Dość stabilne ceny drobiu

Download PDF

Ceny drobiu są dość niskie, a podaż żywca drobiowego jest dosyć duża. Sytuacja rynkowa jest w miarę stabilna. Na rynku nie ma silnych sygnałów do dużych zmian cen. Czy taka sytuacja się utrzyma? Jakie są prognozy? Przedstawiamy opinie ekspertów.

W dwóch pierwszych miesiącach 2018 r. produkcja przemysłowa mięsa drobiowego była o 7% większa niż w analogicznym okresie ub. r. Wyniosła ona ok. 410 tys. t – wynika z analiz Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarski Żywnościowej (IERiGŻ).

ceny drobiu

Cena kurcząt brojlerów w detalu w Polsce w Latach 2017-2018

fot. Ewa Ploplis

Ceny drobiu są niskie. Mamy dużą podaż żywca drobiowego. Dotyczy to zarówno kurcząt, jak i indyków. Sytuacja rynkowa jest w miarę stabilna – mówi dla agroFakt prof. nadzwyczajny Grzegorz Dybowski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB (IERiGŻ PIB).

 Ceny skupu kurcząt

W marcu 2018 r. ceny skupu kurcząt wzrosły o 2,1% w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Były one także o 0,6% wyższe, niż w marcu poprzedniego roku – wynika z analiz eksperta IERiGŻ.

W pierwszym kwartale 2018 r. przeciętna miesięczna cena skupu kurcząt była o 2,7% wyższa od poziomu ubiegłorocznego – komentuje prof. Dybowski z IERiGŻ. Dodaje, że w marcu br. ceny zbytu kurcząt patroszonych uzyskiwane przez zakłady przemysłu drobiarskiego były o 3,2% niższe niż przed miesiącem. Jednak były one też o 3,9% wyższe niż przed rokiem.

Wyższa cena drobiu w detalu

cena drobiu w Polsce w 2018 r.

prof. nadzwyczajny Grzegorz Dybowski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB (IERiGŻ PIB).

fot. Ewa Ploplis

W pierwszych dwóch miesiącach 2018 r. dynamika wzrostu cen drobiu w detalu była wysoka, biorąc pod uwagę relatywnie dużą podaż mięsa drobiowego na rynku – mówi prof. Dybowski z IERiGŻ. Z jego analiz wynika, że w pierwszych dwóch miesiącach br. przeciętna miesięczna cena detaliczna kurczęcia patroszonego wyniosła 7,14 zł/kg. Oznacza to, że była o 7,7% wyższa niż w analogicznym okresie 2017 r.

Wynikało to przede wszystkim z polityki prowadzonej przez handel detaliczny, który stara się wykorzystać wzrost dochodów konsumentów – komentuje prof. Dybowski.

Ceny skupu indyków

Z danych IERiGŻ wynika, że w marcu br. ceny skupu indyków rzeźnych wykazywały spadek. Były one o 4,1% niższe niż w lutym br. i o 7% niższe niż przed rokiem.

Cena kurcząt brijlerów w Polsce

Ceny kurcząt brojlerów w skupie w Polsce w latach 2017-2018

fot. Ewa Ploplis

W pierwszym kwartale br. przeciętna miesięczna cena skupu indyków była o 2,6% niższa niż przed rokiem – mówi prof. Dybowski z IERiGŻ.

W przypadku indyków aktualna cena jest dużo niższa niż w poprzednim roku. Jest to spowodowane głównie spadkiem eksportu. W 2017 r. wyeksportowano o 10% mniej mięsa z indyków niż w 2016 r. – mówi prof. Dybowski z IERiGŻ.

Relacje ceny drobiu do pasz

Z analiz IERiGŻ wynika, że średnia relacja cen żywca do pasz na rynku kurcząt wyniosła 2,60 wobec 2,53 przed rokiem. Na rynku indyków relacja tych cen kształtowała się na poziomie 3,65 wobec 3,69 przed rokiem.

 Różna opłacalność produkcji drobiu

W pierwszych miesiącach 2018 r. przeciętna opłacalność produkcji kurcząt poprawiła się. Natomiast opłacalność produkcji indyków w tym czasie uległa dalszemu pogorszeniu, zbliżając się już do progu rentowności chowu – mówi prof. Dybowski z IERiGŻ.

 Ceny drobiu zależne od…

relacje cen drobiu

Łukasz Czech, analityk rynków rolnych z Banku BGŻ BNP Paribas.

fot. Ewa Ploplis

Około 40% drobiu produkowanego w Polsce jest przeznaczone na eksport.

Powoduje to, że ceny drobiu w Polsce są zależne od poziomu cen na rynkach światowych – mówi Łukasz Czech, analityk rynków rolnych z Banku BGŻ BNP Paribas. Dodaje, że aktualny poziom ceny drobiu jest wyższy niż w 2017 r. i 2016 r. Jednak jest on wciąż niższy niż w 2015 r., a także w porównaniu do średniej z ostatnich 5 lat.

Ceny producenckie drobiu

W marcu 2018 r. udział producenta kurcząt rzeźnych w cenie zbytu tuszki wynosił 53,5%. W tym czasie udział producenta indyków rzeźnych w cenie wyniósł 55,2%. W całym pierwszym kwartale 2018 r. proporcje te wynosiły odpowiednio: 52 i 59,5%.

Gorsze relacje cen drobiu polskiego i unijnego

ceny iundyków w Polsce w 2018 r.

Ceny indyków brojlery w skupie w Polsce w latach 2017-2018

fot. ewa Ploplis

Relacje cen polskiego i unijnego drobiu na jednolitym rynku europejskim pogorszyły się, choć nadal pozostały korzystne. W lutym 2018 r. średnia cena sprzedaży mięsa kurcząt w UE o 39% przewyższała polską cenę wyrażoną w euro. Przed rokiem była wyższa o 49%. Przeciętna cena sprzedaży tuszek kurcząt w UE wzrosła w tym czasie o 2,7%, podczas gdy w Polsce o 10%. Spośród obserwowanych państw członkowskich UE ceny kurcząt patroszonych obniżyły się jedynie w Hiszpanii. We Francji nie zmieniły się, a w  Holandii, Czechach, Niemczech i na Węgrzech wzrosły.

Jakie mogą być ceny drobiu w najbliższym czasie?

Na rynku nie ma silnych sygnałów do dużych zmian cen drobiu – mówi Ł. Czech z BGZ BNP Paribas.

Spodziewamy się, że w najbliższym czasie nie będzie dużych zmian, jeśli chodzi o ceny. Jednak prognoza zakłada, że nic nadzwyczajnego nie wydarzy się na tym rynku – prognozuje prof. Dybowski z IERiGŻ. Podkreśla, że produkcja drobiu jest bardzo wrażliwa w tym zakresie.

Ceny indyków w zbycie w Polsce

Ceny indyków tuszka w zbycie w Polsce w latach 2017-2018

fot. Ewa Ploplis

Spadek wstawień piskląt indyków, a co za tym idzie, podaży mięsa indyczego w Polsce, powinien wpłynąć na wzrost cen. Podsumowując, zarówno rosnący eksport, jak i spożycie krajowe dają podstawy do wzrostu cen w najbliższej przyszłości. Nie ma jednak sygnałów do bardzo dużych zmian – prognozuje prof. Dybowski.

Podobnego zdania jest też analityk rynków rolnych z BGŻ BNP Paribas.

Oczekujemy, że ceny drobiu mogą delikatnie wzrosnąć. Zazwyczaj w okresie letnim ceny drobiu były wyższe. Jednak nie ma sygnałów, aby wzrosty były bardzo wysokie – prognozuje Ł. Czech z BGŻ BNP Paribas. Dodaje, że jesteśmy już po okresie migracji ptaków, co znacząco zmniejsza ryzyko pojawienia się ptasiej grypy, a co za tym idzie nowych ograniczeń eksportu z Polski.

 

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o