Rynek zbóż i żywca: ceny w dół!

Ceny zdecydowanie lecą w dół. Sytuacja ta dotyczy nie tylko zbóż, ale również wieprzowiny, brojlerów, cen skupu bydła i żywca wieprzowego. Największy spadek maksymalnej ceny żyta, największy wzrost ceny minimalnej jęczmienia, najwyższa cena maksymalna kukurydzy – to sytuacja na targowiskach w Polsce.

Analizując notowane ceny zbóż w dniu 1 kwietnia 2016 r. w porównaniu z 25 marcem 2016 r. na targowiskach w Polsce, można zauważyć, że największy tygodniowy spadek – z 750 do 600 zł/t – dotyczył ceny maksymalnej żyta (-20%). Spadki ceny dotyczyły również: jęczmienia – z 900 do 860 zł/t  (-4,4%), kukurydzy – z 1200 do 1150 zł/t (-4,2%) i owsa – z 950 do 925 zł/t  (-2,6%).  Najwyższą cenę maksymalną uzyskała kukurydza – 1150 zł/t , potem owies – 950 zł/t, pszenica – 900 zł/t i wreszcie jęczmień – 860 zł/t. Cena maksymalna pszenicy pozostała bez zmian, spadła natomiast jej cena minimalna – z 580 do 570 zł/t (-1,7%).  Największy wzrost cen dotyczył z kolei ceny minimalnej jęczmienia – z 500 do 550 zł/t (10%).

W dniu 8 kwietnia 2016 r., przy średnim kursie euro: 4,293 zł, cena zamknięcia dla pszenicy konsumpcyjnej (dane MATIF) wyniosła 662 zł/t.

Polski handel zagraniczny zbóż i mąki

Według danych MRiRW w I kwartale 2016 r. (w porównaniu z I kwartałem 2015 r.) nastąpił ogólny spadek wielkości eksportu zbóż i produktów zbożowych – z 388 208 do 315 187 t (-19%). Największy wpływ miał na to spadek eksportu ziaren kukurydzy, blisko o połowę. Natomiast wzrósł nieco eksport żyta i jęczmienia.

W omawianym okresie import wzrósł natomiast blisko 2-krotnie (162%), na co złożył się przede wszystkim ponad 2-krotny wzrost importu kukurydzy i jęczmienia.

Notowania cen pszenicy

W dniu 8 kwietnia 2016 r., przy średnim kursie euro: 4,293 zł, cena zamknięcia dla pszenicy konsumpcyjnej (dane MATIF) wyniosła 662 zł/t. Natomiast średnia cena skupu pszenicy konsumpcyjnej w Polsce była niższa i wyniosła 650 zł/t. Wzrost cen w ciągu tygodnia, czyli od 1 do 8 kwietnia, zarówno na europejskiej giełdzie, jak i w Polsce, był wynikiem wzrostu średniego kursu euro. Tydzień temu ceny wynosiły odpowiednio 653 zł i 645 zł, czyli różnica cen za tonę pszenicy konsumpcyjnej utrzymała się w przeciągu tygodnia na tym samym poziomie. Warto również podkreślić, że cena w Polsce była niższa o 8 zł w porównaniu z ceną na rynku europejskim.

Ceny skupu krów nie zmieniają się od kilku tygodni, poszły nawet nieco w górę.

Prognoza 

Jak podaje ARR, pomimo przewidywanego niewielkiego wzrostu zużycia zbóż na świecie (o 0,2%, do blisko 2 mld t), zapasy zbóż na koniec bieżącego sezonu 2015/2016 mogą być jeszcze większe niż rok wcześniej (o 5%) i mogą wynieść 477 mln ton. Prognozowany jest przy tym spadek eksportu zbóż z Unii Europejskiej na skutek wzrostu konkurencyjności eksportu z państw spoza UE, w tym ze Wspólnoty Niepodległych Państw. Prognozowany jest przy tym dalszy wzrost importu do krajów unijnych, co nie będzie sprzyjać wzrostowi cen. W bieżącym sezonie kraje WNP pozostaną liczącym się eksporterem na rynku światowym, stanowiąc poważną konkurencję dla Unii Europejskiej.

Zużycie zbóż na rynku unijnym, tak jak przed rokiem, oszacowano na 287 mln t. Będzie to więc poziom niższy od bieżącej produkcji. W związku z tym unijne zapasy na koniec sezonu 2015/2016 mogą wzrosnąć o blisko 5%, do 33 mln ton. Duży potencjał eksportowy konkurentów będzie czynnikiem hamującym eksport z Unii Europejskiej, natomiast import może się zwiększyć. To przy dużej podaży zbóż na świecie, mimo zmniejszenia zasobów zbóż w kraju, może spowodować dalszy spadek cen. Na poziomie niezmienionym ma pozostać wykorzystanie zbóż do siewu. Wobec powyższych czynników zakłada się możliwy powolny wzrost cen zbóż do końca sezonu 2015/2016.

Według ekspertów ARR ceny zbóż w kraju mogą rosnąć, ale powoli, do końca sezonu 2015/2016.

Prognoza przeciętych cen skupu zbóż w Polsce do czerwca 2016 r. (źródło: „Półroczne prognozy”ARR; „Rynek zbóż”, nr 13/2016,7 kwietnia 2016, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi)
Wyszczególnienie (j.m.)
marzec 2016 r.
czerwiec 2016 r.
Pszenica ogółem (zł/t)/1 680–710 690–740
Pszenica konsumpcyjna (zł/t) /2 700–740 710–760
Żyto (zł/t) 530–560 540–580
/1  dotyczy średniej ważonej ceny danego rodzaju zboża zarówno konsumpcyjnego, jak i paszowego; /2 dotyczy średniej miesięcznej ceny pszenicy przeznaczonej na cele konsumpcyjne, notowanej w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW

Inne ceny na rynku rolnym (5–11 kwietnia 2016 r.)

Wieprzowina (5 kwietnia)

ceny

Ceny wieprzowiny wciąż są niskie.

Ceny wieprzowiny spadają i są niskie. Ceny średnie kształtują się następująco (waga poubojowa):  klasa S 4,33  zł/kg; klasa E 4,26 zł/kg; klasa U 3,98 zł/kg; klasa R 3,70 zł/kg; klasa 0 3,36 zł/kg; klasa P 2,88 zł/kg (dane MRiRW). Już niedługo na rynek trafi mięso przechowywane w magazynach w ramach mechanizmu dopłat do prywatnego składowania, co w dalszym ciągu nie wróży wzrostu cen.

Bydło  (5 kwietnia)

Ceny skupu krów nie zmieniają się od kilku tygodni, poszły nawet nieco w górę. Średnia cena krowy mięsnej to 8,57/kg,  byka to 10,38 zł/kg. Notowania byków tylko w niektórych ubojniach poszły nieco w dół. Krów na rynku może zabraknąć, ponieważ rolnicy, którzy złożą wnioski o dopłaty do bydła (do 15 maja) muszą utrzymać swoje sztuki przynajmniej przez 30 dni. Zaraz się rozpocznie sezon pastwiskowy, więc te, które teraz są sprzedawane, są dorodne.

Brojlery (5–11 kwietnia)

ceny

Krów na rynku może zabraknąć, ponieważ rolnicy, którzy złożą wnioski o dopłaty do bydła (do 15 maja) muszą utrzymać swoje sztuki przynajmniej przez 30 dni.

Poprzedni, poświąteczny tydzień przyniósł spadki cen brojlerów. Spowodowały je poświąteczne zapasy, które wpłynęły na zmniejszenie sprzedaży. Z kolei w omawianym tygodniu rosły zamówienia na świeży towar. Wolny rynek podnosił stawki. Jeszcze na początku tygodnia duża część firm oferowała zaledwie 2,80 zł/kg a na koniec tygodnia już blisko 3 zł/kg. Rozpiętości cen są bardzo duże, bo gdy jedni producenci podnosili ceny, drudzy wciąż trzymają ich niski poziom.

Żywiec wieprzowy (11 kwietnia)

Ceny skupu żywca wieprzowego spadają. Ma na to wpływ zwiększona podaż żywca. Wielu rolników wyzbywa się swego stada, uznając tego rodzaju produkcję za nieopłacalną. Ceny skupu tuczników wg cen w ubojniach, zakładów mięsnych wahają się od 3,20 do maksymalnie 4,30 zł/kg.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *