Wyniki PSR 2020 już ogłoszone! Konferencja Prezesa GUS

Największe badanie obejmujące wszystkie gospodarstwa prowadzące działalność rolniczą w Polsce czyli Powszechny Spis Rolny 2020. Wyniki PSR 2020 ogłosił dziś prezes GUS dr Dominik Rozkrut. Jak zmieniło się polskie rolnictwo w ciągu ostatnich dziesięciu lat? Sprawdzamy!

Jaki jest prawdziwy obraz polskiego rolnictwa? Odpowiedź na to pytanie miał przynieść Powszechny Spis Rolny 2020. Wyniki PSPR 2020  zaprezentowane zostały na trwającej właśnie konferencji Głównego Urzędu Statystycznego.

Powszechny Spis Rolny 2020. Wyniki

Znamy już wyniki PSPR 2020. Wskazują one na silniejszą specjalizację gospodarstw rolnych, postępującą koncentrację produkcji rolnej a także – zmniejszenie liczebności gospodarstw rolnych. Szacuje się, że w Polsce jest 1 317 tys. gospodarstw rolnych, ich liczba spadła o około 190 tys. (13 proc.) w porównaniu z poprzednim spisem w 2010 roku.

Średnia powierzchnia gospodarstwa w Polsce wzrosła z 9,8 ha w 2010 roku do 11,1 ha w roku 2020. Jak podaje GUS, na przestrzeni ostatnich lat widoczna jest więc tendencja zmniejszania się liczby gospodarstw rolnych, przy jednoczesnym wzroście ich średniej powierzchni. Wśród gospodarstw o powierzchni do 15 ha użytków rolnych odnotowano spadek liczby gospodarstw o ok. 16 proc. Wzrost – w grupie gospodarstw rolnych o powierzchni użytków rolnych 15 ha i więcej (ok. 6 proc.).

Co ze strukturą gospodarstw rolnych?

Struktura gospodarstw rolnych nieznacznie się poprawiła. Wyniki PSR 2020 wskazują, że zmalał udział gospodarstw najmniejszych o powierzchni do 5 ha użytków rolnych z 54 proc. w 2010 r. do 52,5 proc. w 2020 r.

Warto zauważyć, że jednocześnie zwiększył się udział gospodarstw o powierzchni 15 ha i więcej. W 2010 roku było to 13 proc., w 2020 już 15,8 proc.

Wyniki PSR 2020

14 637 tys. ha – tyle wynosiła według Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. powierzchnia użytków rolnych ogółem.

W ciągu ostatnich 10 lat, tj. od Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r., powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwach rolnych zmniejszyła się o ok. 200 tys. ha (o 1,5 proc.). W stosunku do 2010 r., w 2020 r. powierzchnia zasiewów w tych gospodarstwach zwiększyła się o ok. 340 tys. ha (o 3,3 proc.). Natomiast zmniejszyła się powierzchnia sadów o ok. 50 tys. ha (o ok. 14 proc.) i trwałych użytków zielonych o ok. 45 tys. ha (o 1,4 proc.) – podaje GUS.

Podsumujmy te dane:

 • użytków rolnych szacowana jest na 14 mln 637 tys. ha
 • zasiewy – 10 707 tys. ha wzrost w porównaniu z powszechnym spisem (+3,3 proc.)
 • sady – 300 tys. ha
 • użytki zielone – 3 184 tys. ha.

Jaka struktura zasiewów?

Ogólna powierzchnia zasiewów w gospodarstwach rolnych w 2020 roku wynosiła ponad 10 707 tys. ha. Oznacza to, że wzrosła w ciągu ostatnich dziesięciu lat o ok. 340 tys. ha. Natomiast bez większych zmian pozostała sama struktura zasiewów. Dominującą uprawą nadal pozostają zboża ogółem (ok. 70 proc.), których powierzchnia uprawy uplasowała się na poziomie 7 377 tys. ha.

Jednak porównując wyniki PSR 2020 z latami ubiegłymi – widać pewne zmiany w strukturze zasiewów poszczególnych upraw. W porównaniu do 2010 r. spadł udział zbóż ogółem o 4,5 pkt. proc., ziemniaków o 1,5 pkt. procentowego. Natomiast udział rzepaku i rzepiku oraz warzyw gruntowych pozostał na niezmienionym poziomie. Jednocześnie zwiększył się udział buraków cukrowych o 0,3 pkt. proc.

Uprawy:

 • zboża – 71,2 proc. zasiewów
 • ziemniaki – 2,2 proc. zasiewów
 • buraki – 2,4 proc.
 • rzepak i rzepik – 9,4 proc.
 • warzywa gruntowe – 1,4 proc.

Spis rolny 2020. Pogłowie zwierząt

Według danych GUS, w 2020 roku nastąpiły widoczne zmiany w pogłowiu zwierząt:

 • bydło –  6 299 tys. sztuk, wzrost o blisko 10 proc. w porównaniu z 2010 rokiem (+550 tys. sztuk)
 • świnie – 11 203 tys. sztuk – spadek o ponad 26 proc. w porównaniu z 2010 rokiem i aż o 40 proc. w porównaniu z 2002 rokiem.

Zmiany na rynku maszyn

Wyniki PSR 2021 przynoszą więcej ciekawych informacji. Liczbę ciągników w gospodarstwach rolnych w 2020 roku GUS szacuje na 1 444 tys. sztuk, czyli o około 2 proc. więcej niż w PSR 2010. Na jedno gospodarstwo przypada więc średnio 1,1 ciągnika wobec 0,9 w 2010 roku.

Średnia powierzchnia użytków rolnych przypadających na 1 ciągnik to około 10 ha (wobec 10,5 w 2010 roku). W przypadku opryskiwaczy mamy tendencję spadkową, liczba ciągników i kombajnów zbożowych natomiast rośnie.

wyniki psr 2021

Znamy już wyniki PSR 2021. Sprawdź, jak zmieniło się polskie rolnictwo!

fot. pixabay

Wyniki PSR 2020. Pytania zadawane rolnikom

Powszechny Spis Rolny 2020 przeprowadzony został od 1 września do 30 listopada ubiegłego roku. Udział w badaniu był obowiązkowy, odmowa groziła nałożeniem kary grzywny. Spis wywoływał wśród rolników mieszane uczucia. Jedni podchodzili do tej sprawy ze zrozumieniem, inni – dość sceptycznie. W sieci nie brakuje bowiem komentarzy, że spis rolny to zwykła inwigilacja.

Rolnicy zapytani zostali podczas badania o składowe elementy gospodarstwa rolnego – jednak o ich procentową ilość, a nie ich wartość. A także – o wkład pracy w gospodarstwo rolne przy prowadzeniu produkcji rolniczej oraz o prowadzenie w gospodarstwie pozarolniczej działalności. Obowiązek przeprowadzenia spisu rolnego wynika natomiast z unijnych przepisów w sprawie zintegrowanych statystyk dotyczących gospodarstw rolnych.

Powszechny Spis Rolny 2020 informacje – przeczytaj więcej informacji!

Spis rolny 2020. Podsumowanie

Wyniki PSR 2020 pokazują, że zmiany w polskim rolnictwie zachodzą dynamicznie. Możemy zaobserwować bowiem coraz silniejszą specjalizację gospodarstw rolnych przy jednoczesnej postępującej koncentracji produkcji rolnej. Ponadto nadal występuje widoczny od co najmniej dwóch dekad trend zmniejszania się liczby gospodarstw rolnych przy utrzymującej się na podobnym poziomie powierzchni użytków rolnych. Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego rośnie, zwiększa się również obsada zwierząt gospodarskich. Postępuje specjalizacja gospodarstw a także ich modernizacja.

Na zakończenie warto jednak zauważyć, że struktura polskich gospodarstw rolnych nadal jest rozdrobniona. Choć znaczny odsetek małych gospodaretw nie produkuje na rynek to duże i wyspecjalizowane gospodarstwa dominują w wielu kategoriach produkcji rolnej. Zmiany zachodzące w rolnictwie, które są widoczne w spisie rolnym 2020 – to efekt dostosowania się do zapotrzebowania konsumentów, otoczenia gospodarczego a także – do zmian klimatycznych i środowiskowych. Zmiany strukturalne stymuluje również realizacja Wspólnej Polityki Rolnej.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4.4 / 5. Liczba głosów 9

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *