Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej – Zgarnij 100 tys. złotych!

Chcesz rozkręcić biznes na wsi? Od 15 października rusza nabór wniosków o przyznanie 100 tys. zł „Premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”. Wsparcie jest finansowane z budżetu PROW 2014-2020 – co warto wiedzieć?

Tegoroczny nabór wniosków jest drugim z kolei przewidzianym dla całego kraju – informuje ARiMR. O premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej mogą starać się rolnicy, małżonkowie rolnika i domownicy. Jednym z warunków, jaki muszą spełnić jest posiadanie ubezpieczenia społecznego rolników w pełnym zakresie, nieprzerwanie od 12 miesięcy przed złożeniem wniosku.

premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej jest przewidziana dla rolników, którzy nie są wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Do tego okresu wlicza się również podleganie ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). Pomoc może być również przyznana beneficjentowi albo małżonkowi beneficjenta poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego PROW 2014 – 2020 – podaje ARiMR.

Kto ma szansę na premię?

Starający się o 100 tys. premii nie mogą być wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ani ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego w ciągu ostatnich dwóch lat.

Kto jeszcze nie może skorzystać ze wsparcia? Pomoc nie jest przewidziana dla wspólników spółki wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego lub beneficjentów innych instrumentów wsparcia (Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego PROW 2007-2013, „Premie dla młodych rolników”, „Restrukturyzacja małych gospodarstw” objętych PROW 2014 – 2020).

Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Czym powinna zajmować się firma, która zostanie założona dzięki takiej pomocy? Lista jest długa to m.in.:

– sprzedaż produktów nierolniczych, sprzedażą detaliczną w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności,

– rękodzielnictwo, rzemiosło,

– prowadzenie obiektów turystycznych, noclegowych, miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,

– usługi opieki nad dziećmi, niepełnosprawnymi, osobami starszymi,

– działalność informatyczna, architektoniczna, inżynierska,

– usługi rachunkowości, księgowe, autorskie, techniczne,

– działalność weterynaryjna

Ocena punktowa

działalność pozarolnicza

Jak podaje ARiMR, w tegorocznym naborze do wykorzystania jest 1,98 mld zł.

Wnioski o premię należy złożyć w oddziałach regionalnych ARiMR do 13 listopada tego roku. Każdy wniosek poddany zostanie ocenie punktowej, na podstawie której określana będzie kolejność przyznawania pomocy w poszczególnych województwach. Za co można otrzymać punkty? M.in. za wiek – jeśli ubiegający się o wsparcie będzie miał nie więcej niż 40 lat. Brana będzie również pod uwagę m.in. skala bezrobocia w powiecie, czy też stopień innowacyjności planowanej działalności.

Premia w wysokości 100 tys. zł. będzie wypłacana w dwóch ratach. Najpierw 80% premii zostanie wypłacone gdy beneficjent spełnieni warunki określone w wydanej decyzja o przyznaniu pomocy, a będzie miał na to 9 miesięcy liczone od dnia doręczenia takiej decyzji. Pozostałe 20% premii beneficjent otrzyma po realizacji biznesplanu – informuje ARiMR.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *