Nabór wniosków: o co można starać się w czerwcu?

W czerwcu będą nowe nabory wniosków o dofinansowanie. Na tych, którzy się zakwalifikowali do pomocy z Modernizacji, Premii dla młodych rolników czy też na Zalesianie, jak i za Rezygnację z chowu i hodowli trzody chlewnej czekają dalsze formalności.

Termin składania kolejnych wniosków

 Od 1 czerwca do 1 sierpnia 2016 r. biura powiatowe ARiMR będą przyjmowały wnioski o przyznanie pomocy na Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów.

Warto pamiętać, że w czerwcu 2016 r. w ramach PROW 2014-2020 planowane są trzy nabory wniosków.

 Nabory są cykliczne, a warunki jasne, więc pytań od rolników teraz nie ma. Zanim jednak rolnik zdecyduje się na skorzystanie z takiej pomocy powinien sprawdzić w swoim urzędzie gminy, czy na jego gruntach można będzie posadzić las. Jeżeli okaże się, że w planie zagospodarowania przestrzennego czy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy nie ma do tego przeciwwskazań, wówczas rolnik powinien zwrócić się do nadleśniczego o przygotowanie planu zalesienia. Dysponując takim planem rolnik może przystąpić do sadzenia lasu i ubiegania się w ARiMR o przyznanie wsparcia na taką inwestycję – mówi pracownik ARiMR.

Oświadczenie o wykonaniu zalesiania rolnicy składali do 16 maja. Dotyczyło to 889 osób, którzy w 2015 r. złożyli w ARiMR wnioski o przyznanie wsparcia na posadzenie lasu w ramach działania Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów finansowane z PROW 2014–2020.

Zapowiedzi nowych naborów

Pierwszy dotyczy działania Tworzenie grup producentów i organizacji producentów w ramach Rozwoju gospodarstw, drugi dotyczy poddziałania Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym w ramach Wsparcia jakości produkcji. 3 nabór wniosków na Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Rozwoju terytorialnego wpisany do harmonogramu, z zastrzeżeniem, że termin uzależniony jest od decyzji samorządów województw o ogłoszeniu naboru.

Dopłaty bezpośrednie

Do 29 lipca ukażą się listy rolników, którzy zakwalifikują się do pomocy z Modernizacji gospodarstw rolnychPremii dla młodych rolników.

Na ten program rolnicy składają wnioski częściej i szybciej. Złożyło ich już 813 tys., czyli 60% upoważnionych.

– ARiMR wysyła do rolników wnioski spersonalizowane, czyli częściowo wypełnione, ale trzeba pamiętać, że struktura zasiewów jest za ubiegły rok i na rok bieżący należy ją uaktualnić –mówi pracownik Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Termin list rankingowych

W naborze z 2015 r. , który odbył się od 20 sierpnia do 16 września, wnioski o przyznanie 100 tys. zł premii na samodzielne rozpoczęcie gospodarowania złożyło 3313 młodych rolników, a 407 z nich nie spełniało wówczas warunków do otrzymania takiego wsparcia, z powodu m.in. złożenia wniosku o wypłatę dopłat bezpośrednich wcześniej niż wniosku o przyznanie Premii dla młodych rolników. W 2016 r jest ich nieco więcej. Do 29 kwietnia 2016 r. 3420 młodych rolników złożyło wnioski o premie. Z kolei wnioski o wsparcie na Modernizację gospodarstw rolnych złożyło 30 405 wniosków (do 29 kwietnia 2016 r.)

Wnioski o dotacje  zaakceptowane i co dalej

wniosków

Do 29 kwietnia 2016 r. 3420 Młodych rolników złożyło wnioski o premie.

Wypełnienie wniosku o dotacje z Premii dla młodych rolników, czy Modernizacji gospodarstw rolnych to nie koniec formalności. Wniosek o płatność I raty czeka tych, którzy się dostaną na listę rankingową w lipcu, czyli z naboru 2016 (trwającego do 29 kwietnia). Formularz wniosku jest uniwersalny. Warto jest w tym celu zajrzeć na stronę instrukcji wypełniania dokumentu. Natomiast rolnicy z naboru 2015 zobowiązani są do wypełnienia wniosku o płatność II raty, sprawozdania i ankiety monitorującej.

Wypłata rekompensaty za rezygnację z chowu i hodowli trzody chlewnej

Z informacji agencji wynika, że od 15 maja do 30 września br. posiadacze zwierząt, którzy przystąpili w 2015 r. do programu wypłat rekompensat za nieprzerwane nieutrzymywanie w gospodarstwie zwierząt z gatunku świnia (sus scrofa) mogą składać w Biurach Powiatowych ARiMR wnioski o wypłatę II transzy rekompensaty.

– W listopadzie 2015 r. 239 osób z 4 powiatów z woj. podlaskiego złożyło 239 osób, przyznano łącznie 758,7 tys. zł. Są to transze wypłacane przez 4 lata, ale co roku należy wniosek wypełnić, by taką transzę otrzymać – informuje pracownik biura prasowego ARiMR.

Kup min. 3 j.s. RGT JakuzziKup teraz a czwartą dostaniesz za 1 zł netto!

29 czerwca 2019

Skargi na rolników to duży problem! Co na to resort rolnictwa?

Sprawdź, co na temat zmian proponowanych przez gospodarzy sądzi ministerstwo.

17 czerwca 2019

Nowy minister rolnictwa mianowany przez prezydenta

Jan Krzysztof Ardanowski odebrał nominację na ministra rolnictwa i rozwoju wsi z rąk Prezydenta Andrzeja Dudy

17 czerwca 2019