Czy będzie wsparcie do przesianych plantacji ozimin?

Download PDF

Kończy się dopiero szacowanie szkód po zimowych wymarznięciach ozimin. Czy jest szansa, że rolnicy dostaną 400 zł wsparcia do przesianych plantacji?

Wielkie liczenie jeszcze na razie trwa. Wymarznięć tej zimy było wyjątkowo dużo. W Polsce zachodniej od Wielkopolski przez Kujawy aż po Pomorze wymarzł jęczmień ozimy i duży procent rzepaków. Wielu rolników z konieczności zdecydowało się na przesianie plantacji.

Wnioskowaliśmy, aby udzielić wsparcia takim rolnikom w ramach pomocy de minimis w wysokości 400 zł na obsianie 1 ha.

Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych

W końcu kwietnia poprosiliśmy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rozważenie możliwości wsparcia finansowego dla rolników na ponowne obsiewy powierzchni, na których uprawy zostały zniszczone w wyniku ujemnych skutków przezimowania, w tym w wyniku wymarznięcia mówi Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych. Wnioskowaliśmy, aby udzielić wsparcia takim rolnikom w ramach pomocy de minimis w wysokości 400 zł na obsianie 1 ha.

Jednak ministerstwo rolnictwa nie zna jeszcze skali całego problemu.

Ministerstwo rolnictwa poinformowało nas, że dopiero kończy się szacowanie szkód pozimowych w skali całego kraju dodaje Wiktor Szmulewicz. Dowiedzieliśmy się też, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może wypłacić płatności dla gospodarstw rolnych, w których powstały szkody co najmniej na 70% powierzchni upraw rolnych lub 70% powierzchni upraw w szklarniach i tunelach foliowych.

Jeżeli straty w całym gospodarstwie nie przekraczają, 30% jest to pomoc udzielana w formie de minimis.

Pomoc na jedno gospodarstwo nie może być większa niż równowartość w złotych 15 tys. euro, ale – w zależności od procentowej wielkości strat – może być przyznawana w dwojaki sposób. Jeżeli straty powodują, zmniejszenie dochodu z całego gospodarstwa rolnego powyżej 30% to jest to pomoc publiczna udzielana na podstawie zgłoszenia do Komisji Europejskiej. Jeżeli straty w całym gospodarstwie nie przekraczają, 30% jest to pomoc udzielana w formie de minimis.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało KRIR także o tym, że zgodnie z obowiązującym prawem stawkę pomocy na 1 ha ogłasza minister właściwy do spraw rolnictwa nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem terminu składania do biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosków o przyznanie pomocy.

Kwota pomocy, także w sprawie przesianych ozimin,  zależy też od ubezpieczenia. Pomoc podlega pomniejszeniu o 50 % dla rolników nie posiadających polisy ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, lub co najmniej 50% liczby zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o