Komu przysługuje okresowa emerytura rolnicza?

O tej możliwości rolnicy często nie pamiętają. Kto już nie ma renty strukturalnej może ubiegać się o okresową emeryturę rolniczą do czasu osiągnięcia wieku emerytalnego.

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. Poz. 637), osobie, której upłynął okres, na jaki została przyznana jej renta strukturalna przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a która nie osiągnęła jeszcze wieku emerytalnego, przysługuje okresowa emerytura rolnicza do dnia osiągnięcia tego wieku – przypomina Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Gdy osoba otrzymująca okresową emeryturę rolniczą ukończy wiek emerytalny, może zwrócić się do KRUS z wnioskiem o emeryturę rolniczą.

Okresowa emerytura rolnicza przysługuje w wysokości emerytury podstawowej tj. najniższej emerytury pracowniczej. Od 1 marca 2016 r. jest to kwota 882,56 zł bez względu na posiadany okres podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu.

Osoby zainteresowane, które utraciły prawo do renty strukturalnej, a które nie osiągnęły wieku emerytalnego, mogą zwrócić się do Oddziału Regionalnego lub Placówki Terenowej KRUS, o przyznanie prawa do okresowej emerytury rolniczej – informuje biuro prasowe KRUS. Do wniosku koniecznie trzeba dołączyć kopię decyzji ARiMR przyznającej rentę strukturalną.

Pamiętajmy też, że osobie, która utraciła prawo do renty strukturalnej, KRUS wypłaci okresową emeryturę rolniczą nie wcześniej niż od miesiąca, w którym został zgłoszony wniosek o tę emeryturę.

Gdy osoba otrzymująca okresową emeryturę rolniczą ukończy wiek emerytalny, może zwrócić się do KRUS z wnioskiem o emeryturę rolniczą. Świadczenie to zostanie przyznane, jeżeli osoba udowodni, iż posiada 25-letni okres podlegania rolniczemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *