Drogie wapnowanie: kto pomoże rolnikom z lubuskiego?

Wapniowanie na ziemiach woj.lubuskiego jest co najmniej wskazane. Czy można skorzystać z pieniędzy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dotację do zakupu wapna nawozowego?

Prawie połowa gruntów rolniczych w woj. lubuskim to ziemie, gdzie wapnowanie jest co najmniej wskazane. Zakwaszenie gleby ogranicza plonowanie i pogarsza jakość roślin uprawnych.

Lubuska Izba Rolnicza zwróciła się z pismem do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego z prośbą o skorzystanie z pieniędzy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie 50% dotacji do zakupu wapna nawozowego.

Wapnowanie jest zasadniczym czynnikiem zrównoważonego rolnictwa, wpływającego na produkcję żywności i paszy wysokiej jakości, jak również jest elementem ochrony środowiska.

Nasze województwo charakteryzuje się dużym udziałem gleb lekkich i bardzo lekkich, podatnych na zakwaszanie mówi Stanisław Myśliwiec, prezes Lubuskiej Izby Rolniczej. Jak wynika z badań prowadzonych przez Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą w Gorzowie Wielkopolskim, ponad 70% stanowiły właśnie gleby lekkie i bardzo lekkie. Według przeprowadzonych badań, średnio ok. 17% gruntów w woj. wskazuje na konieczną potrzebę wapnowania, natomiast na ok. 20% gruntów wapnowanie jest potrzebne, 20% gdzie wapnowanie jest wskazane, 18% – wapnowanie ograniczone i 26% gruntów, przy których stwierdzono, że wapnowanie jest zbędne.

Skutki procesu zakwaszenia gleby to m.in. wymywanie kationów zasadowych, uwstecznianie składników pokarmowych roślin w glebie, pogarszanie aktywności mikrobiologicznej, uruchamianie metali ciężkichsubstancji fitotoksycznych oraz pogorszenie struktury gleby. Wapnowanie jest zatem zasadniczym czynnikiem zrównoważonego rolnictwa, wpływającego na produkcję żywności i paszy wysokiej jakości, jak również jest elementem ochrony środowiska.

Chcielibyśmy zaproponować rozwiązanie, które od kilku lat funkcjonuje w innych województwach, a mianowicie na skorzystaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie 50% dotacji do zakupu wapna nawozowego piszą do Marszałka Województwa Lubuskiego członkowie izby rolniczej. Podobny program działa np. w woj. śląskim z inicjatywy wojewódzkiej izby rolniczej.

Nasze województwo charakteryzuje się dużym udziałem gleb lekkich i bardzo lekkich, podatnych na zakwaszanie.

Stanisław Myśliwiec, prezes Lubuskiej Izby Rolniczej

Do Lubuskiej Izby Rolniczej przyszła już odpowiedź z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Czy są w niej jakieś dobre informacje dla rolników?

Przepisy w zakresie ochrony środowiska, wg wykładni Departamentu prawnego Ministerstwa Środowiska z 2008 r., określają ochronę powierzchni ziemi jako przywracanie jej do stanu wymaganego standardami jakości gleby i ziemi i odnoszą się do gleb zanieczyszczonych substancjami niebezpiecznymi oraz gleb o niekorzystnie antropogeniczne przekształconym ukształtowaniu terenu odpowiada z upoważnienia marszałka województwa Wojciech Kozieja, dyrektor departamentu rolnictwa w urzędzie marszałkowskim. Kwaśny odczyn gleby nie należy do degradacji takiego rodzaju.

Z odpowiedzi wynika także, że dopłaty do wapnowania gleb w woj.śląskim są spowodowane tym, że tam zakwaszenie gleby wynika z czynników antropogenicznych (przede wszystkim jest to przemysł ciężki), na które to czynniki śląscy rolnicy nie mają wpływu.

Należałoby wykonać opracowanie naukowo-badawcze dotyczące kompleksowego problemu zakwaszenia gleb w woj. lubuskim, spowodowanego przekształceniami antropogenicznymi – pisze Wojciech Kozieja. Analiza opracowania pozwoliłaby na stwierdzenie, czy czynnik antropogeniczny (czyli oddziaływanie człowieka na środowisko) ma znaczenie przy zakwaszaniu gleb. Takie opracowanie byłoby wyjściowym dokumentem przy staraniu się o uzyskanie dotacji na wapnowanie gleb z WFOŚiGW.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *