Ceny rolnicze – 2017 rok korzystny dla rolników pod względem cenowym!

Download PDF

Jak kształtowały się ceny rolnicze w 2017 r.? Jakie były ceny skupu podstawowych produktów rolnych w skupie, w obrocie targowiskowym i detalu? Jaka jest opłacalność produkcji w rolnictwie  czyli tzw. nożyce cen – wstępne szacunki Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

Jak kształtowały się ceny skupu podstawowych produktów rolnych?

ceny produktów rolnych

Wzrost cen sprzedaży produktów rolnych w latach 2010-2017

W 2017 r. wzrosły, w porównaniu do 2016 r., ceny rolnicze: pszenicy o 7,0%, żyta o 5,0%, żywca wołowego o 6,5%, młodego bydła rzeźnego o 5,5%, żywca wieprzowego o 9,6%, a także mleka o 25,1%. Spadek cen rolniczych skupu w skali roku dotyczył: ziemniaków o 2,7% i żywca drobiowego o 0,3% – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

Jak zmieniają się ceny detaliczne środków produkcji dla rolnictwa?

Dynamika zmian cen detalicznych większości prezentowanych środków do produkcji rolnej w 2017 r. była niewielka i nie przekroczyła 2%. Wyższe tempo wzrostu wykazały ceny: paliw, olejów i smarów technicznych, tj. o 5,9% oraz ceny środków ochrony roślin – wzrost o 2,1%. Ponad 2%-owy spadek cen odnotowano także dla nawozów fosforowych tj. rzędu 3,2% – mówi Renata Kaczkowska z Departamentu Rolnictwa w GUS.

nożyce cen

Nożyce cen

Korzystne nożyce cen w rolnictwie

W minionym roku wskaźnik relacji cen sprzedawanych produktów rolnych do cen towarów i usług zakupywanych przez rolników na cele bieżącej produkcji rolniczej tzw. „nożyce cen” był wyjątkowo korzystny dla rolników. W porównaniu z rokiem poprzednim, wystąpiła poprawa relacji cen głównych środków produkcji do cen skupu wszystkich podstawowych produktów rolnych, z wyjątkiem relacji cen detalicznych oleju napędowego, do ceny skupu żyta.

Większa opłacalność produkcji rolniczej

ceny rolnicze

Dominik Rozkrut, prezes GUS

fot. Ewa Ploplis

W 2017 r. po raz pierwszy od 2011 r. rynkowe uwarunkowania produkcji rolniczej były korzystne dla producentów rolnych. Wynikało to z korzystnych relacji pomiędzy cenami sprzedaży produkcji rolniczej a kosztami, które ponoszą producenci rolni. Tzw. nożyce cenowe wyniosły 110. Rolnikom bardziej opłaca się produkować. Sytuacja na rynku jest korzystna z punktu widzenia opłacalności produkcji rolniczej – mówi Dominik Rozkrut, prezes GUS.

GUS szacuje, że w 2017 r. nastąpił znaczny, tj. o 12,0%, wzrost cen produktów rolnych sprzedawanych przez gospodarstwa indywidualne. Jednocześnie miał miejsce niewielki, tj. o 1,8%, wzrost przeciętnych cen towarów i usług zakupywanych na cele bieżącej produkcji rolniczej i na cele inwestycyjne. Oznacz to, że wskaźnik relacji cen tzw. „nożyce cen” wynosił 110,0, czyli rolnikom bardziej opłacało się produkować.

Jakie są ceny rolnicze w obrocie targowiskowym?

W obrocie targowiskowym odnotowano również wzrost cen większości produktów rolnych. W stosunku do roku poprzedniego obniżyły się, o 8,9%, jedynie przeciętne ceny ziemniaków jadalnych i krów mlecznych o 1,2%. Ceny jałówek jednorocznych wykazały wyraźny wzrost o 13,1% – szacuje GUS.

R. Kaczkowska GUS

Renata Kaczkowska z Departamentu Rolnictwa GUS

fot. Renata Kaczkowska

 Jakie były ceny zbóż w 2017 r.?

W 2017 r. ceny rolnicze podstawowych zbóż konsumpcyjnych i paszowych wykazywały tendencję wzrostową. Przeciętne ceny skupu pszenicy były na poziomie 66,53 zł/dt i wzrosły w skali roku o 7,0%. Ceny żyta kształtowały się na poziomie 55,07 zł/dt i wzrosły o 5,1% w skali roku – mówi konsultant R. Kaczkowska z GUS. – W obrocie targowiskowym zboża również podrożały. Po sezonowym wzroście cen zbóż w grudniu 2017r. za 1 dt pszenicy w skupie płacono 67,31 zł, tj. więcej o 5,4% niż przed rokiem. Za 1 dt żyta płacono w tym czasie 56,84 zł i było to o 4,7% więcej niż rok wcześniej – analizuje.

Jaki były ceny ziemniaków w skupie i na targowiskach?

Z analiz GUS dotyczących tego jak zmieniają się ceny rolnicze wynika, że w 2017 r. przeciętne ceny ziemniaków w skupie były na poziomie 37,02 zł/dt. Natomiast na targowiskach ich cena kształtowała się na poziomie 87,43 zł/dt. W porównaniu z 2016 r., ceny te wykazały spadek i były niższe odpowiednio o 2,7% i o 8,9%. W grudniu ub. roku ceny ziemniaków na obu rynkach wzrosły w skali miesiąca. W skupie cena ziemniaków wyniosła 30,11 zł/dt i była o 7,3% niższa niż rok wcześniej. Natomiast na targowiskach kształtowała się na poziomie 86,09 zł/dt tj. była o 8,2% wyższa.

 Jak kształtują się ceny żywca wieprzowego?

ceny środków produkcji rolnej

Dynamika cen detalicznych środków do produkcji rolnej w 2017 r.

Ceny skupu żywca wieprzowego wykazywały tendencję rosnącą od maja 2016 r. do czerwca 2017 r. Przeciętna cena 1 kg żywca wieprzowego w skupie wyniosła 5,10 zł/kg i była wyższa o 9,6% w stosunku do poprzedniego roku. Na targowiskach kształtowała się na poziomie 5,17 zł/kg i była wyższa o 12,1% niż w 2016 r. – mówi R. Kaczkowska z GUS.

W I drugim półroczu 2017 r. nastąpiła zmiana tendencji. Cena skupu żywca wieprzowego w grudniu ub. roku wyniosła 4,56 zł/kg i była o 9,4% niższa niż w 2016 r. Na targowiskach cena ta kształtowała się na poziomie 5,01 zł/kg i był nadal nieco tj. o 1,0% wyższa – dodaje.

W grudniu 2017 r. relacja cen skupu trzody do cen żyta na targowiskach wynosiła 7,0 wobec 7,2 przed miesiącem i 8,6 przed rokiem.

koszt produkcji rolniczej

Wzrost cen towarów i usług kupowanych na cele bieżącej produkcji rolniczej i inwestycje w latach 2010-2017

Jak zmieniają się ceny prosiąt?

Po okresie sezonowego wzrostu cen prosiąt trwającym od stycznia do sierpnia ub. roku, już do końca ub. roku był notowany ich spadek. W 2017 r. przeciętna cena 1 prosięcia była wyższa niż przed rokiem o 19,0%. W grudniu 2017 r. za jedno prosię płacono ok. 183 zł.

Było to nadal o 11,3% więcej niż przed rokiem – komentuje ceny rolnicze R. Kaczkowska z GUS.

Jak kształtują się ceny drobiu?

Z danych GUS wynika, że przeciętna cena drobiu rzeźnego w 2017 r.  wynosiła 3,67 zł/kg co oznacza, że była zbliżona do notowanej przed rokiem tj. tylko o 0,3% niższa.

Warto zaznaczyć, że stabilna cena drobiu notowana była przy dalszym rozwoju produkcji drobiarskiej i wysokim poziomie krajowej podaży surowca – komentuje Kaczkowska z GUS. Dodaje, że w grudniu 2017 r. przeciętna cena drobiu wynosiła 3,67 zł/kg. Oznacza to, że kształtowała się na poziomie sprzed miesiąca, a w skali roku była o 3,9% wyższa.

Jak zmieniają się ceny żywca wołowego?

ceny targowiskowe rolnicze

Ceny targowiskowe produktów rolnych w 2017 r.

W 2017 r. przeciętne ceny skupu żywca wołowego wyniosły 6,32 zł/kg co oznacza, że wzrosły o 6,5% w porównaniu z 2016 r.

Ceny młodego bydła rzeźnego kształtowały się na poziomie 6,52 zł/kg i były o 5,5% większe niż rok wcześniej.

W obrocie targowiskowym za 1 kg żywca wołowego płacono 6,94 zł czyli płacono więcej niż przed rokiem o 6,1%. Za młode bydło rzeźne trzeba było zapłacić 7,27 zł, czyli więcej o 3,4% niż rok wcześniej.

W grudniu 2017 r. na obu rynkach ceny żywca były wyższe niż w 2016 r.

 

jałówka

Cena jałówki jednorocznej wynosiła ok. 2263 zł w 2017 r. i była o 13,1% wyższa niż w 2016 r.

 Jaki kształtują się ceny mleka?

W 2017 r., przy większym, niż przed rokiem, skupie mleka o 4,7% wynoszącym 11309,0 mln l, przeciętne ceny surowca  kształtowały się na poziomie ok. 138 zł/hl. Ceny te wykazywały tendencję rosnącą i  kształtowały się na poziomie znacznie wyższym  tj. o 25,1% niż w 2016 r. W grudniu 2017 r., przy zwiększonej podaży, ceny mleka były wyższe o 0,8% niż miesiąc wcześniej. Wyższe były także od cen przed rokiem o 12,2% – wynika z analiz cen rolniczych GUS.

Jak zmieniają się ceny krów dojnych i ceny jałówek?

W 2017 r. w obrocie targowiskowym przeciętna cena krowy dojnej był na poziomie ok. 3042 zł. Oznacz to, że cena ta była o 1,2% niższa niż w 2016 r. Cena jałówki jednorocznej wynosiła ok. 2263 zł i była o 13,1% wyższa.

 

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o