Fuzarioza łodyg kukurydzy – zagrożenie wzrasta. Sprawdź!

Kukurydza, pomimo krótkiego okresu wegetacji może być porażana przez wiele grzybów chorobotwórczych. Jednak największe straty, zarówno w ilości plonu, jak i jego jakości powodują grzyby rodzaju Fusarium. Występować one mogą przez cały okres wegetacji kukurydzy. U roślin w czasie najwcześniejszych faz wzrostu występuje fuzarioza łodyg kukurydzy (syn. zgorzel podstawy łodygi, fuzaryjna zgnilizna). Jak sobie więc z nią radzić?

Cena: Kukurydza paszowa

1024.73 zł
-2.41%
Zobacz aktualne ceny
Fuzarioza łodyg kukurydzy

Objawy wskazujące na porażenie kukurydzy przez grzyby rodzaju Fusarium

fot. Marek Korbas

Grzyby rodzaju Fusarium, które powodują fuzariozę łodyg kukurydzy mają wiele możliwości porażenia tej rośliny. Mogą być przenoszone z materiałem siewnym, a także przez grzybnię, która znajduje się w glebie oraz zarodniki konidialne. Taka wielorakość źródeł infekcji oraz uprawa kukurydzy w monokulturze zwiększają możliwość wystąpienia choroby i sprawiają, że fuzarioza łodyg kukurydzy jest jedną z najważniejszych gospodarczo chorób kukurydzy w Polsce. Wystąpienie fuzariozy łodyg kukurydzy wpływa na zmniejszenie plonu, przy skażeniu go mykotoksynami. Mykotoksyny są metabolitami grzyba i zarazem silnymi truciznami. Stanowią duże zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt, szczególnie dla trzody chlewnej i drobiu. Obniżeniu ulega również wartość siewna ziarna.

Czym się objawia fuzarioza łodyg kukurydzy?

Wystąpieniu choroby sprzyja ciepła pogoda. Porażenie następuje gdy rośliny są osłabione z powodu np. niedoboru wody, uszkodzeń przez szkodniki lub infekcji przez inne patogeny. Pierwszym objawem jest więdnięcie i zasychanie liści od dołu w fazie kilku liści kukurydzy. Łodyga przebarwia się na fioletowo, a następnie brunatnieje. Porażone rośliny z czasem żółkną i więdną. Tkanki w łodydze rozmiękają, ulegają maceracji. Zgorzel obejmuje znaczne jej fragmenty. Silnie porażone łodygi łamią się u podstawy, głównie w drugim i trzecim międzywęźlu. Nie są zdolne utrzymać wykształconych kolb. Po wyleganiu łodyg z kolbami również one znajdują się na powierzchni gleby lub tuż nad powierzchnią i są narażone na porażenie przez grzyby rodzaju Fusarium. Jest to przyczyną zwiększenia strat wywoływanych przez fuzariozę łodyg.

Fuzarioza łodyg kukurydzy, występując w epidemicznym nasileniu, powoduje wyleganie roślin na znacznej powierzchni plantacji. Pogarsza to możliwość zbioru i ma silny wpływ na jakość oraz ilość zebranego plonu. Prowadzi też do zwiększenia możliwości obecności mykotoksyn nie tylko związanych z gatunkami grzybów rodzaju Fusarium, ale również wytwarzanych przez wtórnie porażające kukurydzę gatunki z rodzajów PenicilliumAspergillus.

Choroby kukurydzy

Silnie porażone łodygi łamią się u podstawy,  głównie w drugim i trzecim międzywęźlu

fot. Marek Korbas

Fuzarioza łodyg kukurydzy – profilaktyka

Jedną z możliwości zapobiegania chorobie jest przestrzeganie prawidłowego płodozmianu, co z powodu organizacji produkcji w gospodarstwie i częstej uprawy kukurydzy w monokulturze jest trudne. Ale stanowi najlepszy sposób na poprawę stanu fitosanitarnego gleby. Podobnie sprawa wygląda z uproszczoną uprawą, która również sprzyja występowaniu fuzariozy łodyg. Na wystąpienie choroby bardziej narażone są odmiany wcześniej dojrzewające.

Poza zabiegami agrotechnicznymi dużą rolę odgrywa dobór odmian o podwyższonej odporności, wysiew zdrowego i zaprawionego materiału siewnego. Do zapobiegania wystąpieniu fuzariozy łodyg kukurydzy zarejestrowano środek biologiczny, zawierający Trichoderma asperellum – Xilon, który stosuje się zapobiegawczo w trakcie siewu.

Przeczytaj również: Mszyce na kukurydzy dużym zagrożeniem!

Choroby kukurydzy. Podsumowanie

Podsumowując, fuzarioza łodyg kukurydzy występuje we wszystkich rejonach uprawy tej rośliny. Ze względu na powiększające się monokultury kukurydzy i unikanie prawidłowego zmianowania, zagrożenie związane z wystąpieniem tej choroby wzrasta. A jest ona bardzo niebezpieczna zarówno dla roślin, jak i konsumentów produktów otrzymanych z kukurydzy zakażonej grzybami rodzaju Fusarium. Dlatego ochronę przed fuzaryjną zgnilizną należy rozpocząć od zaprawiania ziarna.

Choroby kukurydzy – więcej informacji!

fuzarioza łodyg

Rośliny nie są zdolne utrzymać wykształconych kolb i się łamią

fot. Marek Korbas

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 3.8 / 5. Liczba głosów 6

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *