Susza: czego nie uprawiać na glebach lekkich?

Gdzie nie należy uprawiać kukurydzy, buraków i rzepaku, bo klęska, jaką jest susza, nie zostanie uwzględniona?

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowuje nowe rozporządzenie dotyczące klimatycznego bilansu wodnego. Trwa wymiana poglądów z samorządem rolniczym.
Ustawowo szkody spowodowane przez suszę oznaczają szkody spowodowane wystąpieniem, w dowolnym 6-dekadowym okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września, spadku klimatycznego bilansu wodnego poniżej wartości określonej dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb.

Kukurydza podobnie jak pozostałe zboża zaliczana jest do rodziny traw i przy odpowiednim nawożeniu organicznym i mineralnym może być uprawiana na glebach piaszczystych.

Poza tym minister rolnictwa zobowiązany jest do określenia, właśnie w drodze rozporządzenia, wartości klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb, z podziałem na województwa, mając na uwadze warunki agrometeorologiczne i glebowe w poszczególnych województwach wylicza Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych. Zauważyliśmy, że w załączniku do projektowanego rozporządzenia przedstawiającego wartości klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb nie uwzględniono trwałych użytków zielonych, które są przecież podstawową bazą dla produkcji pasz dla zwierząt. Nie skorygowano też zalecanych upraw dla gleb najlżejszych, które to gleby są najbardziej wrażliwe na suszę.
KRIR zwracało też uwagę, że nieporozumieniem wydaje się brak ujemnej wartości klimatycznego bilansu wodnego dla kukurydzy w uprawie zarówno na ziarno jak i kiszonkę na glebach bardzo lekkich (tj. piasek luźny-pl, piasek luźny pylasty-płp, piasek słabo gliniasty-ps i piasek słabo gliniasty pylasty-psp). Kukurydza, podobnie jak pozostałe zboża, zaliczana jest do rodziny traw i przy odpowiednim nawożeniu organicznym i mineralnym może być uprawiana na glebach piaszczystych.

Wilgotność gleb użytków zielonych zależy od 2 czynników, tj. klimatycznego bilansu wodnego oraz poziomu zwierciadła wody gruntowej.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W odpowiedzi z ministerstwa rolnictwa jednak wynika, że uprawa kukurydzy, buraka cukrowego i rzepaku na glebach suchych i piaszczystych nie jest wskazana (gleby I kategorii, bardzo lekkie, bardzo podatne na susze), grupa granulometryczna: piasek luźny, piasek luźny pylasty, piasek słabo gliniasty, piasek słabo gliniasty pylasty. Z tego względu dla tych gatunków roślin uprawianych na glebach I kategorii nie są podawane wartości krytyczne klimatycznego bilansu wodnego, mimo iż zdarza się, że są one w uprawie na tych glebach. W latach, w których warunki wilgotnościowe gleb są dobre, plony ww. upraw są na dobrym poziomie, jednakże już przy małym deficycie wody plony tych upraw ulegają gwałtownemu obniżeniu.
Uprawy zlokalizowane na glebach bardzo lekkich nie są rozpatrywane przez system monitoringu suszy rolniczej, mimo iż uprawiane są na tych glebach. W związku z tym rolnicy uprawiający na tych glebach powyższe uprawy powinni liczyć się z ryzykiem uzyskania niskich plonów już przy niedużym niedoborze wody w glebie – poinformowało ministerstwo rolnictwa w odpowiedzi do Krajowej Rady Izb Rolniczych.

uprawiać

Gdzie nie należy uprawiać kukurydzy, buraków i rzepaku, bo klęska, jaką jest susza, nie zostanie uwzględniona?

Nie ma także możliwości umieszczenia w projekcie rozporządzenia wartości klimatycznego bilansu wodnego dla trwałych użytków zielonych, ponieważ użytki zielone nie są wskazane w aktualnie obowiązującej ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich jako uprawy dla których jest prowadzony monitoring suszy.
Wilgotność gleb użytków zielonych zależy od 2 czynników, tj. klimatycznego bilansu wodnego oraz poziomu zwierciadła wody gruntowej. Poziomy wody gruntowej mogą być określane w oparciu o szczegółowe mapy dla kraju, które jak do tej pory nie zostały jeszcze opracowane informuje ministerstwo rolnictwa.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *