Premia dla młodych rolników 2021 – wymagane dokumenty

Przez ponad miesiąc rolnicy mogą jeszcze składać wnioski o premię dla młodych rolników w wysokości 150 tys. zł. Zanim jednak premia dla młodych rolników 2021 trafi na ich konto należy w wyznaczonym terminie złożyć wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami. 

Nabór wniosków w ramach poddziałania 6.1 ,,Premie dla młodych rolników” finansowanego z PROW 2014-2020 rozpoczął się 31 marca. Potrwa on do 29 maja br. Do tego dnia można składać wnioski wraz z wymaganymi dokumentami. O jakich dokumentach w tym przypadku mowa? Sprawdźmy!

Premia dla młodych rolników 2021 – po pierwsze wniosek o przyznanie pomocy

Wniosek o przyznanie pomocy najlepiej wypełnić według instrukcji którą można znaleźć na stronie ARiMR. We wniosku należy w pierwszej kolejności podać dane identyfikacyjne wnioskodawcy, czyli rolnika do którego ma trafić premia dla młodych rolników 2021. Należy podać również numer identyfikacyjny nadany przez ARiMR. Jeżeli takiego numeru nie posiadamy to należy wystąpić z wnioskiem do kierownika biura powiatowego o jego nadanie.

Następnie we wniosku należy wpisać datę rozpoczęcia działalności rolniczej w gospodarstwie. Za tę datę uważa się dzień w którym osoba fizyczna po raz pierwszy stała się właścicielem lub weszła w posiadanie gospodarstwa o powierzchni UR co najmniej 1 ha. W kolejnym kroku rolnik musi podać swoje dane dotyczące adresu zamieszkania i do korespondencji. W kolejnej części natomiast rolnik musi wpisać dane pełnomocnika i małżonka, jeżeli pełnomocnik został ustanowiony, a także jeżeli rolnik pozostaje w związku małżeńskim.

Przeczytaj również: Premie dla rolników – problemy z wypłatą pieniędzy

Wymagane załączniki do wniosku o przyznanie 150 tys. zł

Premia dla młodych rolników 2021 trafi do rolnika jeżeli złoży poprawnie wypełniony i podpisany wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami. Oprócz wniosku rolnik musi złożyć dokumenty takie jak:

  • zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego potwierdzające brak wpisu do ewidencji podatników podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, lub
  • zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego o okresach podlegania opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej,
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do gospodarstwa – kopia,
  • biznesplan sporządzony na formularzu udostępnionym przez ARiMR – oryginał.

W przypadku biznesplanu przypominamy że od 2021 r. można go złożyć na informatycznym nośniku danych jakim jest pamięć USB – pendrive.

Premia dla młodych rolników 2021. Ponadto, do wniosku należy dołączyć:

  • dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych,
  • kosztorys inwestorski (jeżeli rolnik planuje przeprowadzić inwestycję budowlaną) – oryginał,
  • zaświadczenia i oświadczenia dotyczące małżonka rolnika,
  • dokumenty potwierdzające dzień rozpoczęcia działalności rolniczej w gospodarstwie jako kierujący poprzez dokonanie pierwszej czynności świadczącej o prowadzeniu działalności rolniczej – kopia.

Premia dla młodych rolników 2021 – ważna informacja o wymaganych dokumentach!

ARiMR przypomina jednocześnie, że załącznikami mogą być wyłącznie dokumenty oryginalne lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracownika ARiMR lub podmiot który wydał dokument. Poświadczenie dokumentu za zgodność z oryginałem może również wykonać notariusz, radca prawny lub adwokat.

Pełną treść instrukcji wypełniania wniosku można znaleźć pod podanym linkiem Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

Czytaj również: Młody rolnik 2021 – jakie zmiany szykuje resort rolnictwa?

Źródło: ARiMR

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4.1 / 5. Liczba głosów 17

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *