Eksport mleka z Polski w górę

Eksport mleka z Polski wzrósł o 10,5 proc. do ok. 4,6 mln ton. Zwiększył się również import do 1,9 mln ton. W rezultacie saldo (+15 proc.) osiągnęło poziom ok. 2,7 mln ton – informuje IERiGŻ. Dobre wyniki handlu zagranicznego były efektem wysokich cen światowych.

Cena: Mleko

1.53 zł
2.68%
Zobacz aktualne ceny

W wyniku mniejszego popytu i spadku światowych cen trwałych produktów mleczarskich w pierwszym półroczu dynamika obrotów handlu zagranicznego uległa spowolnieniu. Wartości indeksu FAO poszły w górę ze 182,1 w styczniu do 226,1 pkt. w maju. Jednak w sierpniu zanotowano spadek do 194,5 pkt.

W pierwszym półroczu tego roku wzrósł eksport mleka płynnego i śmietany, mleka w proszku, jogurtów i napojów mlecznych oraz lodów. Spadł natomiast wywóz masła, serów i twarogów, serwatki oraz kazeiny. Sery i twarogi pozostały główną pozycją w eksporcie. Jednak ich udział nieznacznie się obniżył, podobnie jak masła (10,5 proc.). Mleko płynne i śmietana (18,5 proc.) oraz mleko w proszku (14 proc.) miały również duży udział w strukturze eksportu. Głównymi rynkami zbytu tych produktów pozostały kraje Unii Europejskiej (Niemcy, Czechy, Holandia, Włochy i Wielka Brytania) oraz państwa rozwijające się gospodarczo (Chiny, Algieria, Arabia Saudyjska i Indonezja).

Niższy wywóz serów i twarogów

Wartość eksportu branży mleczarskiej wykazywała analogiczne wahania sezonowe, jak dostawy surowca do przemysłu mleczarskiego – informuje IERiGŻ. Z czego wynika silna zależność eksportu i skupu mleka? W okresie dużej podaży surowca i jego relatywnie niskich cen, przedsiębiorstwa mleczarskie zwiększały eksport, żeby wykorzystać cenowo-kosztowe przewagi.

Długookresowa tendencja wzrostowa w eksporcie serów i twarogów została zahamowana w pierwszej połowie 2019 r. Przywóz tych produktów zmniejszył się w porównaniu z analogicznym okresem 2018 r. o 3,2 proc. do 128,8 tys. ton. Jego wartość spadła o 0,8 proc. do 390,4 mln EUR. W układzie krajów największe ilości produktów serowarskich eksportowano do Niemiec (21,4 tys. ton), Czech (15,7 tys. ton), Włoch (10,6 tys. ton) oraz Wielkiej Brytanii (7,9 tys. ton). Na rynkach krajów trzecich dużymi odbiorcami były: Arabia Saudyjska (5,4 tys. ton), Ukraina (3,9 tys. ton), Irak (2,4 tys. ton) oraz Izrael (1,8 tys. ton) – informuje Piotr Szajner z IERiGŻ.

Spadek cen masła 

Obniżka cen masła na międzynarodowym rynku skutkowała zmniejszeniem eksportu (-27 proc.) do 29,1 tys. ton. Jego wartość spadła (-33 proc.) do 122,6 mln EUR. Średnia cena eksportowa wynosiła 4205 EUR/t ( dla porównania: w pierwszym półroczu 4555 EUR/t). Polskie masło trafiło przede wszystkim na rynek unijny (27,4 tys. ton), w tym do Czech (5,4 tys. ton), Holandii (4,2 tys. ton) oraz Niemiec (4,0 tys. ton).

Wzrost światowych cen chudego mleka w proszku skutkował wzrostem eksportu, który w pierwszym półroczu 2019 r. zwiększył się o 21 proc. do 94,7 tys. ton. Wartościowo eksport wzrósł o 37 proc. do 166,0 mln EUR. Największe ilości proszku mlecznego sprzedano do krajów trzecich (54,7 tys. ton), w tym do Algierii (12,7 tys. ton), Jemenu (6,2 tys. ton), Meksyku (5,2 tys. ton). Na rynku UE sprzedano łącznie ok. 40 tys. ton. W tym do Niemiec (15,7 tys. ton) i Holandii (6,2 tys. ton) – czytamy w biuletynie IERIGŻ „Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi”.

Rośnie eksport mleka z Polski

eksport mleka z Polski

Eksport mleka z Polski oraz śmietany wzrósł w pierwszym półroczu tego roku o 20 proc.

fot. Fotolia

Eksport mleka z Polski i śmietany wzrósł w pierwszym półroczu tego roku o 20 proc. W ujęciu wartościowym – o 11 proc. do 216,1 mln EUR. Przyczyniły się do tego niższe ceny eksportowe (540 EUR/t, wobec 585 EUR/t przed rokiem). Rynkiem zbytu numer jeden pozostały Niemcy (248,1 tys. ton). Następnie: Litwa (17,5 tys. ton) i Wielka Brytania (13,0 tys. ton). Duże ilości mleka i śmietany wywieziono również do Chin (41,3 tys. ton), jednak na tym rynku ceny były niższe (500 EUR/t).

Zwiększył się również eksport jogurtów i napojów mlecznych (+10 proc.) do 56,8 tys. ton. Wartościowo (+6 proc.) – do 67,9 mln EUR. Eksportowano je przede wszystkim na unijny rynek (51,8 tys. ton). W tym do Wielkiej Brytanii (7,9 tys. ton) oraz do Czech, Rumunii, na Litwę i Węgry (4,9-5,9 tys. ton).

Co z importem?

W okresie od stycznia do czerwca tego roku wzrósł import mleka w proszku, serów i twarogów, lodów i kazeiny. Obniżył się natomiast przywóz jogurtów i napojów mlecznych, masła, serwatki oraz mleka płynnego i śmietany. Dominującymi grupami towarowymi pozostały sery i twarogi (34 proc.), mleko w proszku (18 proc.), mleko płynne i śmietana (14 proc.), masło oraz jogurty i napoje mleczne (po 8 proc.).

Skąd sprowadzano do Polski produkty mleczarskie? W 95 proc. przyjeżdżały one z krajów UE.  Głównie z Niemiec (181,9 mln EUR), Holandii (64,9 mln EUR), Litwy (61,8 mln EUR), Włoch (29,7 mln EUR) oraz Czech i Francji (po 28,7 mln EUR).

Wzrósł przywóz serów

Zwiększył się import serów i twarogów (+9,5 proc.) do 49,7 tys. ton. Jego wartość wzrosła o 11,5 proc. do 180,9 mln EUR. To efekt przede wszystkim o 1,8 proc. wyższych cen transakcyjnych (3640 EUR/t). Sery i twarogi sprowadzano głównie z UE (49,6 tys. ton). Z Niemiec przywieziono 22,6 tys. ton tych produktów, Holandii 7,6 tys. ton, Włoch 3,7 tys. ton, Danii 3,4 tys. ton oraz z Francji i Czech 2,8-3,0 tys. ton.

Wzrósł import mleka zagęszczonego i mleka w proszku (+5 proc.) do 59,2 tys. ton. Wysokie ceny sprawiły, że wartość przywozu wyniosła 96,1 mln EUR (+33 proc.). Średnia cena importowa osiągnęła poziom 1725 EUR/t (+27 proc.). Omawiane produkty importowano głównie z UE (58,4 tys. ton).

Spadł import mleka płynnego i śmietany

Spadł import mleka płynnego i śmietany (-9,3 proc.) do 104,8 tys. ton, wartościowo (-7 proc.) do 76,2 mln EUR. To wynik rosnącego skupu i wyższych cen transakcyjnych. Średnia cena importowa wzrosła do 730 EUR/t. Mleko płynne i śmietanę do wtórnego przetwórstwa trafiało do nas głównie z Litwy (44,5 tys. ton), Niemiec (24,3 tys. ton) oraz Czech (20,2 tys. ton).

W pierwszej połowie 2019 r. została zahamowana wzrostowa tendencja w imporcie jogurtów i napojów mlecznych, który zmniejszył się o 3 proc. do 37,7 tys. ton i 42,7 mln EUR. Średnia cena importowa wyniosła 1130 EUR/t, wobec 1105 EUR/t przed rokiem. Jogurty i napoje mleczne importowano głównie z Niemiec (17,5 tys. ton), Belgii (8,2 tys. ton) i Czech (5,3 tys. ton). Import masła zmniejszył się o 27 proc. do 8,2 tys. ton. Wartościowo o 27 proc. do 42,5 mln EUR – zauważa Piotr Szajner.

Eksport mleka z Polski. Prognoza

Zdaniem Piotra Szajnera, w drugim półroczu 2019 r. na światowym rynku utrzymają się obecne tendencje cenowe trwałych produktów mleczarskich. Oznacza to, że ceny masła będą relatywnie niskie, wysokie – mleka chudego w proszku oraz serów i twarogów. Prognozuje się, że korzystne dla eksporterów uwarunkowania rynkowe się utrzymają. Rosnący skup mleka w kraju będzie sprzyjał wzrostowi eksportu. Przywóz ma wzrosnąć w 2019 r. do ok. 4,7 mln ton w ekwiwalencie surowca, wartościowo do 2340 mln EUR. Import ma osiągnąć poziom ok. 1,9 mln ton (1045 mln EUR). 2,8 mln ton – tyle ma wynieść nadwyżka eksportu nad importem, a wartościowo 1295 mln EUR.

W pierwszym półroczu 2020 r. wyniki handlu zagranicznego w mleczarstwie będą uzależnione od dwóch głównych czynników. Koniunktury na rynku światowym oraz zmian produkcji i skupu mleka w kraju. Przewiduje się, że na światowym rynku utrzymają się relatywnie wysokie ceny trwałych produktów mleczarskich.

Co pojawi się na krajowym rynku mleka?

Na krajowym rynku w 2020 r. przewidywany jest powolny wzrost produkcji mleka o ok. 1 proc., a dostaw do przemysłu mleczarskiego o ok. 3 proc. Na tej podstawie ocenia się, że w pierwszej połowie 2020 r. eksport produktów mleczarskich (eksport mleka z Polski red.) wzrośnie do ok. 2,4 mln ton w przeliczeniu na surowiec. Wartościowo do 1280 mln EUR. Utrzymają się także tendencje wzrostowe w imporcie, który w ekwiwalencie surowca wzrośnie do ok. 1 mln ton. W ujęciu wartościowym – do 575 mln EUR. W rezultacie dodatnie saldo wymiany handlowej osiągnie poziom 1370 mln ton i 705 mln EUR – czytamy w biuletynie IERIGŻ „Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi”.

Zapoznaj się również z danymi nt. rynku mleka jakie publikuje PFHBiPM.

Źródło: IERiGŻ

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 5 / 5. Liczba głosów 5

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Z forum
Powiązany temat: Ceny mleka 2019
danielhaker
I niech to będzie puenta na zakończenie i wstęp do rozpoczęcia tematu "2020"   zobacz więcej »
Bananek
zetorki12 napisał: Co to za jaja z takim otwieraniem obór ? Toż otwarcia nowych autostrad nie są aż tak hucznie wyprawiane . 🤔 żadne jaja. to jest ostatnia impreza, w której właśc... zobacz więcej »
Gość
5 minut temu, zetorki12 napisał: Co to za jaja z takim otwieraniem obór ? Toż otwarcia nowych autostrad nie są aż tak hucznie otwierane . 🤔 Bo już mają goś... zobacz więcej »

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *