Premia dla młodych rolników – jak zdobyć punkty? Sprawdź!

Nabór wniosków o poddziałanie 6.1 ,,Premie dla młodych rolników” jest już na półmetku. W tym dofinansowaniu szczególnie ważne są punkty, które decydują o kolejności przysługiwania pomocy. Aby premia dla młodych rolników w wysokości 150 tys. zł trafiła na konto należy uzbierać minimum 8 punktów.  

Premia dla młodych rolników to jedna z form pomocy skierowana przede wszystkim do młodych gospodarzy, którzy nie ukończyli 40 lat. Otrzymane dofinansowanie można przeznaczyć na zakup sprzętu lub wyposażenia. Jednak zanim to nastąpi rolnik musi zdobyć odpowiednią ilość punktów np. za powierzchnię użytków rolnych, czy kwalifikacje zawodowe.

Premia dla młodego rolnika 2021. Warunki i punkty

Należy pamiętać, że premia dla młodych rolników przyznawana jest w przypadku uzyskania co najmniej 8 punktów. Szanse na otrzymanie premii rosną wraz z ilością punktów, gdyż kolejność przyznawania pomocy zależy od sumy uzbieranych punktów.

Najwięcej punktów (7 pkt) można otrzymać za powierzchnię użytków rolnych. Przy ustalaniu powierzchni gospodarstwa bierze się pod uwagę średnią powierzchnię gruntów rolnych w gospodarstwie w poszczególnych województwach. Poza tym, brana pod uwagę jest także średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie w kraju w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku.

Punkty za kwalifikacje zawodowe i inwestycje w zakresie ochrony środowiska i klimatu

Nieco mniej, a konkretnie 5 punktów rolnicy mogą otrzymać za przeprowadzenie inwestycji w gospodarstwie w zakresie ochrony środowiska i klimatu. Podobną ilość punktów (od 2 do 5 pkt) można zdobyć w przypadku posiadania odpowiednich kwalifikacji zawodowych.

Przypomnijmy, że w 2021 r. nastąpiły zmiany w wykazie kierunków studiów, zawodów, a także tytułów kwalifikacyjnych. Oprócz tego, rozszerzono zakres dokumentów potwierdzających zdobyte kwalifikacje. Dzięki temu, możliwe jest m.in. uwzględnienie nowego zawodu jakim jest technik turystyki na obszarach wiejskich. Ponadto, premia dla młodych rolników może również trafić do osób posiadających kwalifikacje w zawodzie mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych.

Premia dla młodych rolników – pozostałe punkty

Rolnicy mogą zdobyć punkty za powierzchnię, kwalifikacje zawodowe, a także za inwestycje budowlane związane z produkcją rolniczą (3 pkt)przejmowanie przynajmniej jednego gospodarstwa w całości (3 pkt).

Punkty przyznaje się również za różnice wieku między przekazującym gospodarstwo lub największą częścią użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa młodego rolnika a młodym rolnikiem. W przypadku gdy różnica wynosi od 15 do 25 lat to można otrzymać 2 punkty, natomiast jeżeli różnica wynosi więcej niż 25 lat to ilość zdobytych punktów wynosi 4 punkty.

Najmniej jednak punktów można uzyskać za:

  • przygotowanie i stosowanie planu nawozowego (2 pkt),
  • udział w zorganizowanych formach współpracy producentów rolnych (1pkt),
  • przetwarzanie produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie (1pkt).

Na koniec warto dodać, że w przypadku uzbierania przez rolników takiej samej liczby punktów o kolejności otrzymania premii dla młodych rolników decyduje powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie wskazana w biznesplanie. Przy czym, pierwszeństwo w tym przypadku ma gospodarstwo o większej powierzchni użytków rolnych.

Czytaj również: Premia dla młodych rolników 2021. Jakie dokumenty są wymagane?

Źródło: ARiMR

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 5 / 5. Liczba głosów 7

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Jaki będzie dla rolnictwa rok 2023?Zobacz Wypełnij ankietę!

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *