Jak sporządzić umowę kontraktacji, aby uniknąć problemów?

Z powodu ogromnych strat spowodowanych suszą wielu gospodarzy nie może wywiązać się ze swoich zobowiązań i dostarczyć wymaganej ilości produktów. Podpowiadamy, jak sporządzić umowę kontraktacji, aby uniknąć tego typu kłopotów w przyszłym sezonie.

Straty spowodowane suszą sięgają w niektórych regionach nawet 70-80 proc. utraty plonów. Poszkodowani rolnicy nie mogą wywiązać się z zawartych wcześniej umów, za co grożą im dotkliwe kary.

jak sporządzić umowę kontraktacji

fot. Małgorzata Srebro

Jest rozbieżność pomiędzy szacunkami komisji szacujących szkody suszowe, a szacunkiem przedsiębiorstw kontraktujących – donosi KRIR.

To niebywałe, żeby rolnicy byli karani za suszę. Jak dostarczyć do skupu zboże, którego nie ma? Nie dość, że jesteśmy stratni przez niższe plony, to jeszcze teraz grożą nam kary – martwi się Urszula Kowalczyk z Pomorza.

Nie karzcie rolników za suszę!

Trudną sytuację w jakiej znalazło się wielu gospodarzy dostrzegło ministerstwo rolnictwa. Szef resortu Jan Krzysztof Ardanowski zaapelował do przedsiębiorców, aby nie karali rolników za suszę. Proponuje, żeby rozliczali umowy np. innym towarem albo przenieśli niedostarczone przez farmerów produkty na kolejne zbiory.

jak sporządzić umowę kontraktacji

Jak sporządzić umowę kontraktacji, aby była korzystna dla gospodarzy? Wzór takiej umowy znajduje się na stronie resortu rolnictwa!

Jednak zamiast apelów i próśb, rolnicy chcieliby usłyszeć konkrety. Rozwiązaniem problemów, z jakimi się borykają byłoby ogłoszenie stanu klęski żywiołowej. Na to się jednak nie zapowiada, uniemożliwiłoby to bowiem przeprowadzenie wyborów samorządowych, których termin wyznaczono już na 21 października i 4 listopada.

Jak sporządzić umowę kontraktacji?

Przed podobnymi kłopotami w kolejnym sezonie uchronić może farmerów sporządzenie korzystnej umowy kontraktacji. Wzór takiej umowy przygotował resort rolnictwa, znaleźć go można na stronie ministerstwa. Ma charakter uniwersalny i może być wykorzystany do wszystkich produktów rolnych.

Jak sporządzić umowę kontraktacji, aby była korzystna dla rolnika? Należy pamiętać, że powinna ona zawierać m.in. postanowienia, które regulują stosunki w zakresie warunków realizacji umowy, terminów dostaw, płatności, kar umownych a także – siły wyższej takiej jak np. niesprzyjające warunki pogodowe, które nie są klęskami żywiołowymi. Podpisanie takiej umowy uchroniłoby producentów od dotkliwych kar, które grożą im w tym sezonie.

Pomoc suszowa. ARiMR wznowiła wypłaty

Skala strat wyrządzonych przez suszę okazała się tak duża, że w listopadzie 2018 roku Polska wyczerpała pulę pieniędzy pomocy de minimis!

11 lutego 2019

Oświadczenie o dopłaty bezpośrednie czy wniosek?

Z możliwości złożenia oświadczeń w formie papierowej skorzystało w ubiegłym roku około  431 tys. rolników.

14 lutego 2019

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

O wysokości zwrotu zdecyduje również wprowadzona po raz pierwszy średnioroczna liczba DJP w gospodarstwie

16 lutego 2019