Młody rolnik buduje. Rozliczanie robót budowlanych w ramach premii

Premia dla młodego rolnika związana jest z inwestycjami w przyszłe gospodarstwo. Mogą to być np. zakupy maszyn, sprzętu czy wyposażenia. Jeśli jednak młody rolnik buduje obiekty gospodarcze, to powinien mieć podstawowe rozeznanie, jak rozliczyć w ramach otrzymanej premii poczynione inwestycje.

Systemy robót budowlanych

Jeśli młody rolnik buduje obiekty gospodarcze w ramach spodziewanej pomocy powinien poznać zasady rozliczania prac oraz możliwości zaliczenia ich do kosztów kwalifikowanych. Chodzi o to, aby określić wydatki objęte wsparciem i umieścić je w kosztorysie inwestorskim. Pierwszą decyzją, którą musisz podjąć, to wybór systemu w jakim będą wykonywane roboty budowlane. Od tego zależy również wykonanie kosztorysu inwestorskiego. Gdy młody rolnik buduje ma do wyboru trzy systemy.

Zlecenie wykonania robót

Przy rozliczeniu inwestycji istotne są faktury i dokumenty potwierdzające wykonanie robót budowlanych (np. protokoły odbioru robót, zgłoszenie zakończenia robót budowlanych, decyzja o pozwoleniu na użytkowanie. W tym systemie wymagany jest kosztorys uproszczony.

Wykonanie we własnym zakresie lub częściowo we własnym zakresie

Do kosztorysu szczegółowego należy dołączyć zestawienie materiałów budowlanych wykonane ze wskaźników zużycia materiałów w poszczególnych robotach budowlanych, z podziałem na pozycje wydatków objętych i nieobjętych wsparciem. Podstawą rozliczenia robót budowlanych są faktury za nakłady rzeczowe robót budowlanych (np. za materiały budowlane, za wynajem sprzętu budowlanego, zakup usługi) i dokumenty potwierdzające ich wykonanie. Tu potrzebny jest kosztorys szczegółowy.

Ogólnie uważa się, że system zlecania robót budowlanych jest korzystniejszy niż pozostałe. Wyspecjalizowany przedsiębiorca daje większe gwarancje poprawnej realizacji zadania. Poza tym ułatwia to późniejsze jego rozliczenie, co przyspiesza wypłatę pomocy.

Młody rolnik buduje i kosztorysuje

Do wniosku o przyznanie pomocy niezbędnym dokumentem, jak już wiemy, jest kosztorys. Możesz oczywiście spróbować sam sporządzić kosztorys. Lepiej jest jednak zlecić jego wykonanie specjaliście z uprawnieniami. Na wszelki wypadek musisz wiedzieć, że wymaga się, aby w kosztorysie zawarte były istotne informacje. Należą do nich:

 • Nazwa obiektu lub robót budowlanych z podaniem lokalizacji.
 • Imię, nazwisko i adres Podmiotu oraz podpis.
 • Imię, nazwisko i adres albo nazwę i adres podmiotu opracowującego kosztorys oraz jego podpis.
 • Data opracowania kosztorysu.
 • Ogólna charakterystyka obiektu lub robót budowlanych zawierająca krótki opis techniczny wraz z istotnymi parametrami, które określają wielkość obiektu lub robót budowlanych.
 • Przedmiar robót budowlanych z wyliczeniem ilości.
 • Kalkulacja sporządzona metodą odpowiednią do planowanego sposobu wykonania robót budowlanych oraz cena jednostkowa z podaniem podstaw kosztorysowania.
 • Wartość kosztorysową robót budowlanych.
 • Tabela wartości elementów scalonych – jeżeli inwestycja będzie podzielona na takie elementy.

Załączniki do kosztorysu

Sam kosztorys nie wyczerpuje jeszcze całej informacji o inwestycji. Jego uzupełnieniem są załączniki. Są to:

 • plany sytuacyjne oraz rysunki charakterystyczne, zawierające wymiary umożliwiające sprawdzenie przedmiarów robót lub kopię projektu budowlanego, jeśli jego opracowanie jest wymagane w związku z wnioskowaniem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
 • zestawienia materiałów budowlanych wykonane ze wskaźników zużycia materiałów w robotach w przypadku, gdy Podmiot samodzielnie kupuje materiały budowlane.
 • zestawienie czasu pracy maszyn i urządzeń, wykonane z normatywów pracochłonności w poszczególnych robotach budowlanych.

O możliwościach finansowania gospodarstwa pisaliśmy min. w materiale tutaj.

Co zrobić żeby rozliczyć roboty budowlane w ramach premii?

Młody rolnik buduje i rozlicza roboty

Rozliczenie wartości robót budowlanych będzie się odbywało na podstawie faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej za wykonane roboty budowlane lub za zakupione materiały i urządzenia. Dokumentami potwierdzającymi odbiór lub wykonanie robót budowlanych są: protokoły odbioru robót budowlanych oraz pozwolenie na użytkowanie. Jest nim również zgłoszenie zakończenia robót do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej.

Materiał ten ma Wam zasygnalizować tylko skalę pracy, jaką trzeba wykonać przy realizacji inwestycji. Nabór wniosków dla młodych rolników odbędzie się dopiero wiosną, ale teraz jest czas, abyście zaplanowali kierunek rozwoju swojego przyszłego gospodarstwa. Szczegółowe informacje dotyczące inwestycji budowlanych w ramach programu Premie dla młodych rolników wg zaleceń ARiMR znajdziecie pod tym adresem.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4 / 5. Liczba głosów 5

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

NOWOŚĆ | SU TARROCAPrzeczytaj Nawet 115.3% wzorca wg COBORU

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *