Drogie wapnowanie: kto pomoże rolnikom z lubuskiego?

Download PDF

Wapniowanie na ziemiach woj.lubuskiego jest co najmniej wskazane. Czy można skorzystać z pieniędzy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dotację do zakupu wapna nawozowego?

Prawie połowa gruntów rolniczych w woj. lubuskim to ziemie, gdzie wapnowanie jest co najmniej wskazane. Zakwaszenie gleby ogranicza plonowanie i pogarsza jakość roślin uprawnych.

Lubuska Izba Rolnicza zwróciła się z pismem do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego z prośbą o skorzystanie z pieniędzy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie 50% dotacji do zakupu wapna nawozowego.

Wapnowanie jest zasadniczym czynnikiem zrównoważonego rolnictwa, wpływającego na produkcję żywności i paszy wysokiej jakości, jak również jest elementem ochrony środowiska.

Nasze województwo charakteryzuje się dużym udziałem gleb lekkich i bardzo lekkich, podatnych na zakwaszanie mówi Stanisław Myśliwiec, prezes Lubuskiej Izby Rolniczej. Jak wynika z badań prowadzonych przez Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą w Gorzowie Wielkopolskim, ponad 70% stanowiły właśnie gleby lekkie i bardzo lekkie. Według przeprowadzonych badań, średnio ok. 17% gruntów w woj. wskazuje na konieczną potrzebę wapnowania, natomiast na ok. 20% gruntów wapnowanie jest potrzebne, 20% gdzie wapnowanie jest wskazane, 18% – wapnowanie ograniczone i 26% gruntów, przy których stwierdzono, że wapnowanie jest zbędne.

Skutki procesu zakwaszenia gleby to m.in. wymywanie kationów zasadowych, uwstecznianie składników pokarmowych roślin w glebie, pogarszanie aktywności mikrobiologicznej, uruchamianie metali ciężkichsubstancji fitotoksycznych oraz pogorszenie struktury gleby. Wapnowanie jest zatem zasadniczym czynnikiem zrównoważonego rolnictwa, wpływającego na produkcję żywności i paszy wysokiej jakości, jak również jest elementem ochrony środowiska.

Chcielibyśmy zaproponować rozwiązanie, które od kilku lat funkcjonuje w innych województwach, a mianowicie na skorzystaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie 50% dotacji do zakupu wapna nawozowego piszą do Marszałka Województwa Lubuskiego członkowie izby rolniczej. Podobny program działa np. w woj. śląskim z inicjatywy wojewódzkiej izby rolniczej.

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o