Eksport drobiu, mięsa i przetworów drobiowych nadal zwiększa się

Jak przedstawia się polski eksport drobiu żywego, mięsa i podrobów oraz przetworów drobiowych w br.? Jakie są prognozy eksportu drobiu na br. i 2018 r. ? Jak kształtują się ceny w eksporcie drobiu? Gdzie najwięcej eksportujemy drobiu, mięsa i przetworów drobiowych? Dla agroFaktu wypowiadają się eksperci.

Koniunktura w drobiarstwie jest dobra. W pierwszym półroczu 2017 r. był polski eksport drobiu, mięsa, podrobów i przetworów drobiowych wyniósł 590,8 tys. t, liczony w wadze produktu. Oznacza to, że był on o 8,2% większy niż w I półroczu 2016 r. Wpływy z eksportu zwiększyły się o 2% do 1032,3 mln euro – wynika z danych IERiGŻ.

Jaki jest eksport drobiu

dr Dorota Pasińska z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB (IERiGŻ-PIB).

Wzrost eksportu drobiu, mięsa, podrobów i przetworów drobiowych w I półroczu br. był wynikiem konkurencyjności cenowej polskiego drobiu oraz większej krajowej produkcji – komentuje dr Dorota Pasińska z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB (IERiGŻ-PIB). Dodaje, że wyższa dynamika eksportu w ujęciu ilościowym niż wartościowym była wynikiem między innymi spadku cen eksportowych. W br. ceny drobiu na rynku unijnym, w tym i w Polsce są relatywnie niskie.

Od 2014 r. Polska jest największym producentem mięsa drobiowego w Unii Europejskiej  z produkcją 2.3 mln t w 2016 r., wyprzedzając dotychczasowych liderów: Wielką Brytanię i Francję – mówi Artur Łączyński, dyrektor Departamentu Rolnictwa w Głównym Urzędzie Statystycznym (GUS).

 

eksport mięsa drobiowego

Artur Łączyński, dyrektor Departamentu Rolnictwa w Głównym Urzędzie Statystycznym (GUS).

Eksport drobiu to głównie wywóz mięsa i podrobów

W 2016 r. eksport mięsa drobiowego łącznie z podrobami przekroczył 2,1 mld euro i był większy wagowo niż rok wcześniej o ponad 20% – analizuje dyr. A. Łączyński z GUS. Dodaje, że największymi rynkami zbytu dla mięsa drobiowego były państwa UE, tj. Niemcy, Wielka Brytania, Czechy, Holandia, Francja, Bułgaria i Słowacja. Odbiorcami polskiego drobiu były również Chiny, Hongkong, Benin i Kongo.

Wg. IERiGŻ, w I półroczu 2017 r. eksport mięsa i podrobów drobiowych zwiększył się z 488,1 tys. t w I półroczu 2016 r. do 534,5 tys. t. Mniejszy jest udział eksport drobiu żywego, który wynosi 1,6%. Udział eksportu przetworów drobiowych jest rzędu 7,9%.

 eksport produktów drobiowych

Magdalena Kowalewska, ekspert rynków rolnych w Banku BGŻ BNP Paribas.

Warto podkreślić, że do 20 lipca br. Polska nie miała statusu kraju wolnego od grypy ptaków, a eksport nadal wzrastał, chociaż w wolniejszym tempie niż przed rokiem – dodaje Magdalena Kowalewska, ekspert rynków rolnych w Banku BGŻ BNP Paribas.

 Podobna struktura eksportu drobiu w br.

W I półroczu 2017 r. w strukturze towarowej eksportu produktów drobiowych nie nastąpiły istotne zmiany – mówi dr D. Pasińska z IERiGŻ. Z jej analiz wynika, że głównie eksportujemy mięso i podroby drobiowe. Ta grupa stanowi 90,5% całego eksportu drobiu, mięsa drobiowego i produktów drobiowych.

Jakie są główne kierunki eksportu drobiu?

Polski eksport dorbiu

Polski eksport drobiu w latach 2013-2017 i prognoza na cały 2017 r. i I półrocze 2018 r.

Dominującym rynkiem zbytu dla produktów drobiowych pozostały kraje Unii Europejskiej. Do Wspólnoty wysyłamy ok. 79,4% całego eksportu drobiu i przetworów drobiowych. Jednocześnie zwiększył się eksport do krajów trzecich.

Decyduje o tym głównie utrzymująca się konkurencyjność cenowa polskiego drobiu – komentuje dr Pasińska z IERiGŻ.

W pierwszym półroczu br. eksport mięsa i podrobów drobiowych do UE-28 wzrósł o 8% do 414 tys. t.

Głównymi nabywcami mięsa i podrobów drobiowych są: Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Holandia, Czechy, Bułgaria i Słowacja, mające łączny udział w wywozie ok. 54%. Eksport mięsa drobiowego do państw trzecich zwiększył się w tym czasie o 15,1% do 120,5 tys. ton, w tym do Hongkongu o 35,1% do 18,3 tys. t.

Eksport drobiu żywego

Polski eksport drobiu żywego i prognoza na 2017 r. i 2018 r.

Jakie jest główny odbiorca polskiego eksportu drobiu?

Niemcy są nadal największym rynkiem zbytu polskiego mięsa drobiowego i podrobów drobiowych – mówi dr Pasińska z IERiGŻ. Dodaje, że w I półroczu br. eksport do Niemiec tych towarów był większy o 0,1% i wyniósł 77,9 tys. t.

Większy eksport drobiu do WNP

Równocześnie o 33,9% do 39,4 tys. t zwiększył się eksport do WNP. W tym na Ukrainę o 51% do 34,9 tys. t. Udział mięsa kurzego wzrósł o 4 pkt. proc. do 83%, kosztem przede wszystkim mięsa indyczego  gdzie nastąpił spadek do 15%. Udział pozostałych mięs  tj. perliczych, gęsich i kaczek był podobny jak w I półroczu 2016 r. i wyniósł 2% – wynika z danych IERiGŻ.

prognoza eksportu mięsa i podrobów drobiowych

Polski eksport mięsa i podrobów drobiowych i prognoza na 2017 r. i 2018 r.

Większy eksport przetworów drobiowych

Wg. IERiGŻ w I półroczu br. eksport przetworów drobiowych wyniósł 46,6 tys. t i był o 8,9% większy niż w I półroczu 2016 r. W tym eksport do UE-28 zwiększył się o 9,1% do 45,8 tys. t.

Głównymi nabywcami przetworów drobiowych były kraje UE  gdzie trafiło ok. 98% wolumenu eksportu. Przede wszystkim: do Wielkiej Brytanii 18,4 tys. t, do Francji  6,5 tys. t, na Węgry 3,4 tys. t, na Litwę 3,1 tys. t i do Niemiec 2,6 tys. t.

Jakie kształtują się ceny w eksporcie drobiu na poszczególnych rynkach?

Prognoza eksportu mięsa drobiowego

Eksport mięsa drobiowego i prognoza

W I półroczu 2017 r., w porównaniu z I półroczem 2016 r., średnia cena w eksporcie mięsa drobiowego obniżyła się o 5,1% do 1,67 euro/kg – analizuje dr Pasińska z IERiGŻ. – W eksporcie do UE-28 ceny wynosiły średnio 1,94 euro/kg. Oznacza to, że były o 4,0% niższe niż w I półroczu 2016 r. Natomiast w eksporcie do WNP wzrosły o 6,0% do 0,35 euro/kg. Różnice cen na poszczególnych rynkach wynikają głównie z asortymentu oraz gatunku eksportowanego drobiu – dodaje .

Ceny przetworów drobiowych w eksporcie do UE-28 spadły o 2,8% do 2,62 euro/kg – mówi dr Pasińska. Dodaje, że udział przetworów drobiowych zwiększył się o 0,1% do 7,9%. Z jej analiz wynika, że różnice w poziomie cen eksportowych zależały między innymi od rodzaju przetworów, zawartości w nich mięsa, kursów walutowych oraz kierunków geograficznych wywozu.

Prognoza eksportu przetworów drobiowych

Polski eksport przetworów drobiowych i prognoza

Mniejszy eksport drobiu żywego

Eksport drobiu żywego w I półroczu br. zmniejszył się do 20,4 mln szt., tj. o 53,3% w porównaniu z I półroczem 2016 r. W tym do krajów UE zmniejszył się o 61,2% do 3 mln szt. Do krajów WNP spadł o 51,2% do 17,4 mln sztuk – wynika z analiz IERiGŻ.

Jak jest struktura polskiego eksportu drobiu?

Od kilku lat w strukturze ilościowej eksportu drobiu żywego dominują pisklęta. W I półroczu br. ich udział wyniósł ok. 93% – analizuje dr D. Pasińska z IERiGŻ. Dodaje, że udział UE w wywozie żywego drobiu zmniejszył się do 15%. Natomiast udział krajów WNP zwiększył się o 4%. do 85%.

G. Dybowski, IERiGŻ

prof. Grzegorz Dybowski z IERiGŻ

Głównymi odbiorcami drobiu żywego były: Ukraina gdzie sprzedano 15,9 mln szt., Niemcy – 1,6 mln szt., Białoruś – 1,3 mln szt., Litwa – 1,3 mln szt. i Rosja – 0,2 mln szt.. Kraje WNP nabywały wyłącznie pisklęta, a kraje UE zarówno pisklęta, jak i dorosłe sztuki.

Jaki będzie eksport drobiu w 2017 r.?

Eksport mięsa drobiowego w br. ma być większy o ok. 8%. Powinien wynieść ok. 1110 tys. t – prognozuje prof. nadzwyczajny Grzegorz  Dybowski z IERiGŻ. Ekspert dodaje, że w 2017 r. udział eksportu w produkcji mięsa drobiowego utrzyma się na wysokim poziomie 39%. Importu w konsumpcji ma nie przekroczyć 3%. Na zużycie w kraju pozostanie o 7,5% więcej mięsa drobiowego niż w ub. r.

 

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *