Zapobieganie odporności chwastów w zbożach

Brak skuteczności do tej pory obranej ochrony herbicydowej może być pierwszą oznaką pojawienia się biotypów chwastów odpornych na dane substancje aktywne. Na czym więc powinno polegać zapobieganie odporności chwastów na stosowane herbicydy?

Zapobieganie odporności chwastów jest bardzo ważnym aspektem w zarządzaniu zasobami rolniczymi.

Odporność chwastów

Od pierwszego doniesienia o odpornych biotypach chwastów na herbicydy w Polsce mija 40 lat. Przez ten czas przybyło gatunków odpornych na różne mechanizmy działania herbicydów, a zakres występowania objął terytorium całego kraju. O odporności chwastów na herbicydy możemy mówić wówczas, gdy potwierdzimy w badaniach jej wystąpienie. Charakteryzuje się ona brakiem wrażliwości niektórych osobników danego gatunku chwastów na dawkę, której stosowanie w normalnych warunkach wpływa destrukcyjnie na całą populację gatunku.

Odporność chwastów na herbicydy może być:

  • prosta, inaczej pojedyncza — występowanie biotypów odpornych na jedną substancję aktywną;
  • krzyżowa, nazywana również mieszaną — chwasty wykazują odporność na minimum dwie substancje cechujące się tym samym mechanizmem działania, ale różnymi grupami chemicznymi;
  • wielokrotna — ma miejsce, gdy stosowane herbicydy o zróżnicowanym mechanizmie działania, pochodzące z różnych grup chemicznych nie wykazują wrażliwości wśród chwastów.

Dlaczego chwasty stają się odporne?

Oddziaływanie herbicydów na procesy życiowe chwastów na poziomie komórkowym, wpływa na ich zaburzenie, a w konsekwencji zamieranie. Jednak nie zawsze wszystkie osobniki danego gatunku są wrażliwe na stosowane substancje.
Zjawisko odporności jest wynikiem wieloletniego stosowania rozwiązań herbicydowych o jednym mechanizmie działania na tym samym polu. Natomiast nieodpowiedni dobór herbicydów do aktualnego stanu zachwaszczenia także ma duże znaczenie w selekcjonowaniu biotypów odpornych.

Wszelkie czynniki, które wpływają na ograniczenie skuteczności, czyli:

  • nieodpowiednia faza rozwojowa,
  • użycie herbicydów nie do końca zwalczających dany gatunek,
  • czy niesprzyjające warunki podczas zabiegu

ograniczają prawidłowe działanie herbicydów.

Biotypy odporne przekazują kolejnym pokoleniom chwastów zdolność przetrwania i rozmnażania w obliczu stosowanych dawek herbicydów. Dlatego eliminacja zachwaszczenia staje się tak utrudniona.

Jak walczyć z opornością chwastów?

Jedne z podstawowych metod zapobiegania negatywnym skutkom pojawienia się odporności opierają się na agrotechnice. Prawidłowy płodozmian, opóźniony termin siewu, uprawa płużna, zwiększona obsada i redukcja szerokości międzyrzędzi to składowe kompleksowego podejścia agronomicznego dla skutecznego ograniczania chwastów.

Eliminacja biotypów odpornych ma związek ze zmianą sekwencji zabiegów. Podczas zabiegów wiosennych wzrasta zagrożenie odporności miotły zbożowej czy wyczyńca polnego. Dzieje się tak, gdy herbicydy stosowane są na zaawansowane fazy rozwojowe chwastów, a dawka użyta do zabiegu jest zbyt niska. Wobec tego po kilku latach mamy do czynienia z biotypami odpornymi chwastów. Dlatego konieczne jest rozpoczęcie zwalczania chwastów już jesienią.

Unikanie lub spowolnienie powstawania odporności wśród chwastów jest możliwe dzięki rotacji herbicydów. Nie wystarczy zmiana nazwy herbicydu. Rotacja polega na naprzemiennym stosowaniu preparatów o różnych mechanizmach działania. Ponadto stosowanie mieszanin substancji czynnych charakteryzujących się różnymi mechanizmami działania ograniczy ryzyko powstawania odporności oraz wzmocni efekt zabiegu.

Rozwiązania w dobie odporności chwastów

zapobieganie odporności chwastów - wyczyniec polny

Wyczyniec polny należy do gatunków szybko uodporniających się na często stosowane herbicydy

fot. Katarzyna Kupczak

W odpowiedzi na pojawiające się częstsze doniesienia o biotypach odpornych miotły zbożowej na herbicydy z grupy 2, firma Syngenta przygotowała produkty z rodziny Axial. Substancją czynną wszystkich produktów z tej rodziny jest pinoksaden należący do grupy 1 herbicydów. Stanowi to alternatywę dla pól, gdzie herbicydy z grupy 2 w walce z miotłą zbożową po prostu zawodzą.

Na rynku herbicydów zbożowych przeznaczonych do wiosennych zabiegów zwalczających miotłę zbożową oraz chwasty dwuliścienne dostępny jest Axial Komplett Pak oraz Avoxa Pak. Pierwszy z nich stanowią 2 herbicydy: Axial Komplett 50 EC i Winnetou 20 WG. Drugi to również 2 herbicydy: Avoxa 50 EC oraz Aldaro 306 SE.

Kompletne zaskoczenie dla chwastów

Axial Komplett Pak jest rozwiązaniem o selektywnym działaniu układowym opartym na 3 substancjach aktywnych stanowiących dwa mechanizmy działania: pinoksaden (grupa 1 — fenylopirazoliny), florasulam (grupa 2 — triazolopirymidyn) oraz metsulfuron metylu (grupa 2 — pochodne sulfonylomocznika). Przeznaczony jest do nalistnego stosowania przeciwko chwastom jedno- i dwuliściennym. Zwalcza szerokie spektrum gatunków ekspansywnych. Między innymi górujących nad łanem np.: przytulia czepna, rumiany, chaber bławatek, komosa biała, mak polny. Ponadto uciążliwych chwastów niższego pietra np.: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, niezapominajka polna.

Axial Komplett Pak zalecany jest w uprawie pszenicy ozimej i jarej, jęczmienia jarego oraz pszenżyta ozimego. Może być stosowany od rozpoczęcia wiosennej wegetacji aż do fazy BBCH 32 w przypadku zbóż ozimych. Natomiast w zbożach jarych do fazy BBCH 31. Zalecana dawka Axial Komplett Pak wynosi: 1 l/ha (Axial Komplett 50 EC) + 20 g/ha (Winnetou® 20 WG).

Podwójne uderzenie w miotłę i chwasty dwuliścienne

Avoxa Pak jest rozwiązaniem opartym aż na 4 substancjach czynnych. Mianowicie są to: pinoksaden (grupa 1 — fenylopirazoliny), piroksulam, florasulam (grupa 2 — triazolopirymidyn) oraz 2,4-D (grupa 4 — pochodne fenoksykwasów). Reprezentują one trzy mechanizmy działania (w tym 2 zwalczające miotłę zbożową i inne gatunki chwastów trawiastych). Stanowi to doskonały element w strategii przeciwdziałania zjawisku odporności miotły zbożowej na herbicydy. Dodatkowo doskonale eliminuje chwasty dwuliścienne, które zwalczane są przez 3 substancje czynne produktu.

Avoxa Pak przeznaczony jest do wiosennego odchwaszczania pszenicy ozimej i pszenżyta ozimego od ruszenia wegetacji do fazy drugiego kolanka (BBCH 32). Zalecana dawka Avoxa Pak wynosi: 1,2 l/ha (Avoxa 50 EC) + 0,6 l/ha (Aldaro® 306 SE).

Biorąc pod uwagę najlepszą skuteczność na miotłę zbożową, najwyższy poziom zwalczania chwastów dwuliściennych i wzrost plonowania o blisko 40% w stosunku do kontroli nie budzi żadnych wątpliwości, że produkty z rodziny Axial stanowią idealne rozwiązanie do wiosennych zabiegów herbicydowych.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4.2 / 5. Liczba głosów 6

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Prezentowane informacje w zakresie środków ochrony roślin zawarte w serwisie www.agrofakt.pl nie zawierają pełnej treści etykiet-instrukcji stosowania. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Artykuł zawiera lokowanie produktu i ma charakter promocyjny.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *