Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości – kiedy nabór?

Download PDF

Jeszcze w maju wystartuje kolejny nabór wniosków finansowany w ramach budżetu PROW. ,,Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości”, bo o nim mowa ogłosił właśnie dyrektor KOWR. Dzięki temu programowi do gospodarstw może trafić nawet 2 tys. euro rocznie, jeśli spełnione zostaną określone warunki.

Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości przyznaje się w ramach działania 3 – ,,Systemy jakości produktów rolnych i produktów spożywczych”.

Pomoc finansową w tym zakresie przyznaje się w ramach przystąpienia do krajowych, jak i unijnych systemów jakości. Wśród nich znajduje się Integrowana Produkcja Roślin jak również system jakości „Quality Assurance for Food Products” – „Wędliny”. Sprawdźmy więc do kogo może trafić wsparcie finansowe w tym zakresie.

Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości dla rolnika

Nabór wniosków o wsparcie finansowe w wysokości do 2 tys. euro rozpocznie się 31 maja i potrwa do 1 lipca 2021 r. Rolnik który chce otrzymać dodatkowe pieniądze powinien złożyć wniosek o przyznanie pomocy do właściwego dyrektora oddziału terenowego KOWR.

Jak podano w Rozporządzeniu MRiRW o wsparcie finansowe może ubiegać się rolnik, który spełnia warunki takie jak:

 • posiada numer identyfikacyjny producenta,
 • nie korzystał lub nie korzysta ze wsparcia w ramach działania ,, Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” w ramach PROW 2007-2013,
 • nie ubiega się o zwrot kosztów transakcyjnych poniesionych w związku z kontrolą gospodarstwa w ramach działania ,,Rolnictwo ekologiczne”,
 • posiada co najmniej 1 ha użytków rolnych,
 • otrzymał jednolitą płatność obszarową w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w roku w którym składa wniosek, albo w roku poprzednim.

Ponadto, wymaga się aby rolnik ubiegający się o pomoc złożył oświadczenie w którym potwierdzi, że będzie ubiegał się o dopłaty bezpośrednie w kolejnych latach, kiedy będzie pobierał przyznane wsparcie.

Pomoc finansowa w formie refundacji do 2 tys. euro na gospodarstwo rolne

Wsparcie finansowe na przystępowanie do systemów jakości rolnik może otrzymać maksymalnie na okres pięciu lat. Dodatkowe pieniądze wypłaca się w formie rocznych płatności w formie refundacji kosztów. Wysokość otrzymanego wsparcia zależy od tego czy rolnik korzysta z krajowych, czy z unijnych systemów jakości. Natomiast łączna wysokość pomocy w tym przypadku może wynosić nie więcej niż 2 tys. euro rocznie na jedno gospodarstwo rolne.

Przypomnijmy, że do krajowych systemów należą systemy takie jak:

 • „Jakość Tradycja”.

A także systemy Quality:

 • „ Meat Program” (QMP),
 • ,, Assurance for Food Products” – „Tuszki, elementy i mięso z kurczaka, indyka i młodej polskiej gęsi owsianej”,
 • „ Assurance for Food Products” – „Kulinarne mięso wieprzowe”,
 • „ Assurance for Food Products” – „Wędliny”,
 • Integrowana Produkcja Roślin (IP).

Natomiast w przypadku unijnych systemów jakości rolnik ma do wyboru systemy takie jak:

 • gwarantowane tradycyjne specjalności,
 • chronione nazwy pochodzenia,
 • chronione oznaczenia geograficzne,
 • rolnictwo ekologiczne,
 • ochrona nazwy pochodzenia i oznaczeń geograficznych wyrobów winiarskich.

Wniosek o przyznanie pomocy wraz z instrukcją można znaleźć na stronie KOWR pod podanym linkiem – Wniosek o przyznanie pomocy i instrukcja

Czytaj również: Rolniczy handel detaliczny 2021 ze zmianami

Źródło: KOWR

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4.2 / 5. Liczba głosów 5

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o