Będzie pomoc dla tych, którzy przekroczyli kwotę mleczną?

Download PDF

Ministerstwo rolnictwa rozważa pomoc dla producentów mleka, którzy w sezonie 2014/2015 przekroczyli kwotę mleczną. Jest nawet szansa na umorzenie niezapłaconych jeszcze kwot.

W tej sprawie przygotowywana jest uchwała Rady Ministrów.

Czy tak się stanie zależy przede wszystkim od… Komisji Europejskiej. Bo, jak informuje ministerstwo rolnictwa, wprowadzenie programu pomocy w formie umorzeń w całości lub w części spłaty pozostałych do zapłacenia opłat należnych od producentów mleka za przekroczenie kwot indywidualnych w roku kwotowym 2014/2015 będzie możliwe dopiero po udzieleniu przez Komisję Europejską zgody na jego stosowanie w Polsce.

kwotę

Co z tymi, którzy przekroczyli kwotę mleczną?

W projekcie uchwały założono, że minister właściwy do spraw rynków rolnych, może na wniosek producenta mleka złożony za pośrednictwem, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę dostawcy hurtowego, dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego, wydawać decyzje w sprawie umorzenia w całości lub w części spłaty pozostałych do zapłacenia opłat należnych od producentów mleka za przekroczenie kwot indywidualnych w roku kwotowym 2014/2015 – informuje biuro prasowe Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Przy rozpatrywaniu wniosku o umorzenie w całości, lub w części spłaty należności będą brane pod uwagę przesłanki określone w art. 56 i 57 ustawy o finansach publicznych – inaczej mówiąc, umorzenia będą stosowane w przypadku, gdy:

  • osoba fizyczna – zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6 tys. zł;
  • osoba prawna – została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;
  • kwotę

    W jakich przypadkach będzie możliwe umorzenie kwoty?

    zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;

  • jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;
  • zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.

We wniosku o umorzenie w całości lub w części spłaty pozostałych do zapłacenia opłat należnych od producentów mleka za przekroczenie kwot indywidualnych w roku kwotowym 2014/2015 producent mleka zobowiązany będzie do przedstawienia swojej sytuacji materialnej i społecznej, aby podjęcie decyzji miało uzasadnienie  względami społecznymi lub gospodarczymi, w szczególności możliwościami płatniczymi dłużnika oraz uzasadnionym interesem Skarbu Państwa – wyjaśnia biuro prasowe ministerstwa rolnictwa.

Dodajmy także, że takie działania są możliwe na podstawie art. 61 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.).

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o