Inwestuj w odporność ekosystemów leśnych – są pieniądze!

Prezes ARiMR informuje, że w dniach od 2 października do 12 listopada 2019 roku można składać wnioski o przyznanie pomocy na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska.

Wsparcie na inwestycje jest przyznawane osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o wsparcie dotyczące poddziałania „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska” złóż do biura powiatowego Agencji na swoim terenie. Poddziałanie jest objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Najważniejsze jest to, że wciąż trwa wspieranie rozwoju polskiej wsi z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Odporność ekosystemów leśnych – dla kogo wsparcie?

Jeśli masz las, dla którego opracowany jest Uproszczony Plan Urządzenia Lasu, możesz otrzymać wsparcie finansowe. Oprócz tego możesz mieć również decyzję starosty wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasu. Najważniejsze jest to, że otrzymasz pomoc spełniając m.in. następujące wymogi:

  • 0,1 ha – minimalna powierzchnia gruntu objętego pomocą;
  • 20 ha – maksymalna powierzchnia gruntu objętego pomocą na jednego beneficjenta w ciągu całego okresu trwania PROW 2014–2020;
  • 11–60 lat – średni wiek drzewostanu rozumiany jako średni wiek gatunku panującego w drzewostanie.

Kluczowy dokument – Plan inwestycji

Ubiegasz się o wsparcie? To przede wszystkim załatw  plan inwestycji zwiększających odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska. Uzyskasz go bez najmniejszych problemów. Zgłoś się do pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Leśnicy wykonają Ci bezpłatnie dokument, wg którego zrealizujesz konkretne działania przygotowane indywidualnie dla Twoich gruntów. W planie inwestycji znajdziesz, po pierwsze informacje dotyczące przygotowania gleby pod podsadzenia, składu gatunkowego, sposobu sadzenia drzew i krzewów. Po drugie, są tam określone warunki techniczno-produkcyjne sadzonek i ich liczba na hektar. Wreszcie dowiesz się jak ochronić podsadzenia przed zwierzyną. W konsekwencji poznasz wymagania, jakie powinny spełniać inwestycje ze względu na potrzeby ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków chronionych. Dodatkowo, plan inwestycji każdorazowo zawiera część graficzną z naniesionymi oznaczeniami poszczególnych gruntów przeznaczonych do wykonania inwestycji. Szczegółowe informacje o poddziałaniu z pewnością uzyskasz w biurze powiatowym ARiMR.

Podsumowując: o zakwalifikowaniu Twojego wniosku dowiedzieć się możesz  ze strony internetowej Agencji. Na niej Prezes, w terminie 2 miesięcy od dnia zakończenia naboru opublikuje informację o kolejności przyznania pomocy. https://www.arimr.gov.pl/ogloszenia-prezesa-arimr/artykuly/inwestycje-zwiekszajace-odpornosc-ekosystemow-lesnych-i-ich-wartosc-dla-srodowiska.html

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4.2 / 5. Liczba głosów 6

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *