Wielokierunkowa poprawa parametrów gleby

Szeroko funkcjonującą oceną gleb w Polsce są klasy bonitacyjne (I–VI). Opierają się na badaniach terenowych z uwzględnieniem położenia, profilu, struktury, składu granulometrycznego i właściwości gleby oraz warunków uprawy. Sprawdźmy zatem, w jaki sposób możemy poprawić parametry gleby.

To, co umożliwia uprawę nawet bardziej wymagających gatunków roślin (np. pszenica czy różne rodzaje warzyw) na gruntach zaszeregowanych do słabszych klas bonitacyjnych (np. IV a–IV b) to kultura rolna. Duży wpływ ma na nią nasze działanie – uprawa, nawożenie mineralne i organiczne, wapnowanie. Te wszystkie czynności wpływają bowiem na parametry fizyko-chemiczno-biologiczne gleby, a to one bezpośrednio odpowiadają za jej produktywność.

Odczyn gleby

Uregulowane pH gleby to pierwszy parametr, który daje możliwość wykorzystania tych makroskładników, które dostarczamy w postaci nawozów mineralnych i organicznych. Prawidłowe pH mieszczące się w granicach 6,2–6,7 daje też dobre warunki do rozwoju mikroorganizmów glebowych. One z kolei odpowiadają za rozkład materii organicznej oraz budowę struktury gleby. Na skutek naturalnych procesów oraz stosowanych nawozów mineralnych odczyn gleby jest degradowany i prowadzi do zmniejszenia aktywności biologicznej gleby.

Czy tylko chodzi o wapnowanie?

Wielokierunkowe oddziaływanie w celu poprawy parametrów gleby wiązało się do tej pory ze stosowaniem kilku zabiegów. Obecnie natomiast możemy zastosować jeden produkt, który wpływa na wszystkie 3 parametry: fizyczne, chemiczne i biologiczne. Humicalc 4.0 jest to aktywator glebowy w formie granulatu zawierający wapno kredowe, kwasy humusowe i fulwowe, bakterie Bacillus azotofixans oraz bor.

Skład, który tworzy technologię

Bazą produktu jest kreda granulowana o wysokiej reaktywności. Jej działanie umożliwia zastosowanie w okresie uprawek pożniwnych, przedsiewnych, a także pogłównych. Wysoka reaktywność umożliwia penetrowanie gleby bez konieczności mieszania z nią nawozu. Skład jest tak dobrany, aby działanie poszczególnych składników się uzupełniało. Wapno w postaci kredy ma za zadanie stabilizować pH gleby i daje podkład do rozwoju życia glebowego. Kwasy humusowe i fulwowe są swojego rodzaju aktywatorem życia biologicznego. Potwierdzają to chociażby wyniki doświadczenia przeprowadzonego w UP Poznań, w którym badaliśmy wpływ dwóch różnych dawek (250 i 500 kg/ha) kredy i kredy z kwasami humusowymi na indeks biologicznej aktywności gleby (tab. 1.). Indeks jest wypadkową 3 wartości: aktywności katalazy, dehydrogenazy i proteazy. Wymienione enzymy glebowe i indeks biologicznej aktywności gleby wskazują na intensywność przemian (katalizowanych przez drobnoustroje) substancji organicznych i mineralnych, co bezpośrednio wpływa na żyzność i plonotwórczość gleby. 

Tabela 1. Wpływ nawożenia dwoma dawkami wapna kredowego oraz wapna z kwasami humusowymi na aktywność enzymów oraz indeks biologicznej aktywności gleby (BIF – Biological Index of Fertility)

Warianty nawozowe Prot1 DHA2 CAt3 BIF
1= kontrola bez wapna 0,57 0,008 2,94 2,19
2= 250 kg/ha kredy 0,66 0,018 6,94 4,27
3= 250 kg/ha kreda + kwasy humusowe 1,31 0,035 10,46 8,44
4= 500 kg/ha kredy 0,54 0,016 6,50 4,00
5= 500 kg/ha kreda + kwasy humusowe 0,95 0,039 12,94 9,23
Średnia 0,81 0,023 7,96 5,63
Odchylenie standardowe 0,32 0,013 3,85 3,05

1proteza – μmol tyrozyny g-1s.m. gleby h-1; 2DHA – μmol TPF g-1 s.m. gleby 24 h-13CAT – μmol  H2O2 g-1s.m. gleby min-1.

Dodatek bakterii i boru

Wyniki wskazują na istotny wpływ kwasów humusowych na życie biologiczne gleby. Blisko 4-krotny wzrost indeksu po zastosowaniu dawki 250 kg/ha to realna poprawa parametrów gleby. Dodatkowo z aktywatorem wprowadzamy bakterie Bacillus azotofixans. Te mikroorganizmy mają bowiem zdolność wiązania azotu atmosferycznego, a także odpowiadają za rozkład resztek pożniwnych. Poprawiają zatem strukturę gleby, uruchamiając składniki pokarmowe. Procesy te mają na celu zwiększyć zawartość próchnicy i związanej z nią zawartości węgla organicznego w glebie. To będzie przekładało się na zdolność do magazynowania wody i składników pokarmowych.

Tab. 2 Wpływ na poziom próchnicy i C org. Analiza gleby po 6 miesiącach od zastosowania 500 kg HumiCalc 4.0 na 1 ha

Próchnica % ocena C org. % ocena
Kontrola 1,2 Słabo próchniczna 0,69 Słabo próchniczna
HumiCalc 4.0 1,4 Słabo próchniczna 0,84 Słabo  próchniczna

Wpływ na zwiększenie zawartości próchnicy w próbce gleby słabo próchniczej po pierwszym roku zastosowania jest wyraźny i wyniósł 0,2 % zawartości w glebie, przy zależnym od niego wzroście węgla organicznego o 0,15 %. Zakładając 5-letni okres stosowania na tym samym polu możemy uzyskać efekty, do których dochodzi się przez dziesięciolecia, a mianowicie wzrost zawartości próchnicy o 1% w glebie.

W składzie produktu znajduje się również bor, mikroelement, którego w polskich glebach brakuje. Jego doglebowe dostarczanie ma na celu ograniczenie braku tego składnika w ciągu wegetacji roślin. Uzupełnianie dolistne daje dobre efekty, jednakże to oddziaływanie skokowe w krótkim czasie. Natomiast możliwość pobrania składnika z gleby daje mu mobilność w roślinie. Jest to szczególnie istotne dla roślin wrażliwych na brak boru, takich jak rzepak, burak, a także kukurydza. 

rzepak

Nawóz wapniowy HumiCalc zawiera również bor, co jest szczególnie ważne w przypadku upraw rzepaku, buraka i kukurydzy. Są to bowiem rośliny wrażliwe na jego brak

fot. AgroFakt.pl

Dawka pod potrzeby

Humicalc 4.0 to nawóz wapniowy, który wielokierunkowo oddziałuje na parametry gleby. Podstawowa dawka w zastosowaniu przedsiewnym (w kompleksie uprawek pożniwnych i przedsiewnych) oraz pogłównym wynosi 250–500 kg/ha. Natomiast w przypadku gleb mocno zdegradowanych (niskie pH, zaburzone parametry fizyko-chemiczno-biologiczne gleby) zaleca się dawkę 500–1000 kg/ha. Nawóz należy rozprowadzać równomiernie po powierzchni pola przy użyciu dostępnych rozsiewaczy do nawozów mineralnych. HumiCalc 4.0 można stosować przez cały rok w zależności od potrzeb, organizacji prac polowych i zabiegów agrotechnicznych.

Termin aplikacji

Najlepiej stosować wysiew nawozu pod uprawki pożniwne lub w okresie jesiennym. Zastosowanie wiosenne dla upraw ozimych należy wykonać jak najwcześniej. W roślinach jarych nawóz stosujemy pod uprawki przedsiewne lub pogłównie. W uprawach wieloletnich dla lepszych efektów działania nawóz należy stosować jesienią, tak aby do wiosny zdążył przeniknąć w głąb profilu glebowego. Należy przy tym pamiętać, że życie glebowe mocno powiązane jest z jej wilgotnością. Aby mikroorganizmy szybko i efektywnie się rozwijały, powinniśmy brać ten parametr pod uwagę, co akurat w tym sezonie wiosennym nie stanowi problemu w zastosowaniu produktu. Dodatkowym atutem tego produktu jest możliwość stosowania w uprawach ekologicznych, uzyskał on certyfikat nr NE/514/2020.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4.2 / 5. Liczba głosów 27

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Artykuł zawiera lokowanie produktu i ma charakter promocyjny.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *