KO: kredyt pod „zastaw” płatności bezpośrednich

Download PDF

Gdy są potrzebne pieniądze na np. zakup nawozów, środków ochrony roślin lub paliwa, a do rolnika nie spłynęły jeszcze płatności bezpośrednie, rozwiązaniem może być nieoprocentowany kredyt preferencyjny.

W lutym 2016 r. została uruchomiona linia kredytowa dla producentów rolnych, którzy oczekiwali na wypłatę płatności bezpośrednich za 2015 r. (KO). Można było więc ubiegać się o nieoprocentowany kredyt na sfinansowanie kosztów prowadzenia produkcji jak np. zakup nawozów, środków ochrony roślin lub paliwa. Do 30 czerwca 2016 r. banki mogły udzielać tego rodzaju kredytów obrotowych producentom rolnym, którzy oczekiwali na wypłatę płatności bezpośrednich za 2015 r.

Dla rolnika największą zaletą takiego kredytu jest to, że całość oprocentowania kredytu płaci ARiMR.

Przy poszukiwaniu odpowiedniego kredytu konieczne jest by dopasować rodzaj kredytu do potrzeb. Oferta na rynku jest bardzo obszerna, a w gąszczu kredytów preferencyjnych można się zagubić. Świadczyć o tym może przykład rolnika, zapytanego o kredyt preferencyjny KO:

– Byłem zainteresowany kredytem preferencyjnym, bo jest to opłacalne rozwiązanie. Informacje na ten temat znalazłem w internecie. Okazało się jednak, że z kredytem mogę sfinansować aparat uprawowo-poplonowy a mi chodziło o uprawowo-nasienny, więc kredyt przestał mnie interesować mówi Jan, prowadzący gospodarstwo rodzinne w gm. Sokoły, pow. wysokomazowiecki, woj. podlaskie.

pieniądze_19 wrzesnia_Fotolia_104389221_Subscription_XXL

Przy poszukiwaniu odpowiedniego kredytu konieczne jest by dopasowanie rodzaju kredytu do potrzeb.

Liczba kredytów

Jak podaje biuro prasowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: – Do 6 czerwca br. biura powiatowe wydały producentom rolnym 6 958 zaświadczeń ze wskazaną kwotą, do wysokości której może być udzielony kredyt obrotowy. Z informacji uzyskanych od banków współpracujących wynika, że na dzień 6 czerwca 2016 r. udzielono 2 041 kredytów z linii KO na łączną kwotę 54.830.990,07 zł.

Preferencyjne warunki

Dla rolnika największą zaletą takiego kredytu jest to, że całość oprocentowania kredytu płaci ARiMR. Producent rolny ponosi wyłącznie koszty prowizji, które wyniosą 0,25% kwoty kredytu. Pomoc ARiMR udzielana jest w formule pomoc de minimis w rolnictwie, co oznacza m.in. że wysokość dopłat do oprocentowania kredytu nie może przekroczyć wolnego limitu tej pomocy na jedno gospodarstwo rolne, tj. równowartości 15 tys. euro w okresie 3 lat.

Z informacji uzyskanych od banków współpracujących wynika, że na dzień 6 czerwca 2016 r. udzielono 2 041 kredytów z linii KO na łączną kwotę 54.830.990,07 zł.

biuro prasowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Kwota kredytu

Warunkiem ubiegania się o kredyt na sfinansowanie kosztów prowadzenia produkcji rolnej jest dołączenie do wniosku zaświadczenia wydanego przez kierownika biura powiatowego ARiMR, właściwego ze względu na miejsce złożenia wniosku o przyznanie jednolitej płatności obszarowej za 2015 r. Zaświadczenie to wskazuje kwotę, do wysokości której może być udzielony kredyt.

Maksymalna kwota kredytu wskazana w zaświadczeniu jest obliczana jako iloczyn stawki jednolitej płatności obszarowej (JPO) za 2015 r., tj. 453,70 zł za 1 ha oraz powierzchni działek rolnych, do których producent rolny ubiega się o przyznanie płatności JPO. Maksymalna wartość kredytu ograniczona jest do kwoty 636 720,00 zł i pomniejszona o kwotę zaliczki na poczet jednolitej płatności obszarowej. Kredyt w tej kwocie może zostać zaciągnięty tylko jeden raz.

benzyna_Fotolia_119166738_Subscription_XXL

Środki z kredytu można przeznaczyć na m.in. paliwo.

Termin spłaty

Ze względu na fakt, iż kredytobiorcy, który zaciągnęli przedmiotowe kredyty w latach poprzednich zobligowani byli je spłacić w terminie ustalonym z bankiem, ale nie później niż do 14.07.2016r., jest to linia której funkcjonowanie dobiegło końca.

– Sądzę, że to dobry kredyt, choć mało rozpowszechniony – tak komentuje Zbigniew Osmelak, sołtys ze Spalonej poczta Stara Bystrzyca.

Przypominamy

Sądzę, że to dobry kredyt, choć mało rozpowszechniony.

Zbigniew Osmelak, sołtys ze Spalonej poczta Stara Bystrzyca

W 2016 r. można było skorzystać aż z 6 linii kredytowych, kierowanych do gospodarstw rolnych  lub działów specjalnych produkcji rolnej. Obecnie dostępne są następujące linie kredytowe objęte pomocą ARiMR w formie dopłat do oprocentowania kredytów:

  1. Kredyt na inwestycje w rolnictwie i w rybactwie śródlądowym (linia RR).
  2. Kredyt na zakup użytków rolnych (linia Z).
  3. Kredyt na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji lub udziałów (linia PR).
  4. Kredyty na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę (linia inwestycyjna K01, linia obrotowa K02).
  5. Kredyty na wznowienie produkcji rolnej oraz odtworzenie środków trwałych – duże przedsiębiorstwa (linia inwestycyjna DK01, linia obrotowa DK02).
  6. KO na chwilę obecną został zamknięty (kredyt mógł zostać udzielony na okres nie dłuższy niż do dnia 14 lipca 2016 r. a jest to data, do której możliwe jest wypłacanie płatności bezpośrednich za 2015 r. wydłużona o 14 dni).

Pełną listę kredytów preferencyjnych można znaleźć na stronie ARiMR.

Przeczytaj również:

  1. Kiedy ruszą płatności bezpośrednie?

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o