Satelitarny monitoring suchej masy w wyznaczaniu terminu zbioru kukurydzy

W ciągu ostatnich 20 lat uprawa kukurydzy poczyniła ogromne postępy. Udało się dostosować kukurydzę do uprawy w rejonach jeszcze do niedawna niesprzyjających klimatycznie. Dzięki postępowi prac hodowlanych obserwuje się coroczny wzrost plonów ziarna i biomasy średnio o około 1,5–2 dt/ha. W toku tych prac wyposażono kukurydzę m.in. w takie cechy jak: oszczędne gospodarowanie wodą, szybsze gromadzenie suchej masy, lepsza strawność biomasy. Wciąż jednak brakowało rozwiązań pozwalających przygotować dobrą jakościowo kiszonkę, tak aby w pełni wykorzystać jej potencjał. Dlatego firma KWS stworzyła narzędzie, które to umożliwia, czyli Satelitarny monitoring suchej masy.

Cena: Kukurydza paszowa

736.13 zł
-45.26%
Zobacz aktualne ceny

Satelitarny monitoring suchej masy całych roślin kukurydzy (DMM) to program umożliwiający obserwację pól ze skalibrowanymi odmianami kukurydzy KWS obserwowanymi za pomocą zdjęć satelitarnych. Satelitarny monitoring suchej masy wyznaczy optymalny termin zbioru kukurydzy na kiszonkę zapewniający pożądaną zawartość suchej masy w przedziale 30–35%.

Zawartość suchej masy w ziarnie kukurydzy

Satelitarny monitoring suchej masy

Sposób działania satelitarnego monitoringu suchej masy.

fot. KWS

Parametr suchej masy jest podstawowym kryterium opisującym możliwość przygotowania dobrej jakościowo kiszonki z kukurydzy, która jest chętniej pobierana przez krowy. Dzięki monitoringowi kontrolujemy zawartość suchej masy rośliny, by ściąć ją w optymalnym terminie. Zbiór zbyt wczesny, gdy sucha masa nie jest jeszcze zgromadzona w optymalnej ilości, w ostatecznym rozrachunku powoduje zmniejszenie produkcji mleka. Kiszonka „wodnista” stanowi idealną pożywkę dla namnażania się szkodliwych drobnoustrojów. Zwiększa to koszty utrzymania stada w odpowiedniej kondycji zdrowotnej. Zwiększają się również koszty wyprodukowania paszy – mniej suchej masy możliwej do pobrania przez zwierzęta, odcieki, zapleśnienie silosu.

W kiszonce zebranej zbyt późno będzie dużo niestrawnego włókna. Taka pasza jest trudna do zakonserwowania, a dodatkowo nie jest chętnie pobierana przez zwierzęta. Zdrewniałe włókno długo zalega w ich przewodzie pokarmowym, często nie jest w ogóle trawione, w konsekwencji zmniejsza pobranie i jakość składników dostarczonych w dawce pokarmowej.

Satelitarny monitoring suchej masy – zalety

Kontrola plantacji dzięki satelitarnemu monitoringowi suchej masy daje wiele korzyści:

 • szczegółową znajomość zmian zawartości SM na całej plantacji kukurydzy przeznaczonej do zbioru na kiszonkę dla bydła lub produkcji biogazu,
 • zarządzanie terminami i kolejnością zbiorów różnych plantacji,
 • ocenę pól w czasie rzeczywistym, historię zmian i prognozowanie zawartości SM całych roślin,
 • brak pracochłonnego pobierania próbek, pomiar dla całego zaznaczonego pola,
 • określenie średniej ważonej zawartości SM uwzględniającej różne zawartości SM na polu,
 • wyznaczenie daty maksymalnego plonu i najwyższej jakości kiszonki,
 • prognozowanie zmiany zawartości SM na najbliższe 7 dni.

Poniżej znajduje się przykład prognozy suchej masy kukurydzy.

Satelitarny monitoring suchej masy

Kalibracja odmiany kluczem do kontroli suchej masy

Unikalność programu kontroli suchej masy oferowanego przez firmę KWS osiągnięto dzięki kalibracji. Dojrzewanie odmiany wczesnej Qualito FAO 230 z przeznaczeniem na kiszonkę będzie przebiegało inaczej niż dla Mino FAO 270 – odmiany późnej kiszonkowej i na biogaz. W związku z tym kalibrację przeprowadzamy dla każdej odmiany osobno. Kalibracja dedykowana konkretnej odmianie, np. Agro Polis FAO 230, pozwala niemal do zera zminimalizować wpływ zmienności przebiegu pogody i różne zachowanie odmian na mozaikach glebowych na precyzję oceny zmian zawartości SM.

Gospodarstwa, w których przeprowadzamy badania, są rozmieszczone na terenie całego kraju. Próby pobieramy w krótkich odstępach czasu od sierpnia do zbioru kukurydzy. Zebrane dane porównujemy z mapami pogodowymi i ocenami dokonywanymi przez satelity. To wszystko prowadzi do wykreślenia przez specjalistyczne oprogramowanie krzywej kalibracji charakterystycznej dla danej odmiany.

Odmiany kukurydzy po kalibracji

Maksymalny plon i jakość kiszonki wyznaczone przez satelitę rejestrującego odbicie światła słonecznego od kukurydzy potwierdziliśmy wieloma badaniami kontrolnymi. Obecnie dostępnych jest 6 odmian, dla których już przeprowadziliśmy kalibrację:

 • AGRO POLIS FAO Z 230 K 240 – odmiana o wybitnym wskaźniku koncentracji energii 42,2% i bardzo silnym Stay Green,
 • AGRO VITALLO Z 280 K 280 – średniopóźna odmiana kiszonkowa,
 • FIGARO Z 240 K 250 – odmiana uniwersalna łącząca wysoki plon ziarna i ilość energii w kiszonce,
 • KENTOS Z 270 K 260 – idealna na kiszonkę i biogaz, strawność roślin 74,94%, NEL 7,4 MJ/kg SM,
 • KWS ADAPTICO Z 260 K 270 – nr 1 w plonie ogólnym SM w doświadczeniach rejestracyjnych COBORU 2020 roku,
 • RONALDINIO Z 260 K 260 – wzorzec stabilnego plonowania w latach suchych.

Jak uzyskać dostęp do Satelitarnego monitoringu suchej masy?

Dwa zespoły utworzone specjalnie dla potrzeb monitoringu w nadchodzącym sezonie wegetacyjnym przygotowują kolejne 4 odmiany objęte Satelitarnym monitoringiem suchej masy. Uzyskanie dostępu do narzędzia odbywa się poprzez:

 • zakup skalibrowanych odmian kukurydzy KWS,
 • rejestracja w myKWS i skan kodu QR,
 • aktywowanie narzędzia,
 • wyrysowanie pól w programie,
 • obserwacja rozwoju SM,
 • zbiór w optymalnym terminie.

monitoring suchej masy kukurydzy

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami Satelitarnego monitoringu suchej masy na stronie internetowej: https://www.kws.com.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 5 / 5. Liczba głosów 5

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Artykuł zawiera lokowanie produktu i ma charakter promocyjny.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *