Eksport drobiu, mięsa i przetworów drobiowych nadal zwiększa się

Eksport drobiu, mięsa i przetworów drobiowych nadal zwiększa się

Jakie są prognozy eksportu na 2017 i 2018 r.? Jak kształtują się ceny drobiu w eksporcie? Czy dobra koniunktura w eksporcie drobiu nadal się utrzyma?

Jak przedstawia się polski eksport drobiu żywego, mięsa i podrobów oraz przetworów drobiowych w br.? Jakie są prognozy eksportu drobiu na br. i 2018 r. ? Jak kształtują się ceny w eksporcie drobiu? Gdzie najwięcej eksportujemy drobiu, mięsa i przetworów drobiowych? Dla agroFaktu wypowiadają się eksperci.

Koniunktura w drobiarstwie jest dobra. W pierwszym półroczu 2017 r. był polski eksport drobiu, mięsa, podrobów i przetworów drobiowych wyniósł 590,8 tys. t, liczony w wadze produktu. Oznacza to, że był on o 8,2% większy niż w I półroczu 2016 r. Wpływy z eksportu zwiększyły się o 2% do 1032,3 mln euro – wynika z danych IERiGŻ.

Jaki jest eksport drobiu

dr Dorota Pasińska z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB (IERiGŻ-PIB).

Wzrost eksportu drobiu, mięsa, podrobów i przetworów drobiowych w I półroczu br. był wynikiem konkurencyjności cenowej polskiego drobiu oraz większej krajowej produkcji – komentuje dr Dorota Pasińska z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB (IERiGŻ-PIB). Dodaje, że wyższa dynamika eksportu w ujęciu ilościowym niż wartościowym była wynikiem między innymi spadku cen eksportowych. W br. ceny drobiu na rynku unijnym, w tym i w Polsce są relatywnie niskie.

Od 2014 r. Polska jest największym producentem mięsa drobiowego w Unii Europejskiej  z produkcją 2.3 mln t w 2016 r., wyprzedzając dotychczasowych liderów: Wielką Brytanię i Francję – mówi Artur Łączyński, dyrektor Departamentu Rolnictwa w Głównym Urzędzie Statystycznym (GUS).

 

eksport mięsa drobiowego

Artur Łączyński, dyrektor Departamentu Rolnictwa w Głównym Urzędzie Statystycznym (GUS).

Eksport drobiu to głównie wywóz mięsa i podrobów

W 2016 r. eksport mięsa drobiowego łącznie z podrobami przekroczył 2,1 mld euro i był większy wagowo niż rok wcześniej o ponad 20% – analizuje dyr. A. Łączyński z GUS. Dodaje, że największymi rynkami zbytu dla mięsa drobiowego były państwa UE, tj. Niemcy, Wielka Brytania, Czechy, Holandia, Francja, Bułgaria i Słowacja. Odbiorcami polskiego drobiu były również Chiny, Hongkong, Benin i Kongo.

Wg. IERiGŻ, w I półroczu 2017 r. eksport mięsa i podrobów drobiowych zwiększył się z 488,1 tys. t w I półroczu 2016 r. do 534,5 tys. t. Mniejszy jest udział eksport drobiu żywego, który wynosi 1,6%. Udział eksportu przetworów drobiowych jest rzędu 7,9%.

 eksport produktów drobiowych

Magdalena Kowalewska, ekspert rynków rolnych w Banku BGŻ BNP Paribas.

Warto podkreślić, że do 20 lipca br. Polska nie miała statusu kraju wolnego od grypy ptaków, a eksport nadal wzrastał, chociaż w wolniejszym tempie niż przed rokiem – dodaje Magdalena Kowalewska, ekspert rynków rolnych w Banku BGŻ BNP Paribas.

 Podobna struktura eksportu drobiu w br.

W I półroczu 2017 r. w strukturze towarowej eksportu produktów drobiowych nie nastąpiły istotne zmiany – mówi dr D. Pasińska z IERiGŻ. Z jej analiz wynika, że głównie eksportujemy mięso i podroby drobiowe. Ta grupa stanowi 90,5% całego eksportu drobiu, mięsa drobiowego i produktów drobiowych.

Jakie są główne kierunki eksportu drobiu?

Polski eksport dorbiu

Polski eksport drobiu w latach 2013-2017 i prognoza na cały 2017 r. i I półrocze 2018 r.

Dominującym rynkiem zbytu dla produktów drobiowych pozostały kraje Unii Europejskiej. Do Wspólnoty wysyłamy ok. 79,4% całego eksportu drobiu i przetworów drobiowych. Jednocześnie zwiększył się eksport do krajów trzecich.

Decyduje o tym głównie utrzymująca się konkurencyjność cenowa polskiego drobiu – komentuje dr Pasińska z IERiGŻ.

W pierwszym półroczu br. eksport mięsa i podrobów drobiowych do UE-28 wzrósł o 8% do 414 tys. t.

Głównymi nabywcami mięsa i podrobów drobiowych są: Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Holandia, Czechy, Bułgaria i Słowacja, mające łączny udział w wywozie ok. 54%. Eksport mięsa drobiowego do państw trzecich zwiększył się w tym czasie o 15,1% do 120,5 tys. ton, w tym do Hongkongu o 35,1% do 18,3 tys. t.

Eksport drobiu żywego

Polski eksport drobiu żywego i prognoza na 2017 r. i 2018 r.

Jakie jest główny odbiorca polskiego eksportu drobiu?

Niemcy są nadal największym rynkiem zbytu polskiego mięsa drobiowego i podrobów drobiowych – mówi dr Pasińska z IERiGŻ. Dodaje, że w I półroczu br. eksport do Niemiec tych towarów był większy o 0,1% i wyniósł 77,9 tys. t.

Większy eksport drobiu do WNP

Równocześnie o 33,9% do 39,4 tys. t zwiększył się eksport do WNP. W tym na Ukrainę o 51% do 34,9 tys. t. Udział mięsa kurzego wzrósł o 4 pkt. proc. do 83%, kosztem przede wszystkim mięsa indyczego  gdzie nastąpił spadek do 15%. Udział pozostałych mięs  tj. perliczych, gęsich i kaczek był podobny jak w I półroczu 2016 r. i wyniósł 2% – wynika z danych IERiGŻ.

prognoza eksportu mięsa i podrobów drobiowych

Polski eksport mięsa i podrobów drobiowych i prognoza na 2017 r. i 2018 r.

Większy eksport przetworów drobiowych

Wg. IERiGŻ w I półroczu br. eksport przetworów drobiowych wyniósł 46,6 tys. t i był o 8,9% większy niż w I półroczu 2016 r. W tym eksport do UE-28 zwiększył się o 9,1% do 45,8 tys. t.

Głównymi nabywcami przetworów drobiowych były kraje UE  gdzie trafiło ok. 98% wolumenu eksportu. Przede wszystkim: do Wielkiej Brytanii 18,4 tys. t, do Francji  6,5 tys. t, na Węgry 3,4 tys. t, na Litwę 3,1 tys. t i do Niemiec 2,6 tys. t.

Jakie kształtują się ceny w eksporcie drobiu na poszczególnych rynkach?

Prognoza eksportu mięsa drobiowego

Eksport mięsa drobiowego i prognoza

W I półroczu 2017 r., w porównaniu z I półroczem 2016 r., średnia cena w eksporcie mięsa drobiowego obniżyła się o 5,1% do 1,67 euro/kg – analizuje dr Pasińska z IERiGŻ. – W eksporcie do UE-28 ceny wynosiły średnio 1,94 euro/kg. Oznacza to, że były o 4,0% niższe niż w I półroczu 2016 r. Natomiast w eksporcie do WNP wzrosły o 6,0% do 0,35 euro/kg. Różnice cen na poszczególnych rynkach wynikają głównie z asortymentu oraz gatunku eksportowanego drobiu – dodaje .

Ceny przetworów drobiowych w eksporcie do UE-28 spadły o 2,8% do 2,62 euro/kg – mówi dr Pasińska. Dodaje, że udział przetworów drobiowych zwiększył się o 0,1% do 7,9%. Z jej analiz wynika, że różnice w poziomie cen eksportowych zależały między innymi od rodzaju przetworów, zawartości w nich mięsa, kursów walutowych oraz kierunków geograficznych wywozu.

Prognoza eksportu przetworów drobiowych

Polski eksport przetworów drobiowych i prognoza

Mniejszy eksport drobiu żywego

Eksport drobiu żywego w I półroczu br. zmniejszył się do 20,4 mln szt., tj. o 53,3% w porównaniu z I półroczem 2016 r. W tym do krajów UE zmniejszył się o 61,2% do 3 mln szt. Do krajów WNP spadł o 51,2% do 17,4 mln sztuk – wynika z analiz IERiGŻ.

Jak jest struktura polskiego eksportu drobiu?

Od kilku lat w strukturze ilościowej eksportu drobiu żywego dominują pisklęta. W I półroczu br. ich udział wyniósł ok. 93% – analizuje dr D. Pasińska z IERiGŻ. Dodaje, że udział UE w wywozie żywego drobiu zmniejszył się do 15%. Natomiast udział krajów WNP zwiększył się o 4%. do 85%.

G. Dybowski, IERiGŻ

prof. Grzegorz Dybowski z IERiGŻ

Głównymi odbiorcami drobiu żywego były: Ukraina gdzie sprzedano 15,9 mln szt., Niemcy – 1,6 mln szt., Białoruś – 1,3 mln szt., Litwa – 1,3 mln szt. i Rosja – 0,2 mln szt.. Kraje WNP nabywały wyłącznie pisklęta, a kraje UE zarówno pisklęta, jak i dorosłe sztuki.

Jaki będzie eksport drobiu w 2017 r.?

Eksport mięsa drobiowego w br. ma być większy o ok. 8%. Powinien wynieść ok. 1110 tys. t – prognozuje prof. nadzwyczajny Grzegorz  Dybowski z IERiGŻ. Ekspert dodaje, że w 2017 r. udział eksportu w produkcji mięsa drobiowego utrzyma się na wysokim poziomie 39%. Importu w konsumpcji ma nie przekroczyć 3%. Na zużycie w kraju pozostanie o 7,5% więcej mięsa drobiowego niż w ub. r.

 

Rynek jabłek w 2017 – opinie sadowników i przetwórców

Tegoroczny rynek jabłek zmagał się z różnymi problemami. Które z nich wpływały najbardziej na ceny owoców? Zapoznaj się z opiniami sadowników i przetwórców

12 grudnia 2017

Gorsza jakość produktów w Polsce tematem dyskusji w Europie

Gorsza jakość produktów w Polsce i sąsiednich krajach wywołuje niezadowolenie. Dowiedz się, co mówi się o tzw. podwójnych standardach

9 grudnia 2017

Czego oczekują rolnicy od 2018 roku?

Zbliżający się koniec roku zawsze wiąże się z marzeniami, przemyśleniami i postanowieniami. Dowiedz się, czego oczekują rolnicy od 2018 roku.

11 grudnia 2017

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij