Cena jabłek – jakiej można się spodziewać?

W bieżącym sezonie będzie utrzymywać się wyższa cena jabłek w wyniku   mniejszych zbiorów. To będzie rok producentów jabłek – oczywiście tych, którzy owoce mają. Zapowiada się drogi sezon dla przetwórców oraz konsumentów. O sytuacji na rynku jabłek dla agroFaktu mówią eksperci.

 W bieżącym sezonie można przewidywać znaczący spadek zbiorów większości gatunków owoców z drzew i krzewów owocowych. Tegoroczne zbiory owoców z drzew są obecnie oceniane w przedziale między 2,4-2,8 mln t, tj. na poziomie od 30% do 40% niższym od produkcji roku poprzedniego – mówi Artur Łączyński, dyrektor Departamentu Rolnictwa w Głównym Urzędzie Statystyczny (GUS).

cena jabłek

Magdalena Kowalewska z BGŻ BNP Paribas.

Tegoroczny sezon 2017/18 na rynku jabłek rozpoczął się od niekorzystnych prognoz zbiorów. Kolejne prognozy były jednak weryfikowane w górę. Niemniej, zarówno GUS, jak i organizacje branżowe oceniają, że w sezonie 2017/18 jabłek będzie o ok. 30% mniej – analizuje Magdalena Kowalewska z BGŻ BNP Paribas.

Z prognoza wynika, że w 2017 r. może być  o milion ton jabłek mniej niż w 2016 r.

Łagodna zima nie spowodowała dużych strat

Zima 2016/2017 na ogół była łagodna i w większości nie spowodowała strat w uprawach sadowniczych. Jedynie na niektórych młodych plantacjach styczniowe mrozy wyrządziły szkody. Wznowienie wegetacji drzew i krzewów owocowych oraz truskawek początkowo zapowiadało się bardzo wcześnie, jednak wiosenne chłody przyczyniły się do jej spowolnienia. W czasie kwitnienia wiele dni było deszczowych i chłodnych, co utrudniało oblot pszczół i zapylanie – ocenia sytuację GUS.

Wszystkiemu winne wiosenne przymrozki

 Jabłek będzie mniej o ok. 30%  w sezonie 2017/18

ocenia GUS i BGŻ

W bieżącym sezonie w wielu rejonach wystąpiły dwie fale wiosennych przymrozków. Pierwsza w drugiej dekadzie kwietnia br., która spowodowała uszkodzenia pąków kwiatowych drzew owocowych szczególnie wczesnych odmian jabłoni. W tym czasie temperatura nocą spadała do -5C, a lokalnie do -8C.

Druga fala przymrozków wystąpiła w końcu pierwszej dekady maja br. W nocy z 9 na 10 maja br. wielogodzinny spadek temperatury nawet poniżej -5  C spowodował znaczne uszkodzenia, szczególnie w sadach jabłoniowych – analizuje GUS.

cena jabłek

dyrektor A. Łączyński z GUS.

Straty spowodowane wystąpieniem przymrozków są zróżnicowane w zależności od położenia plantacji, wieku i składu odmianowego oraz faz rozwojowych w jakich znajdowały się rośliny. Na plantacjach jabłoni największe straty zaobserwowano dla odmiany Idared, mniejsze natomiast dla odmian: Champion, Gala i Gloster – mówi dyrektor A. Łączyński z GUS. Dodaje, że w niektórych sadach, zwłaszcza położonych w obniżeniach terenu, straty sięgnęły blisko 100%. Jednak na większości plantacji obserwuje się jedynie zmniejszenie ilości jabłek na drzewach, co może wpłynąć na lepsze ich dorastanie.

Z danych Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego  „Bronisze” S A wynika, że w tym roku najbardziej są uszkodzone stare odmiany takie jak Lobo, Cortland, Jonagoldy i Idared. Najmniej ucierpiały Gloster, Ligol, Gala i Champion.

Większe straty – wyższa cena jabłek

   W 2017 r. może być  o milion ton jabłek mniej niż w 2016 r.

Na obecnym etapie straty w tegorocznym plonowaniu jabłek są trudne do ocenienia. Wstępnie szacuje się, że zbiory jabłek, w zależności od przebiegu warunków dalszej wegetacji, mogą wynieść 2,3 – 2,6 mln t, tj. od ok. 30 do 35% mniej w porównaniu do roku poprzedniego – prognozuje dyrektor A. Łączyński z GUS.

Bardzo duże straty są w sadach jabłoniowych i gruszowych w rejonie sadowniczym Warki i Grójca. W mniejszym stopniu ucierpiały sady w zachodniej części Polski – wynika z danych Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego w Broniszach.

Słaba jakość jabłek w tym sezonie

W wielu sadach jakość jabłek jest słaba. Sadownicy mieli problemy z wykonaniem terminowych zabiegów środkami ochrony roślin. Część użytkowników sadów, obserwując bardzo niskie plonowanie na swoich plantacjach, zaniechała oprysków z przyczyn finansowych. Takie działanie może jednak odbić się na kondycji drzew w następnym sezonie.

Mniej jabłek deserowych przez gradobicia

Dodatkowym czynnikiem wpływającym ujemnie na jakość jabłek z tegorocznych zbiorów były gradobicia występujące lokalnie w wielu rejonach sadowniczych. W wyniku uszkodzeń gradowych i trudnych warunków wegetacji w bieżącym roku mniejszy procent jabłek będzie się kwalifikował jako deserowe. W ostatnim sezonie oprócz strat ilościowych w sadach problemem może być właśnie jakość owoców. Dodatkowo deszczowa pogoda utrudniała opryski.

Jak będzie cena jabłek?

cena jabłek

Mniejsza produkcja już znajduje swoje odzwierciedlenie w wyższych cenach jabłek

Prognozowana mniejsza produkcja już znajduje swoje odzwierciedlenie w cenach – mówi Kowalewska z BGŻ BNP Paribas.

Będzie to rok producenta – mówią sadownicy, producenci jabłek – oczywiście tego, który owoce w tym roku ma. Ze względu na kwietniowe i majowe mrozy wiele jabłoni potraciło kwiaty lub z powodu chłodów pszczoły nie zapyliły kwiatów – dodają.

Wysoka cena jabłek do przetwórstwa

Przeciętna cena skupu jabłek deserowych w pierwszej połowie września wyniosła 1,93 zł/kg, czyli aż o 150% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku – wg Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW).

Z kolei za jabłka przemysłowe średnio płacono ponad dwukrotnie więcej w relacji rocznej. Tak wysokich cen jabłek kierowanych do przetwórstwa nie notowano od ponad pięciu lat – analizuje M. Kowalewska z BGŻ. Dodaje, że wzrost cen owoców przemysłowych znajduje swoje odzwierciedlenie w notowaniach cen zagęszczonego soku jabłkowego. W połowie września br., według notowań IEG Vu, cena koncentratu jabłkowego z Polski kształtowała się na poziomie 1,40 euro/kg, czyli aż o 59% większym w porównaniu do 2016 r. – Wzrost cen owoców deserowych w skupie odbija się wyraźnie na cenach hurtowych, a także detalicznych – kontynuuje analizę cen jabłek ekspert BGŻ.

cena jabłek

Przeciętna cena skupu jabłek deserowych w pierwszej połowie września była o 150% wyższa…

W ostatnich dniach cena jabłek, w ofercie hurtowej Rynku w Broniszach, waha się od 30 zł do 45 zł za skrzynkę 15 kg. Czyli od 2 do 3 zł za kilogram. Jest to o połowę więcej niż rok temu.  Przetwórnie na Mazowszu płacą producentom, w zależności od podaży, do 80 groszy za kilogram jabłek – wynika z danych Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego Bronisze SA.

W pierwszej połowie września br., przeciętnie za kilogram jabłek deserowych, odmiany Szampion, w hurcie płacono 2,25 zł/kg, czyli o ponad 70% więcej niż przed rokiem – wynika z notowań MRiRW. W mniejszym stopniu wzrosły ceny detaliczne jabłek. Według danych GUS cena detaliczna jabłek w sierpniu br. wyniosła 3,55 zł/kg i była o 28% wyższa niż w sierpniu 2016 r.

I tak jest dobrze

Pomimo mniejszych tegorocznych zbiorów nadal pozostaniemy największym producentem jabłek w Europie i na trzecim miejscu na świecie. Europa Zachodnia także narzeka na nieurodzaj tych owoców.

Energia elektryczna w gospodarstwie rolnym

Co skłoniłoby rolników do inwestycji w odnawialne źródła energii?

9 maja 2019

Polscy rolnicy płacą za anomalie pogodowe za dużo

9 miliardów złotych rocznie sięgają w Polsce straty z tytułu anomalii pogodowych. W największym stopniu ponoszą je rolnicy.

14 maja 2019

Ilu rolników ma 100 ha lub więcej?

Rośnie liczba dużych gospodarstw. Razem mają już więcej ziemi, niż wynosi powierzchnia województwa wielkopolskiego.

10 maja 2019