Andrzej Najewski

Andrzej Najewski

Absolwent Akademii Rolniczej w Poznaniu. Od roku 2000 pracuje w Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej. Od 13 lat jest kierownikiem Pracowni WGO Roślin Zbożowych. Zajmuje się problematyką związaną z oceną wartości gospodarczej odmian zbóż.