Pomoc dla hodowców trzody chlewnej ze stref ASF – nabór ruszył

Rusza nabór wniosków o pomoc dla hodowców trzody chlewnej z obszarów objętych restrykcjami w związku z ASF. Producenci świń mogą je składać od 28 sierpnia do 30 listopada 2021 roku – jakie warunki trzeba spełnić aby otrzymać wsparcie?

Wsparcie ma stanowić rekompensatę, wyrównanie kwoty obniżonego dochodu dla producentów świń z terenów objętych restrykcjami w związku z ASF.

Pomoc dla producentów trzody chlewnej 2021

Pomoc dla hodowców trzody chlewnej przysługuje producentom, którzy:

– otrzymali numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
– utrzymują lub utrzymywali świnie w siedzibie stada na obszarze objętym restrykcjami w związku ze zwalczaniem ASF; w okresie obejmującym sprzedaż świń w danym kwartale począwszy od czwartego kwartału 2020 roku,
– są mikroprzedsiębiorstwami (małymi albo średnimi).

Jak podaje ARiMR, Agencja będzie udzielać pomocy na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu uzyskanej przez producenta świń. Chodzi o dochód ze sprzedaży świń w okresie obejmującym kwartalne okresy sprzedaży świń, od IV kwartału 2020 r. 

Pomoc dla hodowców trzody chlewnej – jaka kwota?

Jak informuje ARiMR, kwota pomocy stanowi różnicę między iloczynem liczby świń sprzedanych we wskazanym we wniosku kwartale i średniej uzyskanej ceny a iloczynem średniej liczby świń sprzedanych w tym samym kwartale w:

  • kolejnych 3 latach przed rokiem, którego kwartał został objęty tym wnioskiem, i średniej ceny sprzedaży świń w tym okresie lub
  • ciągu 3 lat z okresu pięcioletniego poprzedzającego rok, którego kwartał został objęty tym wnioskiem i średniej ceny sprzedaży świń w tym okresie. Zakłada się jednak pominięcie kwartału o najwyższej i najniższej wartości utraconego dochodu.

W przypadku kiedy różnica pomiędzy liczbą świń sprzedanych w kwartale umieszczonym we wniosku, a liczbą sprzedanych świń, w odniesieniu do którego jest obliczana wysokość pomocy przekracza 10% większej z tych liczb, do obliczenia wysokości pomocy przyjmuje się mniejszą liczbę sprzedanych świń powiększoną o 10% – informuje ARiMR. Jak zaznacza, kwota pomocy stanowi sumę kwot obniżonego dochodu w poszczególnych kwartałach ujętych we wniosku.

Natomiast, jeśli okres utrzymywania świń przez hodowcę jest krótszy niż 3 lata do obliczenia wysokości wsparcia przyjmuje się średnią liczbę sprzedanych świń od dnia rozpoczęcia utrzymywania stada do ostatniego dnia miesiąca przed złożeniem wniosku.

Wniosek o pomoc dla hodowców trzody chlewnej

Hodowcy świń mogą do 30 listopada składać wnioski o udzielenie wsparcia we właściwych Biurach Powiatowych ARiMR. Można je również przekazać za pośrednictwem platformy ePUAP lub pocztą. Można je także dostarczyć do specjalnych wrzutni, ustawionych w placówkach terenowych ARiMR.

Do wniosku należy załączyć m.in. kopie faktur lub faktur RR albo innych dowodów księgowych potwierdzających uzyskane dochody.

Przeczytaj również: Program wsparcia dla gospodarstw utrzymujących świnie

Wsparcie nie dla wszystkich – komu nie przysługuje?

Pomoc dla hodowców trzody chlewnej nie przysługuje producentom do świń, na które przyznano już m.in. wsparcie finansowe ze środków krajowych. Nie przysługuje ona również hodowcom, którzy otrzymali odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia. Wsparcia nie otrzymają producenci, którzy sprzedali zwierzęta w ramach m.in. organizowanych targów, wystaw, pokazów lub prowadzenia rzeźni czy zakładu przetwórczego.

Więcej informacji na temat trwającego właśnie naboru znajduje się na stronie ARiMR.

Źródło: ARiMR

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4.9 / 5. Liczba głosów 10

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *