Sankcje dla młodego rolnika za niedotrzymanie warunków umowy

Premia dla młodego rolnika jest niewątpliwie bardzo pożądanym działaniem. Należy jednak pamiętać, że jej otrzymanie nakłada na przyszłych producentów rolnych wieloletnie zobowiązania. Po zakwalifikowaniu się do programu i przyznaniu I raty pomocy finansowej, beneficjent musi spełnić wszystkie warunki do których się zobowiązał. Sankcje dla młodego rolnika, czyli kary finansowe, związane są z częściowym lub całkowitym zwrotem wypłaconych pieniędzy.

Nie dla każdego II rata premii

Sankcje dla młodego rolnika w zależności od rodzaju niedopełnionego zobowiązania przybierały różną wysokość wypłaconych kwot I lub II raty premii. II ratę premii nie przyznawano rolnikowi jeśli po pierwsze: nie złożył wniosku o płatność II raty. Po drugie: nie przedłożył do wniosku załączników. Informacje o programie dla młodych rolników znajdziecie na stronach ARiMR.

Bolesny zwrot przyznanej I raty premii

Najbardziej dotkliwe sankcje dla młodego rolnika są oczywiście wtedy, gdy musi zwrócić 100% przyznanej I raty. Oczywiście w takiej sytuacji nie ma mowy o II racie premii. Do poważnych uchybień, których konsekwencją jest zwrócenie 100% premii należą min. niezachowanie struktury produkcji roślinnej i zwierzęcej zaplanowanej w biznesplanie, zmniejszenie wielkości ekonomicznej lub nieosiągnięcie wzrostu o 10%, niespełnienie warunku prowadzenia gospodarstwa jako kierujący działalnością rolniczą, uzupełnienia wykształcenia, ubezpieczenia w KRUS, umożliwienia kontroli na miejscu.


Te bardzo dotkliwe sankcje dla młodego rolnika wystąpiłyby również w przypadku, gdy beneficjentowi nie przysługiwałaby pomoc na podstawie sumy punktów pomniejszonej o liczbę punktów przyznanych z tytułu niezrealizowanych działań tj.:

 • uczestnictwo w unijnym systemie jakości,
 • produkcja roślin wysokobiałkowych,
 • inwestycja budowlana,
 • szkolenia, usługi doradcze,
 • przygotowanie do sprzedaży i przetwarzanie produktów rolnych.

Sankcje dla młodego rolnika – nieprzyjemne procenty

Jeśli beneficjent programu nie spełnił warunku nie posiadania nieruchomości we współwłasności traci 30% I raty. Zaniedbanie prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów – 5% za każdy rozpoczęty rok nieprowadzenia. Natomiast niezrealizowanie przez rolnika produkcji roślin wysokobiałkowych skutkuje utratą 20%. Bardzo szczegółowo opracowane są sankcje dotyczące nieosiągnięcia zakładanego wzrostu wielkości ekonomicznej. Rolnik, który nie osiągnął tego wzrostu nie więcej niż:

 • 1% – zwrot 90% kwoty I raty
 • od 1 do 2% – zwrot 80% kwoty I raty
 • 2-3% – zwrot 70%,
 • 3-4% – zwrot 60 %;
 • 4-5% – zwrot 50%,
 • 5-6% – zwrot 40%,
 • 6-7% – zwrot 30%,
 • 7-8% – zwrot 20%,
 • 8-9% – zwrot 10%,
 • 9-10% – zwrot 10%.

Jak widzimy kara dla młodego rolnika może być dotkliwa w sytuacji niezrealizowania założonych celów.

Niestety to nie koniec

Sankcjom podlegają również niezrealizowane warunki dotyczące inwestycji w środki trwałe. Sankcje dla młodego rolnika mogą być mocno odczuwalne. W tym przypadku zwrotowi podlega procent kwoty pomocy równy udziałowi szacunkowych kosztów inwestycji w środki trwałe w kwocie pomocy. Także niezrealizowanie udziału zbóż w strukturze zasiewów ma przykre konsekwencje. Tu potrącenia sięgają 10% kwoty I raty. Przykre następstwa rodzi też brak planu nawozowego, to strata 20% kwoty I raty. Przy niezrealizowaniu działań w zakresie przygotowania do sprzedaży potrąca się 10% kwoty I raty a szkoleń i usług doradczych – 1,25% za każde, nie więcej jednak niż 5% kwoty I raty. Niezrealizowanie działań w zakresie przetwarzania produktów rolnych, uczestnictwa w unijnych systemach jakości oraz zorganizowanych formach współpracy producentów rolnych – zwrot 20% kwoty I raty. Na „pocieszenie” można dodać, że za niespełnienie warunków przechowywania wymaganej dokumentacji sankcje dla młodego rolnika – 3% a uchybienia w udostępniania informacji niezbędnych do monitorowania i ewaluacji – 0,5%.

Trzeba przyznać, że w niektórych przypadkach sankcje dla młodego rolnika mogą być bardzo bolesne. Z drugiej jednak strony, pieniądze przeznaczane na program pomocowy są naprawdę duże a mogą być jeszcze większe. O prognozach związanych z premiami dla młodych rolników pisaliśmy w materiale.

 

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4.2 / 5. Liczba głosów 52

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *