Czy czas na rejestrację chłodni będzie przedłużony?

Krajowa Rada Izb Rolniczych wystąpiła do Ministra Środowiska o przedłużenie terminu na rejestrację urządzeń chłodniczych lub na wyłączenie z obowiązku rejestracji rolników i sadowników.

Występujemy z takim wnioskiem z kilku powodów, ale najważniejszy to ten, że informacja o rejestracji nie dotarła do wszystkich zainteresowanych osób mówi Wiktor Szmulewicz, prezes KRIR. Przepisy nakładają konieczność rejestracji urządzeń nie tylko na firmy, ale i na osoby fizyczne. My wnioskujemy o zwolnienie rolników i sadowników z obowiązku rejestracji urządzeń chłodniczych, bądź o wydłużenie okresu rejestracji tych urządzeń.

Wnioskujemy o zwolnienie rolników i sadowników z obowiązku rejestracji urządzeń chłodniczych, bądź o wydłużenie okresu rejestracji tych urządzeń.

Wiktor Szmulewicz, prezes KRIR

Obowiązek rejestracji chłodni narzuca ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U.2015.881), oraz jej rozporządzenia wykonawcze tj. rozporządzenia Ministra Środowiska z 8 stycznia 2016 r. w sprawie Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (Dz.U.2016.56) i rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie wzoru Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej oraz sposobu ich sporządzenia i prowadzenia (Dz.U.2016.73).

Zgodnie z obowiązującym prawem, obowiązkowej rejestracji podlegają wszystkie urządzenia chłodnicze, klimatyzacyjne i przeciwpożarowe zawierające co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych bądź fluorowanych gazów cieplarnianych. Objęci tymi przepisami są rolnicy i sadownicy, przechowujący produkty rolno-spożywcze w komorach chłodniczych, a także gospodarstwa mleczne posiadające schładzalniki do mleka o pojemności powyżej 1–1,5 tys. l pojemności, w zależności od wydajności sprężarki. Rejestracji chłodni należało dokonać do 14 marca 2016r. teraz kontrolerzy mogą nakładać kary za brak karty urządzenia: od 600 do nawet 3 tys. zł.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *