Szkoły rolnicze w województwie zachodniopomorskim

Szkoły rolnicze w województwie zachodniopomorskim i chcą i zapewniają właściwy poziom edukacji przyszłym rolnikom tego regionu.

Dokąd po naukę?

W województwie zachodniopomorskim średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w 2015 r. wynosiła około 30 ha. Aby poprowadzić duże gospodarstwo rolne potrzebne jest solidne wykształcenie a to gwarantują szkoły rolnicze w województwie zachodniopomorskim. Placówki kształcące fachowców dla rolnictwa oferują kandydatom na rolnika naukę między innymi w technikach, szkołach branżowych czy Ośrodkach Doskonalenia i Dokształcania Zawodowego.

Czy w Szczecinie można zdobyć zawód rolnika?

Przyszły rolnik poznaje swój fach od poszewki (fot. CEO Szczecin)

Przyszły rolnik poznaje swój fach od poszewki (fot. CEO Szczecin)

fot. CEO Szczecin

Okazuje się, że tak. Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie, to zespół szkół o profilach związanych z gospodarką żywnościową, edukujący przyszłych rolników na potrzeby regionu. – Kształcimy przede wszystkim pasjonatów zainteresowanych nie tylko zarabianiem pieniędzy w wyuczonym zawodzie, ale głównie wiążących z zawodem swój sposób i styl życia – twierdzi jeden z nauczycieli. Wypowiedź ta obrazuje charakter placówki i podejście grona pedagogicznego do wykonywanego zawodu.

Dlaczego nauka w Centrum Edukacji Ogrodniczej?

Szkoły rolnicze w województwie zachodniopomorskim przygotowują swoich uczniów i do takich prac - Przygotowanie gleby pod uprawę sadu (fot. CEO Szczecin)

Szkoły rolnicze w województwie zachodniopomorskim przygotowują swoich uczniów i do takich prac – Przygotowanie gleby pod uprawę sadu (fot. CEO Szczecin)

fot. CEO Szczecin

Lidia Pławińska, dyrektor zespołu szkół, bardzo rzeczowo zachęca do nauki w swojej placówce ewentualnych kandydatów. – CEO to mała szkoła z dużymi tradycjami (70 lat), w której uczy się około 150 uczniów. Młodzież zdobywa wiedzę w kameralnych klasach i może korzystać z internatu i stołówki szkolnej. Posiadamy własne warsztaty szkolne, maszyny i urządzenia. Dysponujemy 7 ha, na których usytuowana jest ścieżka dydaktyczna, ogród przyszkolny, szkółka roślin ozdobnych, poletka warzywnicze i sadownicze. Oprócz tego mamy sad, plantacje wikliny i 9 szklarni. Posiadając taką bazę organizujemy i zapewniamy naszym uczniom praktyki zawodowe.

Jaki wybrać zawód?

CEO proponuje kilka kierunków nauki. Do wyboru w Technikum Ogrodniczym są takie zawody jak technik ogrodnik, technik architektury krajobrazu, technik weterynarii. Branżowa Szkoła I Stopnia oferuje zawód ogrodnikamechanika-operatora maszyn i pojazdów rolniczych. W Ośrodku Doskonalenia i Dokształcania Zawodowego można kształcić się w zawodzie rolnik ogrodnik a w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego prowadzona jest rekrutacja dla specjalności florysta.

Uprawa ogórka szklarniowego (fot. CEO Szczecin)

Uprawa ogórka szklarniowego (fot. CEO Szczecin)

fot. CEO Szczecin

Darmowe uprawnienia? Oczywiście!

Uczniowie mogą uzyskać bezpłatnie prawo jazdy kat. B i T oraz uprawnienia do stosowania środków ochrony roślin. Szkoła realizuje obecnie projekty dofinansowane z UE: obsługa AutoCAD, pielęgniarz zwierząt towarzyszących, pielęgnacja terenów zieleni, drwal. kurs inseminacji bydła, kurs carvingowy, kurs florystyczny. Aż chciałoby się powiedzieć: Non scholae, sed vitae discimus ( łac. Nie uczymy się dla szkoły, ale dla życia).

CEO jest trampoliną na studia!

– Na chwilę obecną uczymy młodzież w zawodzie ogrodnika i technika rolnika, ponieważ pozostaliśmy wierni naszej tradycji – informuje Lidia Pławińska, dyrektor CEO. – Uczymy również przyszłych techników architektury krajobrazu. Te klasy są objęte patronatem Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, dzięki czemu uczniowie uczestniczą w wykładach tematycznych i ćwiczeniach realizowanych dla studentów. Od dwóch lat kwalifikacje w naszej szkole zdobywają kandydaci na technika weterynarii. W przyszłości planujemy współpracować z Wydziałem Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ZUT. Michał, jeden z absolwentów, obecnie student Wydziału Kształtowania Środowiska ZUT w Szczecinie, zauważył pewną prawidłowość. Otóż stwierdza on, że: – prawie wszyscy absolwenci naszej szkoły rozpoczynający studia wyższe wybierają kierunki będące kontynuacją zdobytego zawodu lub bardzo zbliżone. Czyli mówiąc krótko, szkoła swoich uczniów nie tylko potrafi przygotować do pracy, ale też rozwija ich zainteresowania. Stanisław Heropolitański, rzecznik prasowy ZUT w Szczecinie potwierdza kontakty uczelni z CEO. – W czasach, gdy uczelnie zabiegają o kandydatów takie kontakty są bardzo cenne i coraz powszechniej stosowane – stwierdza. To ma sens.

CEO jest szkołą przyjazną i aktywną

Sadzenie salaty na macie (fot. CEO Szczecin)

Sadzenie salaty na macie (fot. CEO Szczecin)

fot. CEO Szczecin

Jak zauważa pani dyrektor, w Centrum znajdują swoje miejsce uczniowie, rezygnujący z wielu względów z nauki w innych szkołach, a wcale nie tak często spotykane w innych placówkach są tu dobrze funkcjonujące klasy integracyjne. Uczniowie CEO uczestniczą w licznych konkursach i olimpiadach. Młodzież odnosi sukcesy w Ogólnopolskim Konkursie Architektury Krajobrazu, w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych – blok ogrodnictwo i architektura krajobrazu, gdzie w tym roku zakwalifikowała się do finału. Podobny sukces odnieśli w Olimpiadzie Wiedzy i Ergonomii. Szkoły rolnicze w województwie zachodniopomorskim reprezentuje placówka, która jest nie tylko przyjazna uczniom ale zapewnia im gruntowne wykształcenie. Świetna baza dydaktyczna, fachowe i życzliwe grono pedagogiczne, sukcesy w nauce zachęcają do wyboru tej szkoły.

Typowy „rolniczak”

Takie rzeczy to tylko w Boninie (fot.ZSCKR Bonin)

Takie rzeczy to tylko w Boninie (fot.ZSCKR Bonin)

fot. ZSCKR Bonin

Szkoły rolnicze w województwie zachodniopomorskim, oferujące kandydatom na rolnika bogatą ofertę edukacyjną uosabia też Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Wincentego Witosa w Boninie. W skład placówki wchodzą takie jednostki, jak:

  • Technikum (na podbudowie gimnazjum)
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa (na podbudowie gimnazjum)
  • Szkoła Policealna (na podbudowie szkoły średniej)
  • Centrum Kształcenia Ustawicznego Regionalne Centrum Edukacji Wsi
  • Internat

Zawody do wyboru do…

Ostatnie instrukcje i do boju (fot.1 ZSCKR Bonin)

Ostatnie instrukcje i do boju (fot.1 ZSCKR Bonin)

fot. ZSCKR Bonin

Jak przystało na placówkę przygotowującą kadry dla rolnictwa posiada ona w ofercie sporo kierunków branżowych. Wykształcenie w Boninie można zdobyć w zawodach takich jak technik rolnik, technik architektury krajobrazu, technik turystyki wiejskiej, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik weterynarii, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, rolnik. Dla dorosłych jest oferta nauki w szkole policealnej. Można tu zdobyć zawód technika turystyki wiejskiej a na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym – rolnika.

Dyrekcja zachęca i gwarantuje,

Dorota Kinga Grabarek, dyrektor szkoły: – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Boninie jest placówką zapewniającą doskonałe możliwości zdobycia zawodu rolnika. Baza dydaktyczna szkoły pozwala na nabycie umiejętności praktycznych wykorzystywanych w nowoczesnym rolnictwie. Bardzo dobrze przygotowana kadra pedagogiczna gwarantuje wysoką jakość szkolenia.

A nauczyciel też swoje wie…

Jest czas na naukę, jest czas na praktykę (fot. ZSCKR Bonin)

Jest czas na naukę, jest czas na praktykę (fot. ZSCKR Bonin)

fot. ZSCKR Bonin

Zbigniew Kwolek, nauczyciel przedmiotów zawodowych: Staramy się, aby nasza placówka przygotowała uczniów do spełnienia się w życiu zawodowym, a wykonywany zawód był także ich pasją. Oferta edukacyjna szkoły jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy zarówno krajowego jak i europejskiego.

Szkoła ma misję,

zakładającą, że uczeń jest traktowany podmiotowo w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze. Promowany jest humanitaryzm, odpowiedzialność i tolerancja.Uczeń jest przygotowywany do kontynuowania nauki lub podjęcia pracy. Szkoła umożliwia rozwijanie zdolności i zainteresowań, pozwala na znalezienie swojego miejsca w regionie, Polsce, Europie. Uczy posługiwania się nowoczesnymi technologiami oraz korzystania z różnych źródeł informacji;

Wizję,

Mechanizatorzy radzą sobie w każdych warunkach (fot. ZSCKR Bonin)

Mechanizatorzy radzą sobie w każdych warunkach (fot. ZSCKR Bonin)

fot. ZSCKR Bonin

posiadania w środowisku opinii szkoły tradycyjnej. Kształcącej na wysokim poziomie, wyposażonej w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Odnoszącej sukcesy w różnych dziedzinach nauki, kultury i sportu, stwarzającej pracownikom warunki do doskonalenia, podnoszenia kwalifikacji. I co istotne, dostosowującej kierunki kształcenia do potrzeb rynku, umożliwiającej poznawanie kultury narodowej, europejskiej i światowej;

A także cele,

którymi są zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do nauki i rozwoju. Dążenie do współdziałania z rodzicami i opiekunami w zakresie wychowania młodzieży, zapewnienie zdobywania lub zmiany kwalifikacji zawodowych i specjalistycznych osobom dorosłym.

A co na to uczniowie?

Z której strony do niego podejść, oto jest pytanie (fot.ZSCKR Bonin)

Z której strony do niego podejść, oto jest pytanie (fot.ZSCKR Bonin)

fot. ZSCKR Bonin

Daria Kusz, absolwentka Technikum Architektury Krajobrazu– Polecam Zespół Szkół CKR im. W. Witosa w Boninie, gdyż jest to bardzo rodzinna i przyjazna dla ucznia szkoła. Mogłam w niej nabyć nowe umiejętności w kierunku, który jest moją największą pasją. Szkoła ta, to nie tylko mury, to również wspaniali nauczyciele. Mariusz Jóskowski, uczeń Zasadniczej Szkoły Zawodowej, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych: – Szkoła daje mi możliwość wyjazdu na praktyki zawodowe do Portugalii, dzięki czemu nabędę umiejętności niezbędne w moim zawodzie. Olga Garczarek, absolwentka Technikum Weterynarii: – Szkoła pozwala rozwijać zainteresowania niezależnie od obranego kierunku edukacji. Nie zamyka ucznia w schemacie, profilu nauczania, który wybrał, ale pozwala korzystać z rozległej gamy kursów i projektów unijnych, takich jak kurs kombajnisty, praktyki w zagranicznych przedsiębiorstwach.

Szkoły rolnicze w województwie zachodniopomorskim to również wyższe uczelnie

A co ma do zaoferowania przyszłym rolnikom Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie? Po ukończeniu szkół rolniczych absolwenci mają do wyboru dwa wydziały:

  • Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, po ukończeniu którego do zdobycia są takie zawody jak specjalista ochrony środowiska, nowoczesny rolnik, architekt krajobrazu, ogrodnik, specjalista techniki rolniczej i leśnej, zielarz, agronom, sadownik;
  • Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, po ukończeniu którego można między innymi zdobyć dyplom hodowcy zwierząt czy zootechnika.

Studiować można też w Koszalinie

Ciekawą ofertę prezentuje również Politechnika Koszalińska na kierunku Technika Rolnicza i Leśna. Kierunek oferuje wiele specjalności związanych z szeroko pojętym rolnictwem i gospodarką żywnościową.

Są też inni

Szkoły rolnicze w województwie zachodniopomorskim umożliwiają swoim uczniom zdobycie uprawnień np. na ciągnik (fot. ZSCKR Bonin)

Szkoły rolnicze w województwie zachodniopomorskim umożliwiają swoim uczniom zdobycie uprawnień np. na ciągnik (fot. ZSCKR Bonin)

fot. ZSCKR Bonin

Oczywiście wymienione szkoły kształcące specjalistów w trudnym zawodzie rolnika nie wyczerpują możliwości zdobycia wykształcenia rolniczego. Wszyscy chętni mogą zapoznać się z wykazem szkół rolniczych na stronie Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego: http://www.zodr.pl/download/szkolenia/szkoly_rolnicze.pdf.

A co na to Wy, potencjalni uczniowie?

Warto pomyśleć i dobrze wybrać!

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4.3 / 5. Liczba głosów 3

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

NOWOŚĆ | SU TARROCAPrzeczytaj Nawet 115.3% wzorca wg COBORU

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *