Nabór wniosków: o co można starać się w czerwcu?

W czerwcu będą nowe nabory wniosków o dofinansowanie. Na tych, którzy się zakwalifikowali do pomocy z Modernizacji, Premii dla młodych rolników czy też na Zalesianie, jak i za Rezygnację z chowu i hodowli trzody chlewnej czekają dalsze formalności.

Termin składania kolejnych wniosków

 Od 1 czerwca do 1 sierpnia 2016 r. biura powiatowe ARiMR będą przyjmowały wnioski o przyznanie pomocy na Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów.

Warto pamiętać, że w czerwcu 2016 r. w ramach PROW 2014-2020 planowane są trzy nabory wniosków.

 Nabory są cykliczne, a warunki jasne, więc pytań od rolników teraz nie ma. Zanim jednak rolnik zdecyduje się na skorzystanie z takiej pomocy powinien sprawdzić w swoim urzędzie gminy, czy na jego gruntach można będzie posadzić las. Jeżeli okaże się, że w planie zagospodarowania przestrzennego czy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy nie ma do tego przeciwwskazań, wówczas rolnik powinien zwrócić się do nadleśniczego o przygotowanie planu zalesienia. Dysponując takim planem rolnik może przystąpić do sadzenia lasu i ubiegania się w ARiMR o przyznanie wsparcia na taką inwestycję – mówi pracownik ARiMR.

Oświadczenie o wykonaniu zalesiania rolnicy składali do 16 maja. Dotyczyło to 889 osób, którzy w 2015 r. złożyli w ARiMR wnioski o przyznanie wsparcia na posadzenie lasu w ramach działania Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów finansowane z PROW 2014–2020.

Zapowiedzi nowych naborów

Pierwszy dotyczy działania Tworzenie grup producentów i organizacji producentów w ramach Rozwoju gospodarstw, drugi dotyczy poddziałania Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym w ramach Wsparcia jakości produkcji. 3 nabór wniosków na Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Rozwoju terytorialnego wpisany do harmonogramu, z zastrzeżeniem, że termin uzależniony jest od decyzji samorządów województw o ogłoszeniu naboru.

Dopłaty bezpośrednie

Do 29 lipca ukażą się listy rolników, którzy zakwalifikują się do pomocy z Modernizacji gospodarstw rolnychPremii dla młodych rolników.

Na ten program rolnicy składają wnioski częściej i szybciej. Złożyło ich już 813 tys., czyli 60% upoważnionych.

– ARiMR wysyła do rolników wnioski spersonalizowane, czyli częściowo wypełnione, ale trzeba pamiętać, że struktura zasiewów jest za ubiegły rok i na rok bieżący należy ją uaktualnić –mówi pracownik Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Termin list rankingowych

W naborze z 2015 r. , który odbył się od 20 sierpnia do 16 września, wnioski o przyznanie 100 tys. zł premii na samodzielne rozpoczęcie gospodarowania złożyło 3313 młodych rolników, a 407 z nich nie spełniało wówczas warunków do otrzymania takiego wsparcia, z powodu m.in. złożenia wniosku o wypłatę dopłat bezpośrednich wcześniej niż wniosku o przyznanie Premii dla młodych rolników. W 2016 r jest ich nieco więcej. Do 29 kwietnia 2016 r. 3420 młodych rolników złożyło wnioski o premie. Z kolei wnioski o wsparcie na Modernizację gospodarstw rolnych złożyło 30 405 wniosków (do 29 kwietnia 2016 r.)

Wnioski o dotacje  zaakceptowane i co dalej

wniosków

Do 29 kwietnia 2016 r. 3420 Młodych rolników złożyło wnioski o premie.

Wypełnienie wniosku o dotacje z Premii dla młodych rolników, czy Modernizacji gospodarstw rolnych to nie koniec formalności. Wniosek o płatność I raty czeka tych, którzy się dostaną na listę rankingową w lipcu, czyli z naboru 2016 (trwającego do 29 kwietnia). Formularz wniosku jest uniwersalny. Warto jest w tym celu zajrzeć na stronę instrukcji wypełniania dokumentu. Natomiast rolnicy z naboru 2015 zobowiązani są do wypełnienia wniosku o płatność II raty, sprawozdania i ankiety monitorującej.

Wypłata rekompensaty za rezygnację z chowu i hodowli trzody chlewnej

Z informacji agencji wynika, że od 15 maja do 30 września br. posiadacze zwierząt, którzy przystąpili w 2015 r. do programu wypłat rekompensat za nieprzerwane nieutrzymywanie w gospodarstwie zwierząt z gatunku świnia (sus scrofa) mogą składać w Biurach Powiatowych ARiMR wnioski o wypłatę II transzy rekompensaty.

– W listopadzie 2015 r. 239 osób z 4 powiatów z woj. podlaskiego złożyło 239 osób, przyznano łącznie 758,7 tys. zł. Są to transze wypłacane przez 4 lata, ale co roku należy wniosek wypełnić, by taką transzę otrzymać – informuje pracownik biura prasowego ARiMR.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

NOWOŚĆ | SU TARROCAPrzeczytaj Nawet 115.3% wzorca wg COBORU

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *