KRUS zmiany 2021 r. czyli, co rząd szykuje rolnikom?

Nie będzie przerw w ubezpieczeniu społecznym rolników. Projekt resortu rolnictwa zakłada, że osoby ubezpieczone w Kasie nie tracą ubezpieczenia mimo równoległego ubezpieczenia w systemie powszechnym. Czy planowane zmiany w 2021 r. zmiany w KRUS zadowolą rolników?

Czemu ma służyć taka zmiana przepisów? Otóż rzecz w tym, że obowiązek ubezpieczenia w Kasie wyłącza się z chwilą nabycia innego tytułu do ubezpieczenia lub podlegania zaopatrzeniu społecznemu. Krótko mówiąc, pierwszeństwo ma nierolniczy tytuł do ubezpieczenia.

Przeczytaj również: Czternasta emerytura 2021 – kiedy trafi do emerytów i rencistów KRUS?

Kogo obejmie uregulowanie?

Zmiana ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników w założeniu obejmuje dodatkowo osoby (rolników i domowników), które prowadząc działalność rolniczą nabyły tytuł do podlegania ubezpieczeniu w systemie powszechnym. W projekcie ustawy zalicza się osoby, które:

  • pobierają świadczenia integracyjne lub stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, na które zostali skierowani przez powiatowy urząd pracy.
  • Korzystają ze stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, na które zostali skierowani przez inne niż powiatowy urząd pracy podmioty kierujące na szkolenie, staż lub przygotowanie zawodowe dorosłych.
  • Otrzymują stypendium na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w okresie odbywania studiów podyplomowych.
  • Pełnią czynną służbę wojskową jako żołnierze niezawodowi, z wyłączeniem żołnierzy pełniących służbę kandydacką.
  • Odbywają służbę zastępczą.

KRUS zmiany 2021 r. związane z rentą rolniczą

Autorzy projektu nowej ustawy proponują także wprowadzenie renty rolniczej dla osób z długim stażem ubezpieczeniowym – minimum 25 lat. Dotyczy to osób, które stały się całkowicie niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym i jednocześnie nie ukończyły wieku emerytalnego. Chodzi o to, żeby osoby miały prawo do renty rolniczej nawet wówczas, gdy w ostatnim okresie nie podlegały ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu.

Wypłata świadczenia trwać ma do chwili osiągnięcia prawa do emerytury rolniczej. Wprowadzona zmiana spowodowałaby zablokowanie przepisu dotyczącego spełnienia wcześniejszych wymagań. W tych okolicznościach wymóg posiadania 5 lat ubezpieczenia emerytalno-rentowego ubezpieczonego – w okresie ostatnich 10 lat przed złożeniem wniosku o przyznanie renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, nie byłby stosowany.

Planowane zmiany w KRUS 2021 – co jeszcze?

Analizując zmiany  jakie mają nastąpić w KRUS nie sposób przegapić kolejnego pomysłu. Nowością wprowadzoną do projektu ustawy jest też propozycja jednorazowego odszkodowania wypłacanego dzieciom własnym i przysposobionym rolnika ubezpieczonego w pełnym zakresie. Dotyczyłoby to pasierbów i wnuków rolnika aż do ukończenia przez nich 16 roku życia. Ściśle mówiąc chodzi tu o dzieci, z którymi rolnik prowadził wspólne gospodarstwo domowe. Dotyczy to sytuacji, gdy doznały uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku świadcząc pomoc w gospodarstwie rolnym. Na dodatek jednorazowe odszkodowanie przysługiwałoby też ubezpieczonemu rolnikowi w przypadku śmierci w/w dzieci. Warunkiem jest sytuacja, w której nastąpił śmiertelny wypadek przy pracy rolniczej przy świadczeniu pomocy w gospodarstwie rolnym.

Warto też przypomnieć, że obecnie można zgłosić do ubezpieczenia społecznego rolników (w tym wypadkowego) domownika, który ukończył 16 lat.
Poza tym proponowane dla KRUS zmiany 2021 dotyczą również emerytury rolniczej. Rolnik ubezpieczony w KRUS ma prawo do rolniczej emerytury w pełnej wysokości, jeśli swoje gospodarstwo wydzierżawi dziecku.

Przeczytaj również: Emerytura z KRUS a posiadanie ziemi – w czym problem?

Zmiany w KRUS 2021 r. – podsumowanie

Podsumowując propozycje zawarte w projekcie zmieniającym ustawę o społecznym ubezpieczeniu rolników nie sposób podważać sensu tych zmian. Na końcu warto wspomnieć o jeszcze jednej nowince. Rolnik lub domownik będzie mógł w każdym czasie odstąpić od ubezpieczenia, składając w Kasie stosowne oświadczenie.

Przeczytaj też: Planowane zmiany w KRUS 2021. Dowiedz się więcej!

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4 / 5. Liczba głosów 242

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Jak zmodernizować opryskiwacz?Zobacz Stary opryskiwacz z GPS

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Komentarze
  1. Henryk Oglozinski pisze:

    Jaka mamy sprawiedliwość dla dwuzawodowcow prowadząc działalność igospodarcza i gospodarstwo rolne 5.2ha po 17 latach zostaję wykluczony z ubezpieczenia KRUS. Ze względu że są przepisy które mnie wykluczają ponieważ przekroczyłem dochod2500.Obecnie jestem na emeryturze i ZUS przysłał mi decyzje że przyznaje mi dodatek180zlmiesiecznie.A dlaczego nie 850zlpropolcjonalniedo wypłacanej emerytur.rol.1250skoro Państwo mnie wykluczyło i dalej prowadziłem gospodarstwo.Gdzie jest sprawiedliwość.. Nie miałbym żalu jeśli bym sam zrezygnował.Jak było.zarzadzenie płaciłem podwójnie ZUS I KRUS.UPRZEJMIE PROSZE O ODPOWIEDZ.