Rynek drobiu i jaj – co przyniesie 2018 rok?

Pomimo spowolnienia dynamiki rozwoju, rynek drobiu i jaj w Polsce wyróżnia się bardzo pozytywnie na tle Europy. Znacząco przewyższamy tempo wzrostu w całej UE. Jakie są przewidywania na najbliższy rok?

Rynek drobiu i jaj

W porównaniu z innymi krajami UE, spożywamy stosunkowo dużo drobiu, bo aż 30 kg rocznie na osobę

Rynek drobiu i jaj oceniany jest pozytywnie. Nadal rosnąć ma zarówno produkcja, jak i konsumpcja tego mięsa. Wzrost nie będzie jednak aż tak dynamiczny jak w latach 2013–2016. Choć w 2017 r. przewiduje się 8-procentowy wzrost produkcji i eksportu, w 2016 r. analogiczne wskaźniki wynosiły odpowiednio 13% i 20%. Nie bez wpływu na to pozostały zaburzenia rynku w wyniku grypy ptaków oraz zamknięcie części rynków zbytu dla Polski w ubiegłym roku.

Początek 2017 r. przyniósł poprawę sytuacji finansowej branży. Zysk wygenerowało 86% firm. Wzrosły również ceny detaliczne drobiu, choć w stosunku do mięsa czerwonego, wciąż pozostał on najtańszym rodzajem mięsa. Również dzięki temu nadal rośnie jego konsumpcja. Polska należy zresztą do krajów o najwyższym spożyciu mięsa drobiowego w UE. W pierwszym półroczu 2018 r. przewiduje się dalszy wzrost konsumpcji, przy równoczesnym spadku cen detalicznych.

Wzrost konsumpcji jaj wyhamował m.in. z powodu ich podrożenia w stosunku do innych nośników białka zwierzęcego

Stabilnie na rynku jaj

W raporcie „Rynek drobiu i jaj. Stan i perspektywy” – IERiGŻ (red. częściowe dane za 2017) czytamy o stabilnym rynku, przy czym zwraca się również uwagę, że na początku roku nastąpiła poprawa rentowności produkcji, a średnie ceny jaj wzrosły o 15%.

Zgodnie z przewidywaniami, spożycie jaj w 2017 r. będzie zbliżone do zeszłorocznego wyniku. Na wyhamowanie wzrostu konsumpcji wpływ ma m.in. podrożenie jaj w stosunku do innych nośników białka zwierzęcego.

Aktualne dane na temat rynku jaj przynoszą duży optymizm, ponieważ  obserwuje się istotny wzrost cen i stabilizację produkcji, zatem dynamika produkcji jaj w 2018 r. pozostaje sprawą otwartą.

Więcej na temat rynku jaj przeczytasz w artykułach:

Chcesz dowiedzieć się, jaki będzie rynek drobiu i jaj w 2018 roku? Zajrzyj do galerii, by poznać szczegóły.

Niemcy, Wielka Brytania i Francja

12

Niemcy, Wielka Brytania i Francja Prognozy dla rynku drobiu pozostają pozytywne Rynek drobiu w UE rośnie najszybciej ze wszystkich rynków mięs <b>w porównaniu z innymi krajami UE spożywamy stosunkowo dużo drobiu, bo aż 30 kg rocznie na osobę Polska należy do krajów o największej stabilności cen drobiu

Artykuł opracowany na podstawie raportu „Rynek drobiu i jaj. Stan i perspektywy”, nr 52/2017, IERiGŻ – PIB, Warszawa 2017.

Kup min. 3 j.s. RGT JakuzziKup teraz a czwartą dostaniesz za 1 zł netto!

Susza rolnicza spowoduje spadek plonów

Sprawdź, jakie straty prognozuje Instytut Uprawy i Gleboznawstwa

17 czerwca 2019

Ile zarabia rolnik, ile pośrednicy i sieci handlowe?

Ile na warzywach zarabiają producenci, a ile pośrednicy i sieci handlowe? UOKiK postanowił to sprawdzić.

2 maja 2019

Jakie ceny rzepaku w Polsce i na świecie?

Sprawdzamy, czego mogą spodziewać się producenci rzepaku w najbliższym czasie! Jakie ceny rzepaku są notowane są na rynku?

29 kwietnia 2019