Pies jako inwentarz żywy podlega ubezpieczeniu jak inne zwierzęta!

Za szkody wyrządzone przez psy gospodarskie ponosi odpowiedzialność ubezpieczyciel. Sąd Najwyższy wydał wyrok wskazujący jednoznacznie: pies jako inwentarz żywy w gospodarstwie podlega ubezpieczeniu OC rolnika jak pozostałe zwierzęta w gospodarstwie tj. krowy czy świnie.

Obecność psa w gospodarstwie rolnym to codzienność. Często jest on sprawcą nieprzyjemnych zdarzeń, m.in. pogryzień, zniszczenia mienia czy wypadków samochodowych, za które ponosi odpowiedzialność właściciel psa – rolnik. Częstą praktyką jest, że w takich wypadkach zakłady ubezpieczeniowe odmawiają wypłaty odszkodowania z umowy OC rolnika twierdząc, że pies nie jest zwierzęciem gospodarskim. Sprawy trafiają do sądów, a ich orzecznictwo w tym zakresie jest różne  i niejednoznaczne

Czy rzeczywiście tak musi być?

Pies jako inwentarz żywy

Pies jest inwentarzem w gospodarstwie i podlega ubezpieczeniu tak jak inne zwierzęta gospodarskie

To już przeszłość. Od 20 czerwca br. sytuacja ubezpieczonych rolników zmieniła się. Sąd Najwyższy wydał orzeczenie, w którym stwierdził, że: „przepis art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (jedn. tekst: Dz. U. z 2016 r., poz. 2060 ze zm.) ma zastosowanie do szkód wyrządzonych przez psa wykorzystywanego przez rolnika użytkowo w gospodarstwie rolnym.”

 

Pies jako inwentarz żywy – co to oznacza?

Uchwała Sądu Najwyższego jest wiążąca, co oznacza w praktyce, że zarówno ubezpieczyciele jak i sądy niższej instancji muszą się do niej stosować – mówi mecenas Marek Kucharski z Kancelarii Prawniczej Marek Kucharski w Warszawie.

Pies jest inwentarzem w gospodarstwie, tak jak inne zwierzęta

wynika z uchały Sądu Najwyższego

Dla ubezpieczonych rolników oznacza to, że pies jako inwentarz żywy w gospodarstwie podlega ubezpieczeniu OC rolnika. Jeśli zwierzę poczyni jakieś szkody, ubezpieczenie rolnika OC  obejmuje również szkody wyrządzone przez psa wykorzystywanego przez rolnika w gospodarstwie rolnym.

Uchwała ma duże znaczenie także dla osób poszkodowanych. Oznacza koniec problemów z pokryciem szkód wyrządzonych przez psy należące do rolników. Poszkodowani będą mieli możliwość uzyskania z OC rolnika np. świadczeń rentowych czy pokrycia kosztów leczenia i rehabilitacji. Mogą to być nawet duże sumy. Dotyczy to m. in. wypadków samochodowych spowodowanych przez psy czy pogryzień. W jednej ze spraw pies gospodarski zrzucił z roweru dziewczynkę, która doznała rozległych urazów wymagających leczenia. Łączna kwota wypłaconego zadośćuczynienia i odszkodowania wyniosła 38 tys. zł.

Sąd Najwyższy uchwalił – ubezpieczyciele będą płacić

Jeśli rolnik jest ubezpieczony – szkody pokrywane są z polisy OC rolnika

Uchwała Sądu Najwyższego oznacza także w praktyce, że osoby, którym towarzystwa odmówiły wypłaty odszkodowania w przeszłości, a jeszcze nie minął termin przedawnienia ich roszczeń, teraz będą mogły uzyskać  rekompensatę wraz z odsetkami. Dotyczy to np. osób, które w przeszłości uległy wypadkowi drogowemu z powodu zachowania psa. Zgodnie z art. 442 (1) kodeksu cywilnego okres przedawnienia roszczeń odnośnie większości  wypadków drogowych, w wyniku których powstały poważne urazy ciała wynosi nawet 20 lat. W przypadku szkód majątkowych, polegających np. na tym, że na skutek zderzenia z psem zostało zniszczone mienie, np. został rozbity samochód, roszczenia w większości przypadków przedawniają się w ciągu 3 lat. Jeśli okres trzech lat jeszcze nie minął, będzie można ubiegać się o swoje.

Pies jako inwentarz żywy podobnie jak krowa i inne…

Wyżeł węgierski krótkowłosy

Obecność psa w gospodarstwie to codzienność. jednak zdarza się, jest on sprawcą zdarzeń, m.in. pogryzień, zniszczenia mienia czy wypadków samochodowych, za które ponosi odpowiedzialność właściciel psa – rolnik

W ub. r. do Sądu Najwyższego trafił wniosek, złożony przez rzecznika finansowego Aleksandrę Wiktorow, o podjęcie uchwały przez SN w związku z rozbieżnościami w orzecznictwie sądów powszechnych w sprawie szkód czynionych przez psy gospodarskie. Część sądów popierało stanowisko ubezpieczycieli, którzy odmawiali pokrycia kosztów szkód wyrządzonych przez psy gospodarskie. Ubezpieczyciele argumentowali, że nie są to zwierzęta wykorzystywane użytkowo przez rolnika w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego. Z kolei część sądów powszechnych uznawało argumenty rolników mówiące o tym, że pies pełni określone funkcje w gospodarstwie np. pilnuje dobytku czy zwierząt i w związku z tym szkody przez niego wyrządzone powinny być także rekompensowane z OC rolnika. Podobne stanowisko zajęła Prokuratura Krajowa, która  brała udział w postępowaniu. Sąd Najwyższy podzielił punkt widzenia Rzecznika Finansowego i Prokuratury Krajowej uznając tym samym, że pies to inwentarz w gospodarstwie.

 Gdzie szukać przepisów?

Uchwałę można znaleźć: sygnatura akt III CZP 114/16, uchwała 7 sędziów SN z 20 czerwca 2017 r.

 Jak należy postąpić, jeśli pies poczyni szkodę?

Należy od razu po zdarzeniu ustalić, kto jest właścicielem psa. Niezbędne jest także oświadczenie właściciela. Trzeba także wykazać, że szkoda jest wynikiem zachowania zwierzęcia. Spisać dane i nr polisy rolnika. Złożyć wniosek do ubezpieczyciela. Dobrze jest powołać się na uchwałę SN.

 

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 3.8 / 5. Liczba głosów 4

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *