Dotacje dla rolników za sprawą samorządu: jak je otrzymać?

Z działania „Rozwój terytorialny” w ramach PROW 2014-2020 dotacje mogą uzyskać również rolnicy. Nabory są jednak prowadzone w większości operacji przez samorządy wojewódzkie. Ważne jest więc to, żeby wnioski były składane nie przez rolników, tylko np. przez gminę.

Beneficjentem dofinansowania z PROW w ramach „Gospodarki wodno-ściekowej” z poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” jest gmina, spółka, w której udziały mają wyłącznie JST, albo związek międzygminny. Mimo tego działaniem powinni być zainteresowani również rolnicy. Dlaczego?

filipowicz o dotacjach dla rolników

Elżbieta Filipowicz, Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku.

Gospodarka wodno-ściekowa a dotacje dla rolników

– By móc skorzystać z dotacji Unii Europejskiej rolnicy powinni zgłaszać swoje propozycje inwestycji do gminy w czasie planowania budżetu na następny rok. Jest to ważne, ponieważ wyznacznikiem  aplikowania o środki PROW- u  jest budżet gminy – mówi Elżbieta Filipowicz, Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku. – W ich imieniu działają też radni, którzy powinni znać potrzeby lokalnej społeczności. My widzimy tylko gminę. Dofinansowanie w ramach „Gospodarki wodno-ściekowej” na jeden projekt wynosi 2 mln zł. Środki z UE pokrywają 63,63% kosztów kwalifikowanych. Pozostała część to wkład własny. To od gminy zależy, czy rolnicy będą partycypować w kosztach czy nie. Wniosek napisany przez gminę znajdzie się na liście rankingowej, gdy  zdobędzie odpowiednią liczbę punktów. Punktacja uwzględnia m.in. dochód podatkowy gmin, poziom bezrobocia, wskaźnik skanalizowania i zwodociągowania gminy, aktywność gminy dotycząca inwestowania w przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska (3 inwestycje w ciągu ostatnich 3 lat) oraz to, co w większości warunkowało wysoką lokatę na liście rankingowej, zakres inwestycji – dodaje.

dotacje dla rolników na oczyszczalnie ścieków

Dzięki działaniu „Gospodarka wodno-ściekowa” rolnicy będą mogli zamienić przydomowe szamba na małe oczyszczalnie ścieków.

Województwo podlaskie jako przykład dobrej praktyki

W ramach ostatniego naboru wpłynęło 88 wniosków o przyznanie pomocy, na łączną kwotę pomocy 118 248 074,13 zł. Środki dostępne dla Województwa podlaskiego stanowią kwotę 55 670 150,18 zł, co pozwala na sfinansowanie 33 projektów. W wyniku oceny złożonych wniosków na liście operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy znalazło się 82 wnioski (miejsca 1-80), które uzyskały co najmniej 12 punktów. Minimalnej ilości punktów nie otrzymało 5 wniosków.

gospodarka wodno-ściekowa

Dofinansowanie w ramach „Gospodarki wodno-ściekowej” na jeden projekt wynosi 2 mln zł. Środki z UE pokrywają 63,63% kosztów kwalifikowanych.

– W ramach naboru przeprowadzonego od 19 grudnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r. wpłynęło 88 wniosków i w relacji do liczby gmin uprawnionych do ubiegania się o tę pomoc jest to duża liczba. Zapotrzebowanie ponad 2-krotnie przekroczyło dostępną alokację. To nam daje obraz ogromnych potrzeb w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na obszarach wiejskich. W woj. podlaskim mamy wyeksploatowane ujęcia wodne. Część z nich, na skutek zaostrzonych norm funkcjonuje warunkowo, a w okresie wzmożonego zapotrzebowania na wodę w ogóle nie jest w stanie zapewnić mieszkańcom wody. Dlatego też Zarząd Województwa Podlaskiego podjął decyzję o priorytetowym traktowaniu takich inwestycji, które dotyczyły przebudowy lub budowy stacji uzdatniania wody lub ujęć wodymówi Elżbieta Filipowicz.

Zgodnie ze swoim budżetem aplikowaliśmy  o środki z PROW 2014-2010 na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”. Wcześniej rolnicy byli informowani przez sołtysów, radnych o możliwości dofinansowania budowy podwórkowych oczyszczalni ścieków.

Mariusz Korzeniewski, wójt gm. Wojszki

Na jednym z pierwszych miejsc na liście rankingowej znalazła się gm. Wyszki. O tym, jak w praktyce wyglądała droga do zdobycia pieniędzy przez rolników na domowe oczyszczalnie ścieków, opowiada Mariusz Korzeniewski, wójt gm. Wojszki.

Jestem wójtem od 2,5 lat. Wiem, że wcześniej pojawiła się lista chętnych do wybudowania na swoim podwórku oczyszczalni. Lista czekała kilka lat, ale nie było możliwości jej realizacji. Dopiero w budżecie na bieżący rok uwzględniliśmy taką inwestycję i na hydrofonię. Zgodnie ze swoim budżetem aplikowaliśmy  o środki z PROW 2014-2010 na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”. Wcześniej rolnicy byli informowani przez sołtysów, radnych o możliwości dofinansowania budowy podwórkowych oczyszczalni ścieków. W sumie 28 rolników zdeklarowało się do realizacji takiej inwestycji. Wiedzą oni o tym, że dotacja wynosi 63,63% kosztów kwalifikowanych, reszta to ich własny wkład. Wstępny koszt budowy pojedynczej przydomowej oczyszczalni ścieków wg kosztorysu to 15 tys. zł, ale po przetargu koszt może się zmniejszyć. Teraz Urząd Marszałkowski jeszcze weryfikuje listę zaakceptowanych wstępnie wniosków. Może trzeba będzie uzupełnić dokumentację? Rolnicy więc jeszcze nie są poinformowani o przyznaniu środków z UE. Powiem im o tym, gdy otrzymam pisemną, pozytywną decyzję! opowiada Mariusz Korzeniewski.

 

Zobacz więcej w tekście: Środki unijne dla gmin: do 2 mln zł na rozwój infrastruktury wodno-ściekowej

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *