Z myślą o środowisku i potrzebach rolników. Syngenta nadaje nowe tempo innowacjom

Erozja gleby, zanik bioróżnorodności, rosnąca populacja i kurczące się zasoby – to jedne z narastających problemów, które dotykają rolników na całym świecie. Wychodząc im naprzeciw, Syngenta zapowiedziała przyspieszenie prac nad innowacyjnymi rozwiązaniami. Jednocześnie firma kontynuuje realizacje sześciu kluczowych celów w ramach projektu „The Good Growth Plan”.

fot. AgroFakt

Prezentacja firmy Syngenta w Centrum Sztuki BOZAR w Brukseli

Rolnicy zmagają się obecnie z takimi wyzwaniami jak zmiana klimatu, erozja gleby czy zmniejszanie się różnorodności biologicznej. Zmieniają się także oczekiwania konsumentów i postrzeganie technologii wykorzystywanych w rolnictwie. Istnieje wyraźne zapotrzebowanie na innowacje i więcej działań służących przezwyciężaniu tych wyzwań z korzyścią dla wszystkich zainteresowanych stron — rolników, konsumentów i środowiska — powiedziała Alexandra Brand, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w firmie Syngenta w wydanym komunikacie prasowym.

Syngenta przeprowadziła ponad 150 sesji konsultacyjnych – z ekonomistami, światem nauki, przedstawicielami rolników, władzami oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz środowiska. Konsultacje prowadzone były we wszystkich regionach świata – w Europie w 17 krajach, również w Polsce – by zebrać szerokie spektrum opinii. Wszystko po to, by lepiej zrozumieć oczekiwania społeczeństwa i rolników, a także sprawdzić, jak poszczególne grupy pojmują koncepcje zrównoważonego rozwoju.

Trzy obszary rozwoju

W ramach nowego podejścia Syngenta planuje dalej doskonalić swoje metody uprawy i ochrony roślin, a także poszukiwać nowych rozwiązań. Zapowiadane prace będą koncentrowały się na trzech obszarach rozwoju.

fot. AgroFakt

Jednym z celów The Good Growth Plan jest ochrona przed dewastacją pól uprawnych

Zgodnie z potrzebami społeczeństwa i przyrody. To one zdaniem Syngenty są jednym z ważnych czynników kształtujących innowacje. Dlatego nowe produkty będą opracowywane z uwzględnieniem zewnętrznie weryfikowanych zasad zrównoważonego rozwoju, takich jak ochrona naturalnych zasobów, promowanie otwartego dialogu, czy poprawa kondycji gleby.

Dążenie do ograniczenia pozostałości ś.o.r. Rosnąca świadomość konsumentów, dbałość o bezpieczeństwo żywności i środowiska sprawiają, że temat pozostałości środków ochrony roślin rozbrzmiewa w branży coraz głośniej. Syngenta wpisuje się w ten trend. Deklaruje współpracę z partnerami w zakresie dalszego ograniczania pozostałości, chcąc jednocześnie dbać o produktywność upraw i poprawę stanu gleby.

Połączenie sił. Syngenta zaprosi do współpracy rolników, przedstawicieli środowiska akademickiego i ekologów, by wspólnie pracować nad rozwiązaniami zgodnymi z zasadami zrównoważonego rozwoju. Firma zamierza informować o efektach inwestycji w dziedzinie badań i rozwoju.

fot. AgroFakt

Prezentacja działań w ramach The Good Growth Plan – projektu zrównoważonego rolnictwa realizowanego już od sześciu lat

Sektor rolniczy potrzebuje zmian

Syngenta planuje dalsze sesje konsultacyjne i sformułowanie konkretnych celów, które zostaną ogłoszone jeszcze w tym roku. — Nie da się zaprzeczyć, że nasza branża potrzebuje zmiany. Postulat ten wyraźnie wybrzmiewał w trakcie wszystkich sesji konsultacyjnych. Położymy większy nacisk na innowacyjność, starając się pomóc gospodarstwom rolnym w uodpornieniu się na zmiany klimatu oraz lepszej adaptacji do wymagań konsumentów — między innymi w zakresie ograniczania emisji dwutlenku węgla oraz przeciwdziałania erozji gleby i zanikowi bioróżnorodności – mówi Alexandra Brand.

Syngenta ma plan – The Good Growth Plan – i konsekwentnie go realizuje

Jednocześnie z tworzeniem nowych koncepcji trwają prace nad kolejną edycją programu „The Good Growth Plan”. Jego celem jest promowanie zrównoważonego rolnictwa i wzmacnianie działalności Syngenty poprzez realizację sześciu kluczowych zobowiązań. Są one skupione na zwiększeniu wydajności upraw, ochronie środowiska i poprawie życia ludności wiejskiej. Bieżący stan realizacji zaprezentowano 8 kwietnia br. podczas spotkania w Brukseli, które poprzedziło tegoroczne Forum for the Future of Agriculture współorganizowane przez firmę.

Mądre decyzje i pomocne pszczoły

prezentacja w Brukseli Syngenta 2019

fot. AgroFakt

Prezentacja w Centrum Sztuki BOZAR

Podniesienie wydajności upraw o 20% bez zużycia ziemi, wody czy innych naturalnych zasobów, poprawa urodzajności 10 milionów hektarów ziemi na krawędzi degradacji, zwiększenie bioróżnorodności 5 milionów hektarów ziemi uprawnej – to jedne z celów do 2020 roku. Syngenta realizuje je globalnie poprzez szereg działań. Jednym z nich jest program Syngenta Sustainable Solutions, który gromadzi dane dotyczące wykorzystywania gruntów, azotu, czy emisji gazów cieplarnianych, wspierając rolników w lepszym planowaniu. Z kolei Operation Pollinator pomaga plantatorom poprawić wydajność i jakość plonów, jednocześnie tworząc przyjazne środowisko dla owadów zapylających.

Wsparcie małych gospodarstw i produkcja ze znakiem Fairtrade

Małe gospodarstwa nie mają łatwego życia, dlatego na liście zobowiązań „The Good Growth Plan” znalazło się dotarcie do 20 milionów małych gospodarstw i podniesienie ich efektywności o 50%. Jednym ze zrealizowanych projektów było wsparcie produkcji pasz dla gospodarstw mlecznych w meksykańskim stanie Jalisco. Dla 2,5 miliarda ludzi na świecie rolnictwo jest głównym źródłem utrzymania. Syngenta postawiła sobie za cel przeszkolić do 2020 roku z zakresu bezpieczeństwa pracy 20 milionów pracowników, szczególnie tych z krajów rozwijających się. Innym celem jest zapewnienie uczciwych warunków pracy na każdy etapie łańcucha dostaw, takich jak zdobyta akredytacja Fairtrade dla farmy sadzonek w Kenii.

„The Good Growth Plan” trwa od sześciu lat i – jak informuje firma – realizacja wszystkich zobowiązań jest zaawansowana i przebiega zgodnie z harmonogramem.

prezentacja Syngenty w Brukseli 2019

fot. AgroFakt

Centrum Sztuki BOZAR w Brukseli wręcz rozkwitło podczas spotkania firmy Syngenta

Projekty dla polskiego rolnictwa

Realizując nasze działania dotyczące zrównoważonego rolnictwa w Polsce skupiamy się na zwiększaniu wydajności upraw, bezpieczeństwa przy stosowaniu środków ochrony roślin oraz poprawie bioróżnorodności. Dbamy o edukację rolników poprzez program Rolnictwo Odpowiedzialne, w którym organizujemy szkolenia i konkursy oraz Akademię Jęczmienia Hybrydowego. Dużą popularnością od lat cieszy się również nasz główny projekt, czyli Operation Pollinator. Akcja na rzecz Owadów Zapylających – mówi Izabela Wawerek, szefowa Działu do Spraw Zrównoważonego Biznesu w Syngencie.

Właśnie zakończyła się kolejna edycja tego projektu, w którym firma rozdaje darmowe nasiona, zachęcając do wysiewu roślin atrakcyjnych dla zapylaczy W ciągu ostatnich trzech lat przekazano 22,2 ton nasion, z czego sześć ton nasion roślin miododajnych przekazano w 2019 roku. Wysianie tych nasion zaowocowało stworzeniem w sumie 1600 hektarów kwitnących pól. W Unii Europejskiej aż 84% gatunków roślin uprawnych zależy przynajmniej częściowo od wysiewu przez dzikie zwierzęta [źródło danych: „Proceedings of the Royal Society” Klein et al. 2007 via Syngenta Progress Report 2018].

Kup min. 3 j.s. RGT JakuzziKup teraz a czwartą dostaniesz za 1 zł netto!

Prezentowane informacje w zakresie środków ochrony roślin zawarte w serwisie www.agrofakt.pl nie zawierają pełnej treści etykiet-instrukcji stosowania. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Wapnowanie gleby po żniwach – wybierz dobry nawóz!

Wapnowanie to jeden z najważniejszych zabiegów przed siewem roślin uprawnych. Przeczytaj jakie nawozy wapniowe sprawdzą się najlepiej!

17 czerwca 2019

Zabieg T3 – nie zwlekaj z nim do ostatniej chwili! [INFOGRAFIKA]

Postaw na sprawdzony fungicyd, który rozprawi się z najgroźniejszymi chorobami we wszystkich gatunkach zbóż!

17 czerwca 2019

Jak chronić rzepak, gdy opadają pierwsze płatki? [WIDEO]

Warto zastosować wtedy łączną ochronę: fungicydową i insektycydową.

30 kwietnia 2019