Produkty lecznicze weterynaryjne – nielegalne oferty internetowe

Główny Lekarz Weterynarii ostrzega i przypomina, że produkty lecznicze weterynaryjne nie mogą być rozprowadzane poprzez sprzedaż wysyłkową. Proceder ten stanowi poważne naruszenie obowiązujących zasad prowadzenia obrotu produktami leczniczymi. Mówi o tym ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne.

Podziękowania GLW

„Pragnę podziękować Państwu za liczne zgłoszenia przekazywane do Głównego Inspektoratu Weterynarii w przedmiotowej sprawie. Wśród oferowanych do sprzedaży leków weterynaryjnych znajdują się zarówno produkty posiadające kategorię dostępności wydawany z przepisu lekarza – Rp”, jak również te, które nie posiadają pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w Polsce i nie mogą być stosowane w leczeniu zwierząt w naszym kraju. Państwa reakcja na niezgodne z prawem działanie osób umieszczających oferty sprzedaży leków weterynaryjnych stanowi więc pożądaną postawę społeczną”.

NIK ostrzega

Media wielokrotnie informowały o niedozwolonych praktykach związanych z podróbkami wyrobów medycznych. Dużym problemem jest również nielegalny wywóz leków poza granice kraju. Najwyższa Izba Kontroli także wskazuje na to, że produkty lecznicze weterynaryjne podlegają nadzorowi a ten nie jest zadowalający. Za nadzór nad obrotem i stosowaniem leków weterynaryjnych odpowiada wiele instytucji, lecz najważniejsze obowiązki ma Inspekcja WeterynaryjnaInspekcja Farmaceutyczna. Szczególnie niebezpieczne jest wykorzystanie przez ludzi farmaceutyków psychotropowych, odurzających, anabolicznych i hormonalnych przeznaczonych dla zwierząt. NIK stwierdza, że działania te pozostają praktycznie poza kontrolą.

Co innego przepisy, co innego praktyka

Produkty lecznicze weterynaryjne podlegają ustawie z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. Mówi o tym szczegółowo art. 68 ust. 2 który stanowi, że obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi zakupionymi w hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych może być prowadzony przez lekarza weterynarii wyłącznie przy wykonywaniu przez niego praktyki lekarsko-weterynaryjnej. Produkty lecznicze weterynaryjne podlegają ścisłej ewidencji. Jest o tym mowa w art. 69 ustawy, który nakłada na lekarzy weterynarii obowiązek dokumentowania obrotu lekami weterynaryjnymi. Oprócz tego muszą sporządzać spisy kontrolne (coroczne), a także wydawać właścicielom zwierząt odpowiedni dokument, potwierdzający nabycie wyrobów medycznych.

Główny Lekarz Weterynarii informuje

  • Wysyłkowa sprzedaż produktów leczniczych weterynaryjnych stanowi poważne naruszenie obowiązujących zasad prowadzenia obrotu produktami leczniczymi.
  • Prowadzenie obrotu produktami leczniczymi weterynaryjnymi w formie sprzedaży wysyłkowej stanowi również bardzo duże zagrożenie dla zdrowia i życia zwierząt oraz zdrowia publicznego.
  • Administratorzy portali współpracują z Inspekcją Weterynaryjną i każdorazowo po zgłoszeniu nielegalnej działalności, usuwają oferty sprzedaży.
  • Osoby nielegalnie wprowadzające produkty lecznicze weterynaryjne do obrotu powinny liczyć się z poważnymi konsekwencjami prawnymi.

Uwaga: aktualny wykaz dopuszczonych do obrotu w Polsce produktów leczniczych weterynaryjnych jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych pod następującym linkiemhttp://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/urzędowy-wykaz-produktów-leczniczych

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 5 / 5. Liczba głosów 3

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *