dr inż. Barbara Król

dr inż. Barbara Król

W 2010 r. ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i obecnie jest adiunktem w Katedrze Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa na tej uczelni. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na żywieniu przeżuwaczy, ze szczególnym uwzględnieniem zagospodarowania produktów ubocznych przemysłu rolno-spożywczego w żywieniu tych zwierząt.