100 dni KOWR – jakie sprawy można w nim załatwić?

W 100 dni KOWR warto przypomnieć rolnikom jakimi zadaniami zajmuje się nowo powstały ośrodek. Jakie sprawy można w nim załatwić? Jakie wsparcie mogą w nim uzyskać rolnicy? Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, w skrócie KOWR, zaprasza rolników do swoich terenowych oddziałów. Dla agroFaktu mówi Witold Strobel, dyrektor generalny KOWR.

W najbliższym czasie będziemy realizować głównie takie projekty, które przyczynią się do wzrostu poziomu życia na terenach wiejskich. Planujemy m.in. realizację szkieletowych sieci gazowych na terenach wiejskich – dla agroFaktu mówi Witold Strobel, dyrektor generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Wyjaśnia, że nie jest to klasyczna sieć gazowa. Odbiorcy w promieniu kilku kilometrów będą zasilani w dowożony do danego punktu gaz i rozprowadzany promieniowo do pobliskich odbiorców.

100 dni KOWR – jaki jest jego zakres działalności?

Do najważniejszych zadań KOWR, który jest instytucją wykonawczą i prorozwojową stworzoną dla lepszego rozwoju rolnictwa, należy:

 •  gospodarowanie nieruchomościami rolnymi zasobu WRSP, kształtowanie ustroju rolnego i zarządzania spółkami strategicznymi Skarbu Państwa,
 •  podejmowanie działań na rynkach rolno-żywnościowych w ramach realizacji mechanizmów WPR i mechanizmów krajowych,
 •  promocja produktów rolno-spożywczych,
 •  wspieranie konsumpcji i zdrowych nawyków żywieniowych,
 •  realizacja program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020,
 •  wspieranie odnawialnych źródeł energii,
 •  wspieranie innowacyjności w rolnictwie i przemyśle rolno spożywczym,
 •  system informacyjny dla rolników tj. analizy rynkowe i wydawnictwa KOWR.

Więcej o zadaniach KOWRu w artykule: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, czyli w skrócie KOWR.

100 dni KOWR – jak jest jego struktura organizacyjna?

Gdzie są oddziały terenowe KOWR

Terenowe Oddziały KOWR

Ponad 100 dni KOWR to stworzona struktura organizacyjna składająca się z centrali w Warszawie, siedemnastu oddziałów terenowych w każdym województwie, w tym w województwie zachodniopomorskim funkcjonują dwa OT KOWR i filie OT KOWR oraz komórki zamiejscowe oddziałów terenowych.

Zapraszamy rolników do odwiedzania Terenowych Ośrodków Wsparcia Rolnictwa w celu uzyskania pomocy. Terenowe oddziały są we wszystkich województwach – mówi Witold Strobel, dyrektor generalny Krajowego Ośrodka Wsparcie Rolnictwa (KOWR).

 Minęło 100 dni KOWR – jak z dzierżawą ziemi rolnej?

100 dni KOWR

Witold Strobel, dyrektor generalny Krajowego Ośrodka Wsparcie Rolnictwa (KOWR)

fot. Ewa Ploplis

W Terenowych Ośrodków Wsparcia Rolnictwa można uzyskać informacje, m. in. dotyczące tego jakie w najbliższym czasie planujemy przetargi na dzierżawę ziemi. Jeśli któryś z rolników chciałby powiększyć swoje gospodarstwo, albo chciałby wręcz stworzyć nowe gospodarstwo, właśnie tam powinien skierować swoje pierwsze kroki. W terenowych ośrodkach KOWR można dowiedzieć się: jak należy to zrobić, jaka ziemia będzie oferowana do dzierżawy w okolicy, jakie warunki powinien spełnić, aby w takim przetargu wystartować – mówi dyrektor W. Strobel z KOWR.

Gospodarowanie KOWR

100 dni KOWR to także gospodarowanie Zasobem WRSP, UKUR i spółkami Skarbu Państwa. Najważniejsze zadania KOWR w tym obszarze to:

Czym zajmuje sie KOWR?

Nadzór właścicielski KOWR nad 42 spółkami Skarbu Państwa

 • tworzenie oraz poprawa struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych,
 • tworzenie warunków sprzyjających racjonalnemu wykorzystaniu potencjału produkcyjnego Zasobu WRSP,
 • restrukturyzacja oraz prywatyzacja mienia Skarbu Państwa użytkowanego na cele rolnicze,
 • obrót nieruchomościami i innymi składnikami majątku Skarbu Państwa użytkowanymi na cele rolne,
 • administrowanie zasobami majątkowymi Skarbu Państwa przeznaczonymi na cele rolne,
 • zabezpieczenie majątku Skarbu Państwa,
 • popieranie organizowania na gruntach Skarbu Państwa gospodarstw rolnych,
 • kształtowanie ustroju rolnego w ramach pierwokupu i nabycia,
 • wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących obrotu gruntami rolnymi w Polsce (UKUR),
 • wykonywanie praw z udziałów i akcji oraz sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad działalnością spółek Skarbu Państwa.
W. Adamczyk KOWR.

Wojciech Adamczyk, rzecznik KOWR.

– Od stycznia do października 2017 r. z Zasobu WRSP sprzedano nieruchomości o łącznej powierzchni 3 719 ha na podstawie 22 459 przetargów – mówi dyrektor W. Strobel.

Aktualnie, tj. wg stanu na 31 października 2017 r., w Zasobie WRSP pozostaje 1 376,8 tys. ha gruntów, w tym: w dzierżawie 1.045,2 tys. ha, o rozdysponowania jest 203,3 tys. ha,  w innych formach nietrwałego rozdysponowania jest 87,9 tys. ha i tzw. „obce” w Zasobie to 40,5 tys. ha – informuje Wojciech Adamczyk, rzecznik KOWR.

Do Oddziałów Terenowych KOWR wpłynęło ponad 3,18 wniosków o wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości rolnych, zgodnie z UKUR. OT KOWR wydały 2.802 decyzje administracyjne w tym zakresie.

KOWR

Dopłaty do materiału siewnego KOWR

Po 100 dniach KOWR – co z dopłatami do materiału siewnego?

Kończymy dopłaty do materiału siewnego. W tym roku te dopłaty są o ok. 30% wyższe w porównaniu do roku ubiegłego. Przeszło 65 tys. rolników skorzystała z takich dopłat – mówi dyrektor W. Strobel z KOWR. – W przyszłym roku będzie to realizowane w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – zapowiada.

Wsparcie działań promocyjnych przez KOWR

Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 5 / 5. Liczba głosów 1

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *