Modernizacja gospodarstw rolnych obszar b. Pomoc dla producentów mleka

Już od poniedziałku – 21 czerwca 2021 roku biura powiatowe ARiMR będą przyjmowały wnioski w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych”. Dla producentów mleka przygotowano pomoc na operację Modernizacja gospodarstw rolnych obszar b.

Uruchamiane nabory na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” pozwalają rolnikom na zrealizowanie w swoich gospodarstwach dużych inwestycji. Hodowcy bydła mlecznego praktycznie za kilka dni mogą składać wnioski o przyznanie pomocy. Modernizacja gospodarstw rolnych obszar b – na jakich zasadach można otrzymać?

Przeczytaj więcej: Modernizacja gospodarstw 2021. Do wzięcia gruba kasa!

Kto może ubiegać się o pomoc?

Ogólnie rzecz biorąc wysokość dofinansowania wynosi 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Wyjątkiem są młodzi rolnicy oraz rolnicy wspólnie składający jeden wniosek. Dla nich wysokość dofinansowania wynosi 60%. kosztów. Faktem jest, że pomoc przyznaje się, gdy wielkość ekonomiczna gospodarstwa zawiera się między 13 tys. a 200 tys. euro. Tymczasem wśród wielu uwarunkowań, które rolnicy muszą spełnić, na szczególną uwagę zasługuje jedno. W wyniku realizacji programu w gospodarstwie następuje wzrost liczby krów, których wiek przekracza 24 miesiące. Są to tzw. krowy mleczne. Inną możliwością jest natomiast powiększenie stada krów. Chodzi tu o krowy, które przekroczą wiek 24 miesięcy najpóźniej w dniu 15 maja roku, w którym zostanie złożony wniosek o płatność końcową, do co najmniej 25 – w przypadku obszaru dotyczącego rozwoju produkcji mleka krowiego.

Modernizacja gospodarstw rolnych obszar b – realizacja operacji

Pomoc jest przyznawana hodowcom spełniającym wymogi zawarte w przepisach. Poniżej najważniejsze z nich.

  • Operacja jest realizowana w nie więcej niż dwóch etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego, zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, nastąpi w terminie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy. W przypadku operacji realizowanych w jednym etapie – 24 miesiące od dnia zawarcia umowy, nie później jednak niż do 30 czerwca 2025 r.
  • Złożenie wniosku o płatność pośrednią następuje w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
  • Płatność końcowa obejmuje nie mniej niż 25% łącznej planowanej wysokości pomocy.

Modernizacja gospodarstw 2021. Koszty kwalifikowane

Modernizacja gospodarstw rolnych obszar b – co jeszcze warto wiedzieć? Pomoc przyznaje się w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych. Jak podaje ARiMR zalicza się do nich następujące koszty:

  • budowy, przebudowy jak również remontu połączonego z modernizacją budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej, w tym przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie;
  • zakupu lub związane z umową leasingu, zakończonego przeniesieniem prawa własności, nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia do produkcji rolnej, w tym przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, do wartości rynkowej majątku;
  • zakładania sadów lub plantacji krzewów owocowych, gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat;
  • budowy albo zakupu elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej;
  • jak również – ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 1305/2013, zwane dalej „kosztami ogólnymi”.

Przeczytaj: Ceny i prognozy dla rynku mleka!

Modernizacja gospodarstw rolnych obszar b. Podsumowanie

Pół miliona refundacji kosztów za przeprowadzenie modernizacji gospodarstwa! Prawdę powiedziawszy, to świetna okazja dla wielu rolników chcących podnieść dochodowość swojej produkcji. Biorąc pod uwagę to, że już za chwilę rusza nabór wniosków, chciałoby się rzec: rolnicy do dzieła!

Przeczytaj również: Modernizacja gospodarstw rolnych obszar a – do wzięcia 900 tys. zł.! 

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4.3 / 5. Liczba głosów 37

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *