Pomoc dla poszkodowanych gospodarstw do 300 tys. zł

Pomoc dla poszkodowanych gospodarstw do 300 tys. zł

Od 4 września br. nabór wniosków na pomoc dla zniszczonych przez klęski żywiołowe gospodarstw rolnych

Od 4 września do 18 września br. rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych, mogą składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) wnioski o przyznanie pomocy na odtworzenie zniszczonych gospodarstw. Kto i na co może składać wniosek o pomoc dla poszkodowanych?

Kto może starać się o pomoc dla poszkodowanych?

Pomoc dla poszkodowanych

Jolanta Duchnik, zastępca dyrektora Departamentu Działań Inwestycyjnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

O przyznanie takiego wsparcia mogą starać się rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane przez co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna – mówi  Jolanta Duchnik, zastępca dyrektora Departamentu Działań Inwestycyjnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Od czego zależy wysokość pomocy?

Przyznanie wsparcia uzależnione będzie m. in. od powstania w gospodarstwie szkód spowodowanych przynajmniej przez jedną z wymienionych klęsk, jeżeli miała ona miejsce w roku, w którym jest składany wniosek o przyznanie pomocy lub w roku poprzedzającym rok, w którym składany jest wniosek oraz

jeżeli spełnione będą kryteria dostępu do pomocy określone w przepisach rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Jaki jest zakres wsparcia?

Pomoc może być przyznana na inwestycje odtworzeniowe tj.: na odbudowę zniszczonych budynków, z wyłączeniem budynków, do których rolnik jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia obowiązkowego, na zakup, w miejsce zniszczonego, nowego sprzętu do produkcji rolnej, na zakup stada podstawowego zwierząt gospodarskich, w przypadku utraty zwierząt oraz na odtwarzanie plantacji chmielu, sadów lub plantacji krzewów owocowych, gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat, oczywiście jeśli uległy one zniszczeniu – informuje dyrektor J. Duchnik z ARiMR.

Pomoc dla poszkodowanych w wyniku nawałnic

Do 300 tys. zł może wynieść pomoc z PROW 2014-2020 dla poszkodowanych gospodarstw w wyniku nawałnic

Jakie są warunki udzielenia wsparcia?

pomoc dla poszkodowanych mogą ubiegać się rolnicy, którzy w danym roku kalendarzowym ponieśli straty w produkcji rolnej, rzędu co najmniej 30% średniej rocznej produkcji rolnej oraz jeżeli straty, które wystąpiły w gospodarstwie dotyczą tego jego składnika, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem informuje dyr. Duchnik z DDI ARiMR. Zaznacza, że starty te będą potwierdzane przez ARiMR na podstawie protokołu z oszacowania zakresu i wysokości strat w gospodarstwie sporządzanego przez powołane w tym celu komisje.

Jak duża będzie pomoc dla poszkodowanych gospodarstw ?

Maksymalna kwota wsparcia, jaką może otrzymać rolnik na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej w całym okresie realizacji PROW 2014–2020, może wynieść (w ramach PROW 2014-20) do 300 tys. zł na beneficjenta i gospodarstwo rolne. Pomoc dla poszkodowanych jest w formie refundacji  do 80% kosztów kwalifikujących się do wsparcia.

Produkcja żywności – będzie potrzebne jej więcej!

BASF o produkcji żywności, nielegalnych środkach ochrony roślin i potrzebie dobrych rozwiązań prawnych na Forum Ekonomicznym w Krynicy

13 września 2017

Cena zboża – jakiej można się spodziewać po zbiorach?

Zbiory zbóż dobiegają końca. Ziarna jest więcej niż ub. r. Jaka będzie sytuacja na rynku zbóż? Jak będą kształować się ceny zbóż?

17 września 2017

Zapobieganie klęskom żywiołowym – rusza nabór wniosków na dofinansowanie inwestycji!

Do 100 tys. zł dla rolników z terenów dotkniętych ASF i do 500 tys. zł dofinansowania inwestycji spółek wodnych lub związku spółek.

16 września 2017

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij