Dobre perspektywy dla rynku wołowiny

Download PDF

Perspektywy dla rynku wołowiny są dobre. Zwiększy się zarówno światowa jak i unijna produkcja. W Polsce też będzie wyższa i przekroczy 490 tys. t. Obserwuje się coraz większe zainteresowanie krajowych rolników produkcją bydła mięsnego.

W 2016 r. w Unii Europejskiej (EU-28) produkcja brutto wołowiny wzrośnie o 3,3% w porównaniu do ubiegłego roku i osiągnie poziom 8,1 mln t. Wzrost ten jest głownie spowodowany przez wyższy ubój krów mlecznych, wynikający z trudności w sektorze mleczarskim, jak również ze względu na wzmożony popyt na rynkach trzecich – twierdzą eksperci Komisji Europejskiej.

– Oczekujemy, że także w Polsce wzrośnie produkcja wołowiny i przekroczy 490 tys. t w wadze poubojowejmówi Grzegorz Rykaczewski, analityk sektora rolno-spożywczego Banku Zachodniego WBK. – Większa produkcja wołowiny w UE jest efektem niskich cen mleka i wynikających z tego redukcji stad mlecznych – dodaje.

BZ WBK Grzesiek R

Grzegorz Rykaczewski, ekspert Banku Zachodniego WBK.

Wołowa hossa w Unii

W pierwszym półroczu bieżącego roku unijna produkcja wołowiny netto w tzw. „starych” krajach Unii (UE-15), wzrosła o 2,2%, tj. o 70 tys. t, a w „ nowych” krajach Unii (UE-N13) o 12% tj. o 45 tys. t.

Wzrost w krajach „nowej” Unii pochodzi głównie z Polski, która w pierwszej połowie 2016 r. wyprodukowała 28 tys. t więcej tego gatunku mięsa w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wzrost ten jest głównie spowodowany zwiększonym ubojem krów i jałówek – twierdzą unijni eksperci.

–W Polsce rynek wołowiny pozostaje najbardziej stabilnym, spośród rynków mięsa – komentuje analityk z BZ WBK. – Od początku roku średnia cena skupu żywca kształtuje się nieco powyżej 6 zł/kg. Przy niskich cenach mleka, zbóż oraz dużych wahaniach cen trzody chlewnej oraz drobiu, obserwuje się coraz większe zainteresowanie rolników kierunkiem produkcji bydła mięsnego – dodaje Rykaczewski.

W Unii ceny skupu krów charakteryzują się regularnym poziomem, ze znaczącym wzrostem w okresie letnim – mówią eksperci Komisji Europejskiej. Od początku br. ceny skupu krów pozostawały na stosunkowo niskim poziomie między 270 a 275 euro/t. Było to aż o 12% mniej w porównaniu z ubiegłego roku i 6% poniżej średniej z ostatnich 5 lat (2011–2015). Ciągłe niskie ceny krów i restrukturyzacja sektora mleczarskiego wpłynęły na ceny we wszystkich kategoriach.

Zwiększony unijny ubój

Obserwuje się coraz większe zainteresowanie rolników kierunkiem produkcji bydła mięsnego.

Grzegorz Rykaczewski, Bank Zachodni WBK

W starych krajach Unii (UE-15), II kwartał 2016 r. charakteryzował się zwiększonym ubojem zarówno krów o 9 % jak i jałówek o 5% w porównaniu do pierwszego kwartału. Natomiast ubój byków był na ustabilizowanym poziomie. W drugim kwartale br. we wszystkich krajach Wspólnoty, z wyjątkiem Włoch i Szwecji, zwiększył sie ubój krów i jałówek w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Restrukturyzacja sektora produkcji mleka wymusiła intensyfikację uboju nadwyżek krów i jałówek we wszystkich państwach członkowskich. Ponadto, dodatkowych ilości wołowiny na rynku można spodziewać się we Francji w związku z ubojem krów mamek, wynikającym z programów pomocowych ukierunkowanych na zmniejszenie produkcji mleka (przyjętych we wrześniu 2016 r.) Przewiduje się, że w 2016 r. w całej Unii produkcja wołowiny netto wzrośnie o 2,6%. W 2017 r. nastąpi jej stabilizacja.

Eksport bydła w region Morza Śródziemnego

Unijny eksport żywego bydła będzie nadal rósł z powodu utrzymującego się wysokiego popytu w regionie Morza Śródziemnego. Od stycznia do lipca br. eksport bydła wzrósł o 34% w porównaniu do 2015 r. Eksport ten koncentruje się w basenie Morza Śródziemnego. Główni odbiorcy z tego regionu to: Turcja – 186 tys. sztuk, Izrael – 95 tys. i Liban – 90 tys. sztuk. Eksport do tych krajów stanowił razem 65% całkowitego eksportu Wspólnoty.

info-tabele_krowy

Ile jest i ile będzie krów w całej UE?

 

Izrael plasuje się za Libanem jako drugi odbiorca wołowiny pochodzący z EU potwierdzając swoją pozycję solidnego odbiorcy bydła. W bieżącym roku największym unijnym dostawcą do Turcji są Węgry, które w pierwszym półroczu bieżącego roku wyeksportowały 52 tys. sztuk, następnie Słowacja, która tylko w lipcu bieżącego roku wyeksportowała ponad 14 tys. sztuk, co stanowi realną konkurencję dla eksportu z Węgier.

Index FAO cen wołowiny od kwietnia do września 2016 r. nie spadł poniżej poziomu 190 pkt.

Grzegorz Rykaczewski, Bank Zachodni WBK

Jednak unijny eksport do Turcji jest zagrożony przez zwiększoną konkurencję ze strony Urugwaju i Brazylii – twierdzą unijni eksperci. Ceny wołowiny w Turcji są i będą nadal stosunkowo wysokie, ponieważ na rozwój tureckiego sektora produkcji tego mięsa potrzeba czasu.

W II kwartale br. eksport wołowiny wzrósł o 17%, w porównaniu z I kwartałem br. Jest to wynikiem stałej podaży i dużego popytu na rynku światowym przy relatywnie wysokich cenach – mówią unijni eksperci. Tendencja ta otwiera możliwości dla krajów Unii. Ponadto, Turcja otworzyła w końcu kontyngent taryfowy dla UE na import 5 tys. t mięsa (z wyjątkiem Polski).

info-tabele_produkcja

Produkcja wołowiny netto w UE.

W konsekwencji wszystkich tych czynników w 2016 r. eksport żywego bydła ze Wspólnoty zwiększy się o ponad 30% i ustabilizuje się na wysokim poziomie w 2017 r., osiągając wartość 235 tys. t c.w.e – prognozuje Komisja Europejska.

Nowe kierunki eksportu

Otwierają się nowe kierunki eksportowe do takich krajów jak: Izrael – wzrost o 400% tj. 5,3 tys. t, Wybrzeże Kości Słoniowej – o 175% tj. o 2,6 tys. t i Wietnam o 300% tj. o 3 tys. t – prognozują analitycy Komisji Europejskiej. Jednocześnie szereg dwustronnych inicjatyw podjętych przez unijnego komisarza ds. rolnych (Phila Hogana) spowodowało możliwość otworzenia nowych rynków eksportowych, co w najbliższej przyszłości ma dodatkowo wesprzeć unijny eksport. W związku z tym eksperci szacują, że do końca bieżącego roku wzrost unijnego eksportu mięsa wołowego utrzyma się na poziomie 10%.

info-tabele_ue-n13

Spożycie wołowiny w UE-N13.

– Wzrost popytu na mięso wołowe obserwowany w krajach azjatyckich, przy niższych dostawach na rynek światowy z Australii, powodują, że ceny na świecie kształtują się na wysokim poziomie. Index FAO cen wołowiny od kwietnia do września 2016 r. nie spadł poniżej poziomu 190 pkt – komentuje ekspert z Banku Zachodniego WBK.

Dobre światowe prognozy

Tegoroczna światowa produkcja wołowiny ma wynieść 67,8 mln t. Będzie to poziom o 0,3% wyższy niż rok wcześniej – szacuje Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa. Wzrost nastąpi w Unii Europejskiej oraz w Stanach Zjednoczonych. Spadek spodziewany jest w Brazylii, Argentynie, Australii, Nowej Zelandii oraz Rosji.

–W Brazylii, ze względu na niedobór opadów w pierwszej połowie roku, znacząco wzrosły koszty paszmówi Rykaczewski z Banku Zachodniego WBK. – W dodatku na rynku krajowym popyt pozostaje na niskim poziomie. W konsekwencji tegoroczna produkcja będzie nieznacznie niższa niż w 2015 r. Z kolei w Argentynie spadek produkcji jest związany z wykorzystaniem dużej części cieląt oraz krów do powiększania stad krajowych. W Australii, po trzech latach niewystarczającej ilości opadów, poprawiły się warunki atmosferyczne, co zachęciło rolników do rozwoju produkcji. Jednak konsekwencją wysokiego poziomu ubojów krów w poprzednich 2 latach, będzie utrzymanie się tendencji spadkowej w pogłowiu bydła. Podobna sytuacja obserwowana jest w Nowej Zelandii. Zmniejszenie produkcji jest przewidywane również w Rosji, co będzie wynikiem niskiej rentowności tej produkcji – komentuje analityk.

info-tabele_ue-15

Spożycie wołowiny w UE-15.

Lukratywny eksport do Unii

Unia pozostaje lukratywnym rynkiem eksportowym dla wielu krajów. Komisja Europejska przewiduje, że w br. unijny import wołowiny wzrośnie o 3% i utrzyma się na takim samym poziomie w 2017 r.

Do lipca br. państwa Unii sprowadziły o 2% więcej wołowiny w porównaniu do ubiegłego najbardziej wzrósł import z Brazylii, co potwierdza poprawę konkurencyjności tego rynku i niższy popyt wewnętrzny.

Natomiast w bieżącym roku zmniejszył się import z USA w stosunku do ubiegłego roku, prawdopodobnie ze względu na bardziej opłacalne rynki azjatyckie tj. Japonia oraz mniej korzystny kurs dolara w stosunku do euro.

Australijski eksport wołowiny do krajów Unii nadal ma tendencję wzrostową, która wynosi 8% w porównaniu do ubiegłego import z Argentyny także wzrósł – o 4% w I połowie bieżącego roku.

 

Przeczytaj również:

  1. Prognoza upraw zbóż: rekordowe zapasy, stabilne ceny
  2. Ziemniaki: dobre zbiory i ceny w Wielkopolsce
  3. Makroekonomiczne prognozy produkcji wieprzowiny: bez nowych graczy na rynku

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o