Ceny rolnicze – 2017 rok korzystny dla rolników pod względem cenowym!
fot. pixabay

Ceny rolnicze – 2017 rok korzystny dla rolników pod względem cenowym!

Jak zmieniają się ceny produktów rolnych i koszty produkcji? - GUS zanalizował nożyce cen w rolnictwie.

Jak kształtowały się ceny rolnicze w 2017 r.? Jakie były ceny skupu podstawowych produktów rolnych w skupie, w obrocie targowiskowym i detalu? Jaka jest opłacalność produkcji w rolnictwie  czyli tzw. nożyce cen – wstępne szacunki Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

Jak kształtowały się ceny skupu podstawowych produktów rolnych?

ceny produktów rolnych

Wzrost cen sprzedaży produktów rolnych w latach 2010-2017

W 2017 r. wzrosły, w porównaniu do 2016 r., ceny rolnicze: pszenicy o 7,0%, żyta o 5,0%, żywca wołowego o 6,5%, młodego bydła rzeźnego o 5,5%, żywca wieprzowego o 9,6%, a także mleka o 25,1%. Spadek cen rolniczych skupu w skali roku dotyczył: ziemniaków o 2,7% i żywca drobiowego o 0,3% – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

Jak zmieniają się ceny detaliczne środków produkcji dla rolnictwa?

Dynamika zmian cen detalicznych większości prezentowanych środków do produkcji rolnej w 2017 r. była niewielka i nie przekroczyła 2%. Wyższe tempo wzrostu wykazały ceny: paliw, olejów i smarów technicznych, tj. o 5,9% oraz ceny środków ochrony roślin – wzrost o 2,1%. Ponad 2%-owy spadek cen odnotowano także dla nawozów fosforowych tj. rzędu 3,2% – mówi Renata Kaczkowska z Departamentu Rolnictwa w GUS.

nożyce cen

Nożyce cen

Korzystne nożyce cen w rolnictwie

W minionym roku wskaźnik relacji cen sprzedawanych produktów rolnych do cen towarów i usług zakupywanych przez rolników na cele bieżącej produkcji rolniczej tzw. „nożyce cen” był wyjątkowo korzystny dla rolników. W porównaniu z rokiem poprzednim, wystąpiła poprawa relacji cen głównych środków produkcji do cen skupu wszystkich podstawowych produktów rolnych, z wyjątkiem relacji cen detalicznych oleju napędowego, do ceny skupu żyta.

Większa opłacalność produkcji rolniczej

ceny rolnicze

fot. Ewa Ploplis

Dominik Rozkrut, prezes GUS

W 2017 r. po raz pierwszy od 2011 r. rynkowe uwarunkowania produkcji rolniczej były korzystne dla producentów rolnych. Wynikało to z korzystnych relacji pomiędzy cenami sprzedaży produkcji rolniczej a kosztami, które ponoszą producenci rolni. Tzw. nożyce cenowe wyniosły 110. Rolnikom bardziej opłaca się produkować. Sytuacja na rynku jest korzystna z punktu widzenia opłacalności produkcji rolniczej – mówi Dominik Rozkrut, prezes GUS.

GUS szacuje, że w 2017 r. nastąpił znaczny, tj. o 12,0%, wzrost cen produktów rolnych sprzedawanych przez gospodarstwa indywidualne. Jednocześnie miał miejsce niewielki, tj. o 1,8%, wzrost przeciętnych cen towarów i usług zakupywanych na cele bieżącej produkcji rolniczej i na cele inwestycyjne. Oznacz to, że wskaźnik relacji cen tzw. „nożyce cen” wynosił 110,0, czyli rolnikom bardziej opłacało się produkować.

Jakie są ceny rolnicze w obrocie targowiskowym?

W obrocie targowiskowym odnotowano również wzrost cen większości produktów rolnych. W stosunku do roku poprzedniego obniżyły się, o 8,9%, jedynie przeciętne ceny ziemniaków jadalnych i krów mlecznych o 1,2%. Ceny jałówek jednorocznych wykazały wyraźny wzrost o 13,1% – szacuje GUS.

R. Kaczkowska GUS

fot. Renata Kaczkowska

Renata Kaczkowska z Departamentu Rolnictwa GUS

 Jakie były ceny zbóż w 2017 r.?

W 2017 r. ceny rolnicze podstawowych zbóż konsumpcyjnych i paszowych wykazywały tendencję wzrostową. Przeciętne ceny skupu pszenicy były na poziomie 66,53 zł/dt i wzrosły w skali roku o 7,0%. Ceny żyta kształtowały się na poziomie 55,07 zł/dt i wzrosły o 5,1% w skali roku – mówi konsultant R. Kaczkowska z GUS. – W obrocie targowiskowym zboża również podrożały. Po sezonowym wzroście cen zbóż w grudniu 2017r. za 1 dt pszenicy w skupie płacono 67,31 zł, tj. więcej o 5,4% niż przed rokiem. Za 1 dt żyta płacono w tym czasie 56,84 zł i było to o 4,7% więcej niż rok wcześniej – analizuje.

Jaki były ceny ziemniaków w skupie i na targowiskach?

Z analiz GUS dotyczących tego jak zmieniają się ceny rolnicze wynika, że w 2017 r. przeciętne ceny ziemniaków w skupie były na poziomie 37,02 zł/dt. Natomiast na targowiskach ich cena kształtowała się na poziomie 87,43 zł/dt. W porównaniu z 2016 r., ceny te wykazały spadek i były niższe odpowiednio o 2,7% i o 8,9%. W grudniu ub. roku ceny ziemniaków na obu rynkach wzrosły w skali miesiąca. W skupie cena ziemniaków wyniosła 30,11 zł/dt i była o 7,3% niższa niż rok wcześniej. Natomiast na targowiskach kształtowała się na poziomie 86,09 zł/dt tj. była o 8,2% wyższa.

 Jak kształtują się ceny żywca wieprzowego?

ceny środków produkcji rolnej

Dynamika cen detalicznych środków do produkcji rolnej w 2017 r.

Ceny skupu żywca wieprzowego wykazywały tendencję rosnącą od maja 2016 r. do czerwca 2017 r. Przeciętna cena 1 kg żywca wieprzowego w skupie wyniosła 5,10 zł/kg i była wyższa o 9,6% w stosunku do poprzedniego roku. Na targowiskach kształtowała się na poziomie 5,17 zł/kg i była wyższa o 12,1% niż w 2016 r. – mówi R. Kaczkowska z GUS.

W I drugim półroczu 2017 r. nastąpiła zmiana tendencji. Cena skupu żywca wieprzowego w grudniu ub. roku wyniosła 4,56 zł/kg i była o 9,4% niższa niż w 2016 r. Na targowiskach cena ta kształtowała się na poziomie 5,01 zł/kg i był nadal nieco tj. o 1,0% wyższa – dodaje.

W grudniu 2017 r. relacja cen skupu trzody do cen żyta na targowiskach wynosiła 7,0 wobec 7,2 przed miesiącem i 8,6 przed rokiem.

koszt produkcji rolniczej

Wzrost cen towarów i usług kupowanych na cele bieżącej produkcji rolniczej i inwestycje w latach 2010-2017

Jak zmieniają się ceny prosiąt?

Po okresie sezonowego wzrostu cen prosiąt trwającym od stycznia do sierpnia ub. roku, już do końca ub. roku był notowany ich spadek. W 2017 r. przeciętna cena 1 prosięcia była wyższa niż przed rokiem o 19,0%. W grudniu 2017 r. za jedno prosię płacono ok. 183 zł.

Było to nadal o 11,3% więcej niż przed rokiem – komentuje ceny rolnicze R. Kaczkowska z GUS.

Jak kształtują się ceny drobiu?

Z danych GUS wynika, że przeciętna cena drobiu rzeźnego w 2017 r.  wynosiła 3,67 zł/kg co oznacza, że była zbliżona do notowanej przed rokiem tj. tylko o 0,3% niższa.

Warto zaznaczyć, że stabilna cena drobiu notowana była przy dalszym rozwoju produkcji drobiarskiej i wysokim poziomie krajowej podaży surowca – komentuje Kaczkowska z GUS. Dodaje, że w grudniu 2017 r. przeciętna cena drobiu wynosiła 3,67 zł/kg. Oznacza to, że kształtowała się na poziomie sprzed miesiąca, a w skali roku była o 3,9% wyższa.

Jak zmieniają się ceny żywca wołowego?

ceny targowiskowe rolnicze

Ceny targowiskowe produktów rolnych w 2017 r.

W 2017 r. przeciętne ceny skupu żywca wołowego wyniosły 6,32 zł/kg co oznacza, że wzrosły o 6,5% w porównaniu z 2016 r.

Ceny młodego bydła rzeźnego kształtowały się na poziomie 6,52 zł/kg i były o 5,5% większe niż rok wcześniej.

W obrocie targowiskowym za 1 kg żywca wołowego płacono 6,94 zł czyli płacono więcej niż przed rokiem o 6,1%. Za młode bydło rzeźne trzeba było zapłacić 7,27 zł, czyli więcej o 3,4% niż rok wcześniej.

W grudniu 2017 r. na obu rynkach ceny żywca były wyższe niż w 2016 r.

 

jałówka

Cena jałówki jednorocznej wynosiła ok. 2263 zł w 2017 r. i była o 13,1% wyższa niż w 2016 r.

 Jaki kształtują się ceny mleka?

W 2017 r., przy większym, niż przed rokiem, skupie mleka o 4,7% wynoszącym 11309,0 mln l, przeciętne ceny surowca  kształtowały się na poziomie ok. 138 zł/hl. Ceny te wykazywały tendencję rosnącą i  kształtowały się na poziomie znacznie wyższym  tj. o 25,1% niż w 2016 r. W grudniu 2017 r., przy zwiększonej podaży, ceny mleka były wyższe o 0,8% niż miesiąc wcześniej. Wyższe były także od cen przed rokiem o 12,2% – wynika z analiz cen rolniczych GUS.

Jak zmieniają się ceny krów dojnych i ceny jałówek?

W 2017 r. w obrocie targowiskowym przeciętna cena krowy dojnej był na poziomie ok. 3042 zł. Oznacz to, że cena ta była o 1,2% niższa niż w 2016 r. Cena jałówki jednorocznej wynosiła ok. 2263 zł i była o 13,1% wyższa.

 

Niższy eksport pszenicy, a ceny ziarna

Na jakim poziomie plasują się ceny zbóż w kraju?

18 kwietnia 2018

Jaka będzie koniunktura w rolnictwie w I półroczu 2018 r.?

Jaka jest sytuacja w gospodarstwach rolnych? Jakiej można się podziewać opłacalności produkcji rolniczej? Jakie są nastroje rolników?

11 kwietnia 2018

Ciekawostki rolnicze w 100 sekund – m.in. wypalanie traw

W kolejnym"100 sekund" mówimy m.in. o pożarach traw, analizatorze składu gleby i ekologicznym paliwie do ciągników.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij