Dobrostan zwierząt 2021 – będą zmiany w programie

W programie służącym poprawie warunków bytowych zwierząt szykują się ważne zmiany. Dotyczą one dobrostanu loch, tuczników, a także krów mlecznych. Ważną zmianą w działaniu Dobrostan zwierząt 2021 jest wprowadzenie nowego pakietu, z którego rolnicy mogą skorzystać już w marcu. 

MRiRW uzasadnia, że wprowadzane zmiany mają ułatwić realizację programu na podstawie doświadczeń wynikających z pierwszego roku wdrażania. Zmiany te wynikają również z Zapisów Uchwały nr 186 i Uchwały nr 187 Komitetu Monitorującego PROW na lata 2014–2020 z dnia 3 września 2020 roku.

Przeczytaj również: Poprawa dobrostanu zwierząt – jakie jest zainteresowanie rolników?

Dobrostan zwierząt 2021 – czasowe utrzymywanie loch w systemie jarzmowym

Pierwsza ze zmian dotyczy dobrostanu loch która przewiduje wprowadzenie odstępstwa od całkowitego zakazu utrzymywania loch w systemie jarzmowym. W uzasadnieniu do Rozporządzenia wyjaśniono, że takie rozwiązanie wynika z oczekiwań rolników, którzy zwracali uwagę na potrzebę znalezienia kompromisu. W związku z tym, lochy mogą być utrzymywane w systemie jarzmowym do 8 dni w okresie okołoporodowym.

Jeżeli rolnik zdecyduje się na takie rozwiązanie, to wtedy zobowiązuje się do prowadzenia rejestru sposobu utrzymywania loch w okresie okołoporodowym. W rejestrze rolnik musi wskazać datę wyproszenia lochy, ilość prosiąt, a także termin utrzymania lochy w podanym systemie. Obowiązek prowadzenia rejestru będzie obowiązywał również w przypadku nie prowadzenia lochy w systemie jarzmowym, mimo deklaracji w planie poprawy dobrostanu. Jednak wtedy należy podać tylko datę oproszenia lochy i ilość odsadzonych prosiąt. Rolnik będzie zobligowany, aby dostarczyć rejestr do ARiMR w terminie 15-31 marca po roku od złożenia wniosku o przyznanie płatności.

Płatność dobrostanowa zależna od liczby krów mlecznych

Kolejna ze zmian w ramach działania ,,Dobrostan zwierząt” 2021 odnosi się do wariantu dotyczącego krów mlecznych. MRiRW proponuje, aby wprowadzić degresywność płatności dobrostanowej w odniesieniu do krów mlecznych. W uzasadnieniu czytamy więc – Proponuje się aby płatność dobrostanowa w ramach danego wariantu za liczbę krów mlecznych powyżej 100 sztuk była wypłacana w wysokości:

  • 75 proc. stawki płatności – za liczbę krów mlecznych powyżej 100 do 150 sztuk,
  • 50 proc. stawki płatności – za liczbę krów mlecznych powyżej 150 sztuk.

Dobrostan zwierząt 2021 – nowy pakiet Dobrostan owiec

W bieżącej kampanii wnioskowej rolnicy będą mogli również skorzystać z nowego wsparcia w ramach pakietu Dobrostan owiec.
Aby z niego skorzystać rolnik na dzień złożenia wniosku musi spełnić następujące warunki:

  • posiada co najmniej 1 samicę z gatunku owca domowa w wieku przynajmniej 12 miesięcy oznakowaną i zarejestrowaną zgodnie z przepisami,
  • zapewni dostęp do pastwiska lub wybiegu tym zwierzętom w sezonie wegetacyjnym (1 kwietnia – 15 października) przez co najmniej 120 dni,
  • zapewni ww. zwierzętom odpowiednią powierzchnię bytową w pomieszczeniach większą o co najmniej 20 proc. w stosunku do minimalnej powierzchni podanej w przepisach,
  • dysponuje prawidłowo sporządzonym planem poprawy dobrostanu zwierząt.

Ponadto, warto wspomnieć, że podstawą do wyliczenia płatności jest średnia liczba samic owiec w wieku przynajmniej 12 miesięcy. Rolnik musi utrzymać owce w gospodarstwie od 16 października roku złożenia wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej do 14 marca kolejnego roku. Powyższa średnia ustalana jest jako iloraz sumy dziennych liczb owiec i dni w tym okresie.

Dobrostan zwierząt 2021. Małe zmiany u tuczników

W przypadku dobrostanu tuczników zaproponowano, aby do płatności dobrostanowej mogły kwalifikować się także tuczniki, które pochodzą od loch z gospodarstw realizujących Dobrostan loch. Będzie to możliwe nawet jeśli na dzień złożenia wniosku dla pakietu 1.1 liczba loch jest większa od maksymalnej określonej w planie poprawy dobrostanu. Należy jednak spełnić jeden warunek – przekroczenie nie może być większe niż 5 proc. liczby wskazanej w planie.

Więcej dokładniejszych informacji o planowanych zmianach w programie Dobrostan zwierząt 2021 można znaleźć w projekcie Rozporządzenia MRiRW.

Sprawdź i porównaj jakie elementy programu Dobrostan zwierząt nie uległy zmianie względem ubiegłego roku – Dobrostan zwierząt 2020 – warunki i wymogi

Źródło: MRiRW

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4.3 / 5. Liczba głosów 50

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *