Makroekonomiczne prognozy produkcji wieprzowiny: bez nowych graczy na rynku

W br. produkcja wieprzowiny w Unii Europejskiej (UE) ma osiągnąć poziom 23,2 mln t zgodnie z prognozami Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA) lub będzie trochę wyższa rzędu 23,56 mln t wg przewidywań Unii Europejskiej (Eurostatu).

W przyszłym roku produkcja wieprzowiny ma zwiększyć się do 23,73 mln t, w tym w krajach „starej” unijnej piętnastki (EU15) ma ukształtować się na poziomie 20,14 mln t. W krajach „nowych” unijnej trzynastki (EU-N13) powinna wynieść tylko 3,59 mln t.

W kolejnych latach do 2025 r., należy spodziewać stałego zwiększenia unijnej produkcji wieprzowiny. Jedynie w 2018 r. ma być ona na poziomie ok. 23,67 mln t,tj. mniejszym w stosunku do 2017 r., jednak będzie to poziom wyższy niż osiągnięty w br. W 2018 r. w krajach EU-15 produkcja tego gatunku mięsa ma wynieść 20,07 mln t.

W przyszłym roku produkcja wieprzowiny ma zwiększyć się do 23,73 mln t, w tym w krajach „starej” unijnej piętnastki (EU15) ma ukształtować się na poziomie 20,14 mln t.

W krajach EU-N13 powinna ona być rzędu 3,59 mln t. W 2019 r. ma wynieść odpowiednio 20,08 mln w EU–15 i 3,6 mln t w EU–N13. W 2020 r. produkcja wieprzowiny w całej UE powinna ukształtować się na poziomie 23,7 mln t, w tym 20,1 mln t w krajach EU–15 i 3,6 mln t w państwach należących do EU-N13. Dzięki lekkiemu i systematycznemu wzrostowi w kolejnych latach, w 2025 r. produkcja tego mięsa powinna osiągnąć wartość 23,85 mln t, w tym 20,22 mln t w krajach „starej” Unii i 3,62 mln t w 13 „nowych” – wynika z prognoz Eurostatu.

Z analizy danych Komisji Europejskiej i USDA jasno wynika, że w najbliższych latach na unijnym rynku produkcji wieprzowiny nie należy spodziewać się żadnych większych zmian. „Stare” kraje Unii, które obecnie są wiodącymi producentami wieprzowiny w tym regionie nadal będą przodować w tej produkcji. Natomiast produkcja krajów „nowej trzynastki” będzie rosła, ale nie na tyle znacząco, aby na tym rynku pojawili się nowi znaczący gracze z tego regionu. Wydaje się, że „starzy” gracze mają już ugruntowaną pozycję na rynku.

Mniejsza światowa produkcja, ale nie u wszystkich

W br. światowa produkcja wieprzowiny może być ok. 1% mniejsza niż w ubiegłym roku. Ograniczenie jej nastąpi o 2,5% w Chinach, które w ub. r. miały 50% udział w światowym rynku tego gatunku mięsa. Zwiększenie produkcji jest przewidywane u pozostałych największych światowych producentów w: USA, Brazylii, Rosji, Wietnamie, Kanadzie, Meksyku, Japonii, Korei Południowej i na Filipinach – ocenia USDA.

wieprzowiny

W br. światowa produkcja wieprzowiny może być ok. 1% mniejsza niż w ubiegłym roku.

Rekordowy eksport w Unii

W br. eksport wieprzowiny w UE, ma osiągnąć rekordowy poziom tj. 2,4 mln t, co oznacza zwiększenie wywozu asortymentu wieprzowego o 18% – przewiduje Komisja Europejska.

Duże zapotrzebowanie na mięso wieprzowe w Chinach jest związane z restrukturyzacją sektora produkcji tego mięsa w tym kraju, co przełożyło się na wzrost eksportu.

Wzrost unijnego eksportu mięsa wieprzowego jest spowodowany głównie boomem eksportowym do Chin, a także niższymi, niż na początku 2015 r., unijnymi cenami wieprzowiny. W pierwszych 4 miesiącach br. z UE wywieziono (w ekwiwalencie tusz) 1,3 mln t produktów wieprzowych, tj. o 35% więcej niż w tym samym okresie ub. r. Najwięcej wieprzowiny wyeksportowano do Azji Południowo-Wschodniej, w tym głównie do: Chin 44% unijnego eksportu tego mięsa, czyli blisko 2 razy więcej niż przed rokiem, Hongkongu – 9% tj. o 46% więcej niż rok wcześniej, Japonii – 9% tj. o 23% więcej i na Filipiny  – 6% tj. o 35% więcej niż przed rokiem – wynika z danych Agencji Rynku Rolnego (ARR).

Duże zapotrzebowanie na mięso wieprzowe w Chinach jest związane z restrukturyzacją sektora produkcji tego mięsa w tym kraju, co przełożyło się na wzrost eksportu. W efekcie tego, eksport z UE do Chin wyniósł ponad 100 tys. t w kwietniu br. i stanowił ponad 40% całego poziomu eksportu Wspólnoty. Popyt na import wieprzowiny ma utrzymać się w dalszym ciągu. W 2025 r. powinien wynieść 900 tys. t – wg China Agricultural Outlook.

Wszystkie kraje UE eksportujące do Chin spodziewają się podwojenia swojego eksportu lub nawet jego potrojenia – wynika z unijnych prognoz.

Niemcy, Hiszpania i Dania są największymi unijnymi eksporterami wieprzowiny do Chin. Niemiecki eksport stanowi 29% całego unijnego eksportu tego gatunku mięsa do Chin, hiszpański – 23%, a duński – 16%.

Warto przypomnieć, że Polska nie może eksportować do Chin ze względu na występowanie w niektórych regionach naszego kraju afrykańskiego pomoru świń (ASF).

         2015    2016      2017     2018      2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Produkcja własna brutto 23 441 23 561 23 738 23 672 23 686 23 709 23 734 23 757 23 792 23 817 23 856
EU-15 20 016 20 099 20 143 20 073 20 085 20 104 20 125 20 146 20 175 20 196 20 229
EU-N13 3 425 3 462 3 595 3 599 3 601 3 605 3 608 3 612 3 617 3 621 3 627
Import żywych zwierząt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eksport żywych zwierząt 23 24 36 36 36 36 36 36 36 36 36
Produkcja netto 23 418 23 537 23 702 23 636 23 650 23 673 23 698 23 721 23 756 23 781 23 820
Spożycie: 21 371 21 441 21 385 21 251 21 248 21 250 21 249 21 240 21 242 21 230 21 239
w EU-15 16 790 16 859 16 800 16 667 16 667 16 671 16 673 16 669 16 672 16 666 16 677
w EU-N13 4 581 4 582 4 585 4 584 4 581 4 578 4 576 4 571 4 569 4 564 4 563
Spożycie na głowę: (kg r.w.e.) 32.6 32.6 32.4 32.2 32.1 32.0 32.0 31.9 31.9 31.8 31.8
w EU-15 32.2 32.2 32.0 31.6 31.5 31.4 31.4 31.3 31.2 31.1 31.1
w EU-N13 34.1 34.2 34.3 34.3 34.4 34.5 34.5 34.6 34.7 34.8 34.9
Import (mięso) 15 15 22 21 20 20 21 23 22 23 23
Eksport (mięso) 2 062 2 111 2 339 2 405 2 423 2 444 2 470 2 505 2 536 2 574 2 604
Handel (netto) 2 047 2 096 2 317 2 385 2 403 2 424 2 449 2 482 2 514 2 551 2 581
Cena w EU (Euro/t) 1 450 1 529 1 566 1 572 1 587 1 648 1 723 1 720 1 691 1 713 1 713
Cena na Świecie w Euro/t(Brazylia) 1 412 1 232 1 128 1 080 1 143 1 182 1 179 1 171 1 155 1 168 1 128
Cena na Świecie w USD/t(Brazylia) 1 580 1 396 1 341 1 392 1 522 1 589 1 595 1 590 1 573 1 596 1 546
Cena na Świecie w Euro/t(USA) 1 695 1 329 1 362 1 383 1 385 1 436 1 509 1 502 1 475 1 487 1 482
Cena na Świecie w USD/t(USA) 1 897 1 506 1 619 1 782 1 843 1 930 2 041 2 038 2 008 2 031 2 032
źrodło: Eurostat

Długoterminowe prognozy eksportu wieprzowiny nie są jednak tak optymistyczne jak krótkoterminowe. W przyszłości może nastąpić spadek eksportu z UE na chiński rynek. Kurs wymiany walut euro do juana, jak również spowolnienie gospodarcze na chińskim rynku odbiją się negatywnie na popycie na ten rodzaj mięsa w tym kraju, co z kolei może wpłynąć na spadek  importu do tego kraju – ostrzegają unijni analitycy.

Istotny wzrost eksportu wieprzowiny z UE odnotowano także do takich krajów jak: Filipiny, Ukraina, Hong Kongu i USA.

wieprzowiny

Analitycy unijni podkreślają, że należy spodziewać się, że eksport wieprzowiny z UE na rosyjski rynek nie osiągnie już poziomu sprzed 2014 r. nawet po zniesieniu zakazu eksportu do tego kraju.

Zwiększenie unijnego eksportu na amerykański rynek, do poziomu sprzed 2014 r., po spadku spowodowanym epidemiczną biegunką świń (PEDv), może trwać dłużej niż zakładano ze względu na dużą międzynarodową konkurencję – wynika z unijnych prognoz.

Sytuacja na rynku rosyjskim

Jeśli chodzi o rynek rosyjski, zakaz eksportu wieprzowiny do Rosji (wprowadzony w sierpniu 2014 r.) ma być utrzymany. Analitycy unijni podkreślają, że należy spodziewać się, iż eksport wieprzowiny z UE na rosyjski rynek nie osiągnie już poziomu sprzed 2014 r. nawet po zniesieniu zakazu eksportu do tego kraju. Przyczynami tego są: rozwój rosyjskiej produkcji tego mięsa, spowolnienie gospodarcze oraz pojawienie się na rynku innych dostawców – twierdzą unijni eksperci.

Polski eksport produktów wieprzowych w ostatnich miesiącach br. może ulec ograniczeniu. W całym 2016 r. może ukształtować się na poziomie ok. 660 tys. t, podczas gdy w 2015 r. wyniósł 647 tys. t – wynika z prognoz ARR, (na podstawie danych GUS).

Istotny wzrost eksportu wieprzowiny z UE odnotowano także do takich krajów jak: Filipiny, Ukraina, Hong Kongu i USA.

Unijny eksport mięsa wieprzowego w przyszłym roku ma wynieść 2,3 mln t, w 2018 r. ma zwiększyć się do 2,4 mln t. Do 2025 r. ma lekko rosnąć, aby pod koniec okresu osiągnąć poziom 2,6 mln t.

Rosnący popyt na Dalekim Wschodzie

W  tym roku ma nastąpić wzrost światowego popytu importowego na wieprzowinę w stosunku do ubiegłego roku. Import zwiększyły głównie kraje Dalekiego Wschodu: Chiny, Japonia, Tajwan, Hongkong, Korea Południowa i Filipiny. Zmaleje natomiast przywóz wieprzowiny do Rosji – prognozuje USDA.

W krajach Unii tegoroczny import wieprzowiny, pomimo przewidywanego wzrostu, ma być nadal znikomy.

Tegoroczny polski import tego gatunku mięsa może ulec nieznacznemu zwiększeniu do ok. 865 tys. t z 829 tys. t w 2015 r. W efekcie tegoroczny spadek podaży wieprzowiny na rynku krajowym może być nieco mniejszy niż spadek produkcji – oceniają analitycy ARR.

wieprzowiny

W br. w Unii konsumpcja wieprzowiny na jednego mieszkańca ma zmniejszyć się o 1,6% i powinna wynieść 32,6 kg.

fot. Fotolia

Mniejsza i stabilna konsumpcja

W br. w Unii konsumpcja wieprzowiny na jednego mieszkańca ma zmniejszyć się o 1,6%  i powinna wynieść 32,6 kg. W latach 2016–2025 będzie następować jej spadek z 32,4 kg w 2017 r. do 31,8 kg w 2025 r.

Tegoroczny polski import tego gatunku mięsa może ulec nieznacznemu zwiększeniu do ok. 865 tys. t z 829 tys. t w 2015 r.

Całkowita konsumpcja wszystkich krajów Unii ma ukształtować się na poziomie 21,4 mln t. W EU-15 ma wynieść 16,85 mln t, a w krajach EU-N13 osiągnie poziom jedynie 4,58 mln t. Poziom konsumpcji powinien ustabilizować się w 2017 r. na poziomie 21,38 mln t, w tym 16,8 mln t w EU-15 i 4,58 mln ton w EU-N13. Jest to zgodne z trendami w ciągu ostatnich 10 lat – twierdzą unijni analitycy. W kolejnych latach konsumpcja tego mięsa ma kształtować się na dość ustabilizowanym poziomie, lekko ponad 21,2 mln t i tendencją wzrostową, ale nie we wszystkich latach. W 2025 r. powinna wynieść 21,23 mln t, w tym 16,67 mln t w krajach UE-15 i 4,56 mln t w EU-N13.

Z makroekonomicznych unijnych prognoz wynika, że w najbliższych latach nie należy się spodziewać większych rewolucji na unijnym rynku odnośnie konsumpcji mięsa wieprzowego. Raczej należy oczekiwać jej lekkiego spadku, zarówno w ujęciu całościowym jak i konsumpcji na jednego mieszkańca.

Krajowe spożycie wieprzowiny w br. może ukształtować się na poziomie ok. 40 kg na mieszkańca. Będzie ono na poziomie niższym niż w 2015 r., kiedy wyniosło 41,7 kg. Będzie jednak ono większe niż w 2014 r., kiedy kształtowało się na poziomie 39,1 kg na mieszkańca – wynika z danych GUS.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Prosimy wypełnij ankietęZobacz tylko 1 minuta

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *