Preparaty mikrobiologiczne w rolnictwie

Opłacalność uprawy roślin uzależniona jest m.in. od przebiegu warunków pogodowych i presji ze strony agrofagów. Ważne jest więc poszukiwanie rozwiązań mających na celu ograniczanie ryzyka niekorzystnego wpływu czynników zewnętrznych na rośliny. Obecny postęp biotechnologiczny pozwala wykorzystać potencjał natury poprzez stosowane w rolnictwie preparaty mikrobiologiczne.

Prawidłowo zbudowany i funkcjonujący mikrobiom roślin stanowi podstawę, jeśli chodzi o ich kondycję. Stosowanie preparatów mikrobiologicznych wspiera namnażanie się pożytecznych bakterii i drożdży, poza tym ma na celu przywrócenie równowagi mikrobiologicznej. Biopreparaty to również bardzo ważny element biologicznej ochronny roślin przed agrofagami. Wykorzystywanie preparatów biologicznych roślin ma również korzystny wpływ na środowisko.

Preparat mikrobiologiczny – co to jest?

Stosowanie preparatów mikrobiologicznych to rozwiązanie, które może okazać się niezbędne w obliczu intensyfikacji produkcji rolnej i coraz częstszych zmian klimatu. Jeśli chodzi o ograniczanie negatywnego oddziaływania czynników zewnętrznych, duże znaczenie odgrywa biostymulacja roślin. Obejmuje ona przede wszystkim:

 • sterowanie i przyspieszanie procesów życiowych roślin,
 • zwiększanie odporności roślin na warunki stresowe,
 • stymulację rozwoju części nadziemnych i podziemnych roślin.

Ze stymulacją roślin związane jest stosowanie preparatów mikrobiologicznych, które doskonale uzupełniają nawożenie upraw i ochronę roślin, wpływając tym samym na optymalizację kosztów związanych z produkcją roślinną.

Preparat mikrobiologiczny to produkt, którego aktywność opiera się na działaniu organizmów. Stosowane systematycznie preparaty mikrobiologiczne wpływają korzystnie na prawidłowy rozwój roślin. Dodatkowo w połączeniu z biopreparatami zawierającymi związki występujące naturalnie w przyrodzie, są doskonałym rozwiązaniem, biorąc pod uwagę naturalne nawożenie upraw. Ze stosowaniem tego rodzaju preparatów wiąże się również biologiczna ochrona roślin, która polega na stosowaniu naturalnych składników i organizmów pożytecznych.

Dowiedz się więcej o preparatach mikrobiologicznych i poznaj korzyści, jakie niesie ich stosowanie!

Rola bakterii w rolnictwie

Bakterie w rolnictwie są jednym z czynników decydujących o żyzności gleby, co przekłada się na wysokość i jakość uzyskiwanych plonów. Wśród licznych funkcji bakterii w rolnictwie na szczególną uwagę zasługuje:

 • użyźnianie i spulchnianie podłoża,
 • uczestnictwo w obiegu pierwiastków,
 • ograniczenie występowania agrofagów,
 • stymulacja wzrostu i rozwoju roślin,
 • zwiększenie odporności roślin.

W rolnictwie bakterie wspomagają również naturalne nawożenie, poza tym uczestniczą w rozkładzie resztek pożniwnych i materii organicznej. Do odgrywających ważną rolę w rolnictwie bakterii należą:

 • Lactobacillus plantarum/fermentum/casei,
 • Bifidobacterium bifidum/animalis,
 • Saccharomyces cerevisiae,
 • Rhodopseudomonas.

Użycie preparatów mikrobiologicznych zawierających wyżej wymienione bakterie pozwala przywrócić glebie równowagę biologiczną i podnieść dostępność składników pokarmowych, usprawniając proces, jakim jest nawożenie upraw.

Preparaty mikrobiologiczne w rolnictwie – zalety

W rolnictwie preparaty mikrobiologiczne mają bardzo szerokie zastosowanie, z czym wiążą się liczne korzyści, do których zalicza się:

 • biologiczną ochronę upraw przed patogenami,
 • zaburzanie cyklu życiowego patogenów,
 • aktywizację życia glebowego,
 • stymulację rozwoju systemu korzeniowego roślin.

Stosowanie preparatów mikrobiologicznych wiąże się też z ograniczeniem stosowania chemicznych środków ochrony roślin i nawozów mineralnych.

Jak działają preparaty biologiczne?

Coraz częściej stosowane w rolnictwie biologiczne preparaty roślin mają korzystny wpływ na funkcjonowanie roślin, wpływając m.in. na zachodzące w nich procesy metaboliczne. Poprawiają również ich wzrost i rozwój poprzez stymulację części podziemnych i nadziemnych, poza tym zwiększają odporność na czynniki stresowe. Biopreparat umożliwia też szybszą regenerację roślin, poza tym wpływa na fotosyntezę i przyspiesza procesy biochemiczne.

Biopreparaty i możliwości ich zastosowania

Dostępne na rynku biopreparaty roślinne znajdują szerokie zastosowanie w rolnictwie i pokrewnych działach gospodarki, gdzie wykorzystywane są na plantacjach zbóż jarych i ozimych, kukurydzy, rzepaku i buraków. Biologiczne preparaty roślin wykorzystać można również w ogrodnictwie, w tym w ogrodnictwie hobbystycznym.

Preparaty mikrobiologiczne dostępne na rynku

Do oddziałujących korzystnie na rośliny preparatów mikrobiologicznych do stosowania w uprawie zbóż ozimych i jarych, rzepaku, buraka i kukurydza zalicza się m.in.:

Fundamental – preparat wspomagający uprawę roślin, który wpływa na dodatni bilans wodny. Odpowiednia struktura gleby i pobudzanie życia glebowego to kolejne zalety związane ze stosowaniem preparatu Fundamental. Środek ten zapewnia również łatwiejszy dostęp do zawartych w glebie składników odżywczych. Fundamental stosowany wraz z preparatem Fundamental CA poprawia swoją skuteczność w ochronie upraw przed chorobami grzybowymi. Biopreparat Fundamental Ca wpływa na zwiększenie odporności roślin na niekorzystny wpływ czynników zewnętrznych, a także zapewnia optymalne zaopatrzenie w wapń.

Biokurator – środek zawierający w swoim składzie bakterie kwasu mlekowego, drożdże, bakterie wspomagające fotosyntezę. Zmniejsza występowanie patogenów chorobotwórczych w uprawach oraz stymuluje odporność roślin. Zaleca się stosowanie go wraz z Biokuratorem Liquid CA. Preparat ten doskonale rozpuszcza się w wodzie, optymalnie zaopatrując rośliny w kationy CA. Biokurator Liquid CA odpowiada za wzmocnienie i stabilizację ścian komórkowych. Biokurator może być stosowany w gospodarstwach ekologicznych. Nie zawiera żadnych genetycznie modyfikowanych mikroorganizmów.

Jak stosować preparaty mikrobiologiczne?

Preparaty mikrobiologiczne stosuje się w formie oprysku – zarówno dolistnie, jak i doglebowo. Wykorzystuje się je również w celu zaprawiania materiału siewnego. Zabiegi mogą być wykonywane w sezonie wegetacyjnym w regularnych odstępach 10–14 dni.

Wszystkie preparaty stosuje się powschodowo w następujących dawkach:

 • Fundamental – 5l/ha,
 • Fundamenta CA – 3 kg/ha,
 • Biokurator Liquid CA – 3 l/ha,
 • Biokuratora – 1 l/ha.

Oprócz tego preparat Fundamental można zastosować przedsiewnie w formie szczepienia gleby w dawce 30–50 l/ha. Umożliwi to bardzo dobry start pod dalsze prace polowe.

W celu uzyskania najlepszego efektu zaleca się zastosowanie całej technologii. 

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4.7 / 5. Liczba głosów 18

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Jak rolnicy kupują online?Zobacz Wypełnij ankietę!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *