Zapobieganie klęskom żywiołowym – rusza nabór wniosków na dofinansowanie inwestycji!

Download PDF

Nawet do 100 tys. zł pomocy mogą otrzymać rolnicy z terenów dotkniętych ASF realizujący inwestycje, których celem jest ograniczenie i zapobieganie klęskom żywiołowym. Do 500 tys. zł mogą uzyskać spółki wodne lub związki spółek. 28 września  rusza nabór wniosków. Dla kogo jest dedykowana i jak duża jest pomoc?

Wnioski o pomoc należy składać od 28 września do 27 października br. – Małgorzata Niemiec (ARiMR)

Refundacja inwestycji na zapobieganie klęskom żywiołowym jest realizowana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach działania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”. Pomoc jest dedykowana do dwóch grup odbiorców: rolników, którzy mają gospodarstwa na obszarach dotkniętych afrykańskim pomorem świń tzw. ASF i spółek wodnych lub związków spółek wodnych.

Dofinansowanie rolników z obszarów ASF

zapobieganie klęskom żywiołowym j

Małgorzata Niemiec dyrektor Departamentu Działań Inwestycyjnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)

Pierwszą grupą odbiorców pomocy są rolnicy, zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne, którzy są posiadaczami samoistnymi lub zależnymi nieruchomości na obszarze objętym afrykańskim pomorem świń ASF i prowadzą chów lub hodowlę świń na poziomie, co najmniej 300 sztuk na obszarze ASF – mówi Małgorzata Niemiec dyrektor Departamentu Działań Inwestycyjnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), który zajmuje się tą formą pomocy.

Pomoc jest udzielana w formie refundacji części poniesionych i udokumentowanych kosztów inwestycji, w wysokości do 80% kosztów kwalifikowalnych.

Refundacja inwestycji zapobiegających klęskom żywiołowym jest przyznawana i wypłacana do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu w przypadku rolników wynosi maksymalnie 100 tys. zł.

Na co może być przeznaczona pomoc na zapobieganie klęskom żywiołowym

W przypadku rolników pomoc będzie można uzyskać na inwestycje polegające na wykonaniu ogrodzenia chlewni – mówi dyr. Niemiec z ARiMR. Dodaje, że ogrodzenie musi spełniać wymogi szczegółowo wymienione w rozporządzeniu wykonawczym. – Refundacja inwestycji może dotyczyć także utworzenia lub zmodernizowania niecki dezynfekcyjnej funkcjonalnie związanej z chlewnią położoną na obszarze ASF w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń – dodaje.

Dofinansowanie spółek wodnych  i związków spółek

Wnioski należy składać  w Oddziałach Regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Kolejną docelową grupą, do której jest skierowana pomoc są spółki wodne lub związki spółek wodnych. Wymogiem jest tu, aby więcej niż połowę członków spółki stanowili rolnicy posiadający grunty rolne – mówi dyr. M. Niemiec z ARiMR. – Warunkiem pomocy jest, żeby spółka została utworzona do wykonywania, utrzymywania oraz eksploatacji urządzeń służących do: ochrony gospodarstw członków spółki wodnej przed powodzią, melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych, będących w posiadaniu członków spółki wodnej – dodaje.

W przypadku spółek wodnych lub związku spółek wodnych refundacja inwestycji zapobiegających klęskom żywiołowym może być przyznana do 500 tys. zł.

Gdzie i do kiedy należy składać wnioski?

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać od 28 września do 27 października br. w Oddziałach Regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Mogą być one złożone osobiście, lub zostać wysłane pocztą. W ostatnim przypadku należy pamiętać, żeby nadać wniosek w placówce pocztowej w terminie naboru, czyli do 27 października br.

Więcej informacji można znaleźć w wywiadzie z dyr. M. Niemiec, który opublikowaliśmy tu: Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych – rusza nabór wniosków!

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o