Zatrudnienie cudzoziemca w czasie epidemii

Download PDF

Legalne zatrudnienie cudzoziemca w czasie epidemii nie jest takie proste. Głównie z powodu tego, że większość państw UE zamknęła swoje granice. Podobnie wygląda sytuacja z pracownikami z Ukrainy, którzy nie mogą dostać się do Polski. Co więc należy zrobić, żeby taka osoba u nas dalej pracowała? 

Kto może wjechać do Polski bez problemu?

Zatrudnienie cudzoziemca w czasie epidemii określają m.in. wytyczne z Zarządu do Spraw Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej.
Mówią one, że granicę Polski mogą przekraczać wyłącznie obywatele RP, a także cudzoziemcy:

  • którzy są małżonkami, bądź dziećmi obywateli RP, albo pozostają pod stałą opieką obywateli RP
  • posiadający Kartę Polaka
  • mający prawo stałego, lub czasowego pobytu na terytorium RP

Dotyczy to także osób które posiadają zezwolenie na pobyt stały, bądź czasowy. Ponadto, do Polski mogą wjechać osoby mające kartę stałego pobytu, lub kartę pobytu członka rodziny. Przekroczyć granicę polską mogą również osoby posiadające prawo do pracy na terytorium RP.

Zatrudnienie cudzoziemca w czasie epidemii – wjazd do Polski i kwarantanna

Zatrudnienie cudzoziemca w czasie epidemii jest możliwe, jeśli nasz pracownik posiada np. zezwolenie na pracę, bądź zaświadczenie o wpisie do ewidencji w sprawie pracy sezonowej. Przed przekroczeniem granicy osoby te zostaną przebadane, natomiast po wjeździe do Polski będą poddani 14- dniowej kwarantannie domowej.
Na podstawie tych informacji można stwierdzić, że obywatel np. Ukrainy posiadający zezwolenie na pracę może wjechać do Polski w ruchu bezwizowym na paszporcie biometrycznym. Pod warunkiem, że nie wyczerpał on 90 dni w okresie 180- dniowego pobytu krótkoterminowego. 

Przedłużenie pobytu bez składania dokumentów

Jak można przeczytać na stronie Związku Sadowników RP pobyt cudzoziemców będzie możliwy również po ustaniu legalnego pobytu wynikającego z wiz, dokumentów, lub ruchu bezwizowego, do upływu 30-go dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, bądź stanu epidemii. W zależności od tego, który obowiązywał jako ostatni. Powyższe rozwiązanie daje możliwość przedłużenia legalnego pobytu, bez składania wniosków, czy wydawania zezwoleń. 

Jest to możliwie dzięki projektowi Ustawy szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, który trafił już pod obrady Sejmu.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4 / 5. Liczba głosów 4

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o