Grupy i organizacje producentów. 100 000 euro co roku przez 5 lat!

Download PDF

Od 28 października do 13 grudnia Oddziały Regionalne ARiMR będą przyjmowały wnioski o  przyznanie pomocy na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”. Pomoc jest finansowana z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Czy grupy i organizacje producentów wykorzystają taką okazję?

Szósty nabór

Biorąc pod uwagę termin ogłoszenia naboru wniosków można przypuszczać, że to już ostatnia szansa, aby skorzystać z tego programu. Na imieninach u Tadeusza można w gronie znajomych rozważyć, czy warto skorzystać z tego obfitującego w środki finansowe programu. O pomoc finansową w ramach działania 9 mogą ubiegać się nowe grupy producentów rolnych, uznane od dnia 22 grudnia 2018 r., zgodnie z przepisami ustawy. Grupy te muszą składać się z osób fizycznych, działające jako przedsiębiorcy prowadzący mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo. O szczegółach pisaliśmy w materiale https://www.agrofakt.pl/grupy-producenckie-wspolne-dzialanie-przynosi-korzysci/

Grupy i organizacje producentów – kluczowe warunki

Wiemy już, jakie grupy mogą wziąć udział w programie. Poza tym Agencja informuje, jakie warunki muszą one spełnić. Przede wszystkim:

  • Grupy zostały uznane przez dyrektora oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie planu biznesowego.
  • Łączą producentów jednego produktu lub grupy produktów, którzy nie byli członkami grupy producentów lub organizacji producentów, utworzonej ze względu na ten sam produkt lub grupę produktów, której przyznano i wypłacono pomoc na rozpoczęcie działalności ze środków Unii Europejskiej po 1 maja 2004 r. w ramach działań i mechanizmów określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2016 r.
  • W skład grupy producentów nie wchodzą małżonkowie członków, o których mowa powyżej oraz osoby powiązane bezpośrednio z nimi kapitałowo lub osobowo.
  •  Producenci zadeklarują realizację planu biznesowego w celu osiągnięcia jego założeń w trakcie trwania 5-letniego okresu wsparcia.

Lukratywne wsparcie

Górna granica uzyskanego wsparcia wynosi 100 tys. euro w każdym roku pięcioletniego okresu przyznawania pomocy. Pozostaje ona na niezmienionym poziomie w kolejnych latach. Pomoc przyznaje się w okresie pierwszych 5 lat funkcjonowania grupy. Wysokość pomocy finansowej zależy od wartości przychodów netto uzyskanych ze sprzedaży produktów lub grupy produktów. Mowa jest o produktach wytworzonych przez jej członków w poszczególnych latach. Złożone wnioski o pomoc ocenia ARiMR. Kolejność przyznawania pomocy zależy od ilości punktów przyznanych wnioskowi. O tym za co i ile punktów można otrzymać znajdziecie informacje na stronie https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/dzialanie-9-tworzenie-grup-producentow-i-organizacji-producentow-dzialanie-9-prow-2014-2020.html. Przede wszystkim szczegółowe informacje na temat tego działania objętego PROW 2014-2020 otrzymacie w oddziałach regionalnych ARiMR. Poza tym dzwońcie pod numer bezpłatnej infolinii 800 38 00 84 oraz odwiedźcie stronę internetową www.arimr.gov.pl.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena / 5. Liczba głosów

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o