Odchwaszczanie kukurydzy 2023 — skuteczne niezależnie od aury

Okres od siewu przez kiełkowanie po rozwój pierwszych kilku liści jest dla kukurydzy najbardziej newralgiczny. Jej niezakłócony, m.in. przez zbędną roślinność, wzrost w tym okresie procentuje przyszłym plonem. Dlatego przeanalizujmy, jak i czym przeprowadzić odchwaszczanie kukurydzy 2023, aby zapewnić roślinie uprawnej optymalne warunki plonowania.

Kukurydza zajmuje na świecie areał ponad 200 mln ha. Z tego w Polsce uprawia się ją na prawie 2 mln ha. Gatunek cieszy się rosnącą popularnością, a w globalnym rankingu zbóż plasuje się na trzeciej pozycji. Dużym zagrożeniem na plantacjach są jednak chwasty. Dlatego odchwaszczanie kukurydzy 2023 wymaga opracowania strategii w drodze do osiągnięcia satysfakcjonującego plonu.

Od czego będzie zależało odchwaszczanie kukurydzy 2023?

Okres od siewu przez kiełkowanie po rozwój pierwszych liści jest najbardziej newralgiczny dla roślin kukurydzy, wymagającej niezakłóconego wzrostu przez czynniki abiotyczne i biotyczne. Poza tym tegoroczny dość chłodny początek wiosny zahartował chwasty, a odsunął w czasie siew kukurydzy.

Generalnie rośliny kukurydzy rosną znacznie wolniej niż chwasty, przystosowane do naszego klimatu. Zatem od początku wegetacji 2023 kukurydza, niezmiernie wrażliwa na zachwaszczenie, będzie poddana silnej presji ze strony zbędnej roślinności. Okres krytyczny, podczas którego stanowisko musi być „czyste” zaczyna się od fazy 3–4 liści i trwa do fazy 8–10 liści (gdy liście zaczynają zakrywać międzyrzędzia), a rośliny osiągają wysokość 10–40 cm. Jeśli w tym okresie uprawa jest zachwaszczona, to strata plonu jest nieodwracalna.

Chwasty konkurują bowiem z rośliną uprawną o wodę, składniki pokarmowe i światło, a nieodpowiednie naświetlenie powoduje nadmierne wydłużanie międzywęźli, ograniczenie szerokości blaszek liściowych i rozwoju systemu korzeniowego. Dlatego wczesna regulacja zachwaszczenia stanowi podstawę ochrony potencjału plonowania kukurydzy.

Dobór rozwiązań herbicydowych dla plantacji kukurydzy 2023

Strata plonu uzależniona jest więc od zachwaszczenia i warunków atmosferycznych. O ile na pogodę wpłynąć nie można, o tyle zachwaszczenie regulować można niezależnie od aury. Do zabiegów wykorzystuje się herbicydy doglebowe i/lub dolistne. I tu pojawia się ponadczasowy problem i pytanie: które są skuteczniejsze? W wypadku obu rozwiązań znaczenie ma termin aplikacji, ponieważ do fazy 3(4) liści właściwych kukurydzy stanowisko uprawy musi być „czyste”.

Przed wschodami

Herbicydowe zabiegi przedwschodowe mają wiele zalet, m.in.: zwalczają kiełkujące chwasty, zanim staną się konkurencją. Temperatura nie ma wpływu na skuteczność herbicydów. Poza tym gatunki „trudne” (bodziszki, rdesty) zwalczane są efektywniej. Do zabiegów przedwschodowych wykorzystuje się herbicydy zawierające mezotrion, s-metolachlor czy terbutylazynę. Rozwiązaniem bazującym na tych 3 substancjach czynnych jest herbicyd Lumax® 537,5 SE. Przedwschodowo stosowany jest w dawce 3,5–4 l/ha (na glebach lekkich — 3–3,5 l/ha).

Wcześnie po wschodach

Skuteczne działanie herbicydów przedwschodowych wymaga jednak dobrego uwilgotnienia gleby, co umożliwia przenikanie substancji czynnych do podłoża, rozpuszczanie, a potem pobieranie ich przez chwasty. Dlatego okresowe susze wiosenne (w ostatnich latach nader częste) skłaniają do korzystania z nalistnych rozwiązań wczesno powschodowych. W tej sytuacji również doskonale sprawdzi się Lumax® 537,5 SE, zastosowany bezpośrednio po wschodach aż do fazy 3. liści, w pełnej dawce 3–3,5 l/ha lub w dawce 2–2,5 l/ha w mieszaninie z nikosulfuronem (40 g).

Niepodważalne fakty

O skutecznym, sprawdzonym i spełniającym oczekiwania rolników działaniu środka Lumax® świadczy fakt, że od wielu lat jest liderem rynku sprzedaży herbicydów w Polsce. Wyróżnia go m.in.:

  • zawartość 3 substancji czynnych, z różnych grup chemicznych, co ogranicza zjawisko odporności chwastów oraz sprawia, że środek nie wymaga partnerów;
  • szerokie spektrum zwalczanych chwastów jednoliściennych (głównie prosowatych) i dwuliściennych;
  • bezpieczeństwo dla rośliny uprawnej — nie hamuje tempa jej wzrostu;
  • elastyczność stosowania, szerokie okno aplikacji;
  • skuteczność na glebach ciężkich i trudnych stanowiskach (np. z obornikiem i gnojowicą) oraz w monokulturach chwastów (komosa, szarłat, psianka, chwastnica).

Nalistnie

Przeczekanie okresowej suszy i aplikacja po „całościowych” wschodach chwastów — rozwiązanie takie jest możliwe przy użyciu herbicydów nalistnych, a doskonałym wyborem jest Elumis® 105 OD. Dwuskładnikowy herbicyd, bazujący na mezotrionie i nikosulfuronie zwalcza wszystkie chwasty jednoliścienne, w tym perz oraz większość chwastów dwuliściennych. Środek ma szerokie okno aplikacji — zabieg wykonać można od fazy 2. liści kukurydzy (zalecane) aż do 8. liści, przy czym w dawce:

  • 1 l/ha — na chwasty we wczesnych fazach wzrostu, małym nasileniu na polu i gdy nie pojawiają się gatunki trudne w zwalczaniu, typu bodziszek czy rdesty;
  • 1,5 l/ha — na chwasty dwuliścienne, gdy rośliny przekroczą fazę 2. liści właściwych, a w wypadku chwastnicy — fazę 4. liści.

Poza skutecznością, tym co wyróżnia Elumis jest szybkość działania. Pierwsze efekty są widoczne po upływie 2–3 dni. Poza tym, co szczególnie ważne — Elumis, chociaż niezwykle szkodliwy dla chwastów, jest w pełni bezpieczny dla kukurydzy.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 3.9 / 5. Liczba głosów 26

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Prezentowane informacje w zakresie środków ochrony roślin zawarte w serwisie www.agrofakt.pl nie zawierają pełnej treści etykiet-instrukcji stosowania. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Artykuł zawiera lokowanie produktu i ma charakter promocyjny.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *