Corteva: Globalny Indeks Bezpieczeństwa Żywnościowego. Polska zajęła 22 miejsce

Economist Impact opublikował wyniki dziesiąty coroczny Globalny Indeks Bezpieczeństwa Żywnościowego, w którym Polska zajęła 22 miejsce. W ubiegłym roku zajęliśmy 25 miejsce, co oznacza wzrost o 3 miejsca. Raport Economist Impact przedstawia wiedzę na temat bezpieczeństwa żywnościowego w kontekście przyszłości i trwającej walki z głodem.

Indeks mierzy poziom bezpieczeństwa żywnościowego w 113 krajach. Ocenia kategorie takie, jak przystępność cenowa żywności, jej dostępność, jakość i bezpieczeństwo oraz zasoby naturalne i odporność systemów żywnościowych na zmiany klimatu. Indeks wykorzystuje 58 unikalnych indykatorów bezpieczeństwa żywnościowego. W tym wskaźniki dotyczące zarobków, a także nierówności w zakresie zarobków, płci czy dostępu do zasobów naturalnych. Dzięki temu, indeks pozwala zobaczyć systemowe problemy oraz wskazać zmiany konieczne do osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju SDG. W tym wyeliminowania głodu na świecie do roku 2030.

Polska jest na 22 miejscu w rankingu bezpieczeństwa żywnościowego. Co oznacza wzrost o 3 miejsca w porównaniu z rokiem 2020, kiedy to nasz kraj znajdował się na 25 pozycji. Raport ujawnia szereg pozytywnych tendencji dotyczących bezpieczeństwa żywnościowego w Polsce –  mówi Przemysław Szubstarski, Country Leader Corteva Agriscience Polska, firmy zaangażowanej w powstanie indeksu.

Globalny Indeks Bezpieczeństwa Żywnościowego Economist Impact

Na przestrzeni 10-lecia indykator definiujący dostępność żywności w Polsce stale wzrastał. Wyższy wskaźnik Polski w kategorii „Zasoby Naturalne i odporność na zmiany klimatu” jest efektem korzystnych zmian związanych z dostosowaniem się naszego kraju do zmieniających się warunków klimatycznych. Polska jest obecnie jednym z 27 krajów z Indeksu, które otrzymały najwyższy wskaźnik w kategorii „Zasoby naturalne i odporność systemów żywnościowych na zmiany klimatu/ Zarządzanie ryzykiem katastrof”. To efekt wdrożonego „Strategicznego planu adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030” oraz obowiązującej polityki zarządzania ryzykiem katastrof. W Polsce znacznie rozwinęła się infrastruktura rolna. W tym obszarze zanotowano poprawę o 10,2 punktu. Ponadto, poprawiliśmy wskaźniki w zakresie bioróżnorodności ekosystemów wodnych i presji związanej z urbanizacją.

Indeks GFSI wykracza poza problem głodu na świecie. Identyfikuje czynniki wpływające na bezpieczeństwo żywnościowe, wyjaśnia Tim Glenn, Executive Vice President oraz Chief Commercial Officer w firmie Corteva Agriscience.Corteva odpowiada na wiele z wyzwań opisanych w raporcie. Dostarczamy innowacyjne rozwiązania. Umożliwiamy rolnikom zwiększanie zyskowności gospodarstw rolnych, a także pracujemy w zespołach z całego świata nad wzmocnieniem systemów żywnościowych.”

Przez ostatnie dziesięć lat GFSI dostarczał liderom i interesariuszom systemów żywnościowych na całym świecie twarde dane i poparte danymi dowody potrzebne przy tworzeniu prawodawstwa i programów mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego –  mówi Pratima Singh, zarządzająca GFSI w Economist Impact.

Indeks wskazuje na to, że choć w ciągu ostatnich dziesięciu lat pojedyncze kraje zrobiły wielkie kroki w kierunku rozwiązania problemów związanych z bezpieczeństwem żywnościowym, systemy żywnościowe nadal są wrażliwe na zmiany ekonomiczne, klimatyczne i geopolityczne. W celu wyeliminowania problemów głodu i niedożywienia na świecie wymagane są zmiany na wszystkich poziomach: regionalnym, narodowym i globalnym.


Przeczytaj również: Pomoc finansowa dla producentów mleka i za suszę. Sprawdź!


X Globalny Indeks Bezpieczeństwa Żywnościowego – najważniejsze wnioski

Notowania wskaźnika bezpieczeństwa żywnościowego spadają drugi rok z rzędu

Według Economist Impact, Indeks GFSI wskazuje w 2021 roku wielowymiarowy spadek wskaźnika dostępności żywności. Mimo siedmiu lat postępów w dążeniu do Celu #2 z Celów Zrównoważonego Rozwoju, zaobserwowano drugi rok z rzędu spadek indykatora bezpieczeństwa żywności.

Globalny Indeks Bezpieczeństwa Żywnościowego

Polska zajęła 22 miejsce w notowaniach Economist Impact – Globalny Indeks Bezpieczeństwa Żywnościowego

fot. Corteva Agriscience

Raport Economist Impact opisuje kilka czynników, które istotnie wpływają na indykatory Indeksu i korelują z przyspieszonym spadkiem wskaźnika bezpieczeństwa żywności:

  • pandemia COVID-19,
  • czynniki związane ze zmianą klimatu, których wpływ jest coraz większy,
  • niestabilność cen żywności,
  • niedostateczne inwestycje rządów w rolnictwo.

Corteva w dalszym ciągu wykorzystuje swoje globalne możliwości w zakresie innowacji i wiedzy. A także -narzędzia pomagające rolnikom w zwiększaniu produktywności. Oraz w celu wspomagania globalnych systemów żywnościowych oraz wspierania zrównoważonego rozwoju rolnictwa
na całym świecie.

Odporność na zmiany klimatyczne i ochrona zasobów naturalnych kluczowych dla bezpieczeństwa żywnościowego

Według Agronomist Impact zarówno w 2021 roku, jak i przez poprzednie 10 lat, zmiany klimatyczne i niszczeniem zasobów naturalnych, stanowiły istotne zagrożenie dla przyszłości bezpieczeństwa żywnościowego.

Raport Economist Impact zwraca uwagę na fakt, że według Indeksu, sprostanie obecnym i przyszłym wyzwaniom będzie wymagało utrzymania poziomu inwestycji w bezpieczeństwo żywnościowe. A także – w innowacje zwiększające odporność roślin na trudne warunki pogodowe oraz w pomoc żywnościową dla zagrożonych grup.

Źródło: Corteva Agriscience

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 5 / 5. Liczba głosów 2

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *