Nowe terminy naborów wniosków. Których?

Trwają prace nad ustaleniem terminów nowych naborów, planowanych na czerwiec. Powoli zbliża się koniec wypłat dopłat bezpośrednich. Jak w tym roku wyglądają zasady przyznania dotacji na zalesienie? Czy jest łatwiej? 

Lekkie przesunięcie czerwcowych naborów

Dla przypomnienia, w czerwcu 2016 r. w ramach PROW 2014–2020, planowane były 3 nabory wniosków. Kiedy należy spodziewać się kolejnych naborów?

 – Należy się spodziewać, że wkrótce zostaną podane terminy naborów wcześniej planowanych na czerwiec, ponieważ dopiero na początku czerwca przewidziane było spotkanie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w sprawie m.in. obecnego harmonogramu wdrażania działań PROW 2014–2020 w roku 2016 – informuje biuro prasowe ARiMR.

Należy się spodziewać, że wkrótce zostaną podane terminy naborów wcześniej planowanych na czerwiec.

Szczegółowe informacje są następujące: po pierwsze, ogłoszenie naboru wniosków dla działania Tworzenie grup producentów i organizacji producentów możliwe będzie po podpisaniu i opublikowaniu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi określającego zasady przyznawania pomocy i płatności.

Po drugie, ze względu na trwający obecnie proces legislacyjny i przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych nabór w ramach poddziałania Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym musi ulec niewielkiemu opóźnieniu.

Natomiast w przypadku poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nabory wniosków o przyznanie pomocy ogłaszane są przez lokalne grupy działania (LGD), których strategie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) zostały wybrane do realizacji i zostały z takimi LGD zawarte umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR. LGD podaje do publicznej wiadomości (np. na swojej stronie internetowej) ogłoszenie o naborze wniosków, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu naboru tych wniosków z zarządem województwa. Mając na uwadze powyższe oraz planowane przez ARiMR na czerwiec br. udostępnienie wzorów dokumentów aplikacyjnych i umów o przyznaniu pomocy w ww. poddziałaniu, LGD będą miały możliwość ogłaszania pierwszych naborów wniosków o przyznanie pomocy w ramach ww. poddziałania na przełomie czerwca i lipca br.

naborów

Niewielka część rolników otrzymała zawiadomienia o przedłużeniu postępowania, dotyczącego przyznania płatności.

Wypłaty dopłat bezpośrednich

– Dostałem pieniądze z dopłat jakiś czas temu. Dobrze, że są zawsze to jakieś wsparcie finansowe. Jeszcze je mam. Trzymam by zakupić nawozy, bo uprawiam rzepak – mówi rolnik z woj. kujawsko-pomorskiego.

Jak podaje ARiMR zgodnie z przepisami Unii Europejskiej wypłaty dopłat bezpośrednich i innych dopłat trwają od 1 grudnia do 30 czerwca. Do 25 maja 2016 r. wypłacone zostały dopłaty bezpośrednie za 2015 dla 1 329 623  osób, czyli dla 98,1% uprawnionych. Wypłacono ok. 12 mld 100 mln zł. Kolejne 600 mln powinny być wypłacone do końca maja. Niewielka część rolników otrzymała zawiadomienia o przedłużeniu postępowania, dotyczącego przyznania płatności. Są to przypadki, gdy taka decyzja nie została wydana do dnia 1 marca.

Wyznaczone nowe terminy są ostatecznymi. Podobne zawiadomienia wysyłane były również w latach poprzednich. W tym roku jest ich więcej, bo jak podaje komunikat ARiMR: wpłynęły na to„zaniedbania poprzedniego kierownictwa resortu i Agencji, skutkujące nieprzygotowaniem na czas nowego systemu informatycznego do obsługi wniosków.”

Dopłaty bezpośrednie są już realizowane dosyć długo. Wykształcił się pewien schemat zachowań naszych klientów. Rolnicy się aktywizują ok. października–listopada. Wtedy przychodzą, pytają i tak do grudnia, kiedy następuje wypłata. Zaliczki są płacone od 2015 r. Dla jednych to dobrze, dla innych źle. Na „tak” przemawia fakt, że są szybciej pieniądze. Na „nie” fakt, że wtedy rozchodzą się szybciej i to nie wtedy, gdy są najbardziej potrzebne, czyli w sezonie – mówi pracownik ARiMR.

Jak podaje ARiMR zgodnie z przepisami Unii Europejskiej wypłaty dopłat bezpośrednich i innych dopłat trwają od 1 grudnia do 30 czerwca.

Warto posadzić las z pomocą ARiMR 

Już 2 rok z kolei można ubiegać się o przyznanie wsparcia na Zalesianie w ramach  PROW 2014–2020. Zainteresowanie naborami wniosków powinno dotyczyć np. rolników, gospodarujących na słabych ziemiach, które nie zapewniają im godziwego dochodu. Posadzenie na takich gruntach lasu, spowoduje że przez kolejnych 12 lat rolnicy będą otrzymywać z ARiMR pomoc finansową. W tym roku będzie łatwiej niż w poprzednim za sprawą następujących zmian:

  1. Możliwości zalesiania nieużytków.
  2. Możliwości zalesiania elementów krajobrazu i powierzchni nieuprawianych do płatności i wskazanych w planie zalesiania (są to nowe elementy rozszerzonej definicji kompleksu leśnego). Dotyczy to.: powierzchni pod liniami przesyłowymi, śródlądowych wód powierzchniowych, stawów na gruntach rolnych, upraw leśnych lub innych istniejących lasów, dla których nie został złożony wniosek o wypłatę pomocy lub płatności w ramach PROW 2004–2006 oraz PROW 2007–2013, kamieniołomów, żwirowni lub wyrobisk po wykopie piasku, gliny lub torfu, części krajobrazu tj.: rowów, nieutwardzonych dróg dojazdowych, pasów zadrzewień, żywopłotów, ścian tarasów, których szerokość przekracza 2 m.
  3. Możliwości złożenia zmiany do wniosku o przyznanie wsparcia na zalesianie.
  4. Braku obowiązku posiadania przez rolnika sadzonek.
  5. Gdy w gminie nie ma opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, rolnik może dołączyć do wniosku o sporządzenia planu zalesienia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu określającej grunty przeznaczone do zalesienia.

Trzeba również pamiętać, że grozi zmniejszenie wypłaty środków, gdy na terenie zalesionym nie będzie tablicy informującej o udzieleniu tego rodzaju wsparcia.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *